Trawsfynydd 2016


8 Mai / May 8m  2016          Llyn Trawsfynydd Lake - Tomen y Mur       Arweinydd / Leader Alan Richards

Llyn Trawsfynydd

boats on lakeside

Nuclear Power Station (now closed)

path through woods

llwybr drwy'r coed

Gareth & Emyr

Tawsfynydd Lake

seibiant

at the lakeside

Merv

lakeside path

llwybr glanllyn

Glenda

Merv

Rhinogydd in distance

Geraint

Emyr

old road

hen hewl

old bridge spanning Nant Islyn stream

Illtyd ar y bont

near Tyddyn Felin Farm

Alison

through fields

ancient thoroughfare to Trawsfynydd

hen hewl

moss covered walls

Nant y Cefn

old road to Trawsfynydd

Trawsfynydd village with Rhinogydd in distance

Merv, Peter, Gary, Brian

towards disused railway line

near disused railway line

elevenses

Caroline & Rachel

towards railway tunnel

railway tunnel

drwy'r twnel

Peter

Llyn Trawsfynydd in distance

Llyn Trawsfynydd

towards Tyddyn y Felin Uchaf

Gill

towards Tyddyn y Felin Uchaf

Rhinogydd yn y pellter

towards Tyddyn Felin Uchaf

Ann

crossing ladder stile

Emyr

Tyddyn Felin Uchaf (ruin) in distance

Tyddyn Felin Uchaf (ruin)

Tyddyn Felin Uchaf (adfail)

Chris & Sue

following dry stone wall

dilyn wal sych

regrouping

near Bwlch Gwyn Uchaf Fram

ger Ffarm Bwlch Gwyn Uchaf

one of many hillocks

track to Dol-ddinas

ger Dol Ddinas Farn (ruin)

wilderness

Rachel, Caroline, Glenda

Emyr, Hevin G & Kevin A.

Alison & Ann

Roman road towards Dolbelydr Farm (ruin)

dilyn hewl Rufeinig tuag at Ffarm Dolbelydr (adfail)

lunch above Dolbelydr Farm (ruin)

cinio

cinio

bant a'r cart

ruined Dolbelydr Farm

fording stream

towards Chwarel Braich Ddu

Moelwynion yn y pellter

Chwarel Braich Ddu

Chwarel Braich Du Quarry

towards Llyn yr Oerfel

tuag at Lyn yr Oerfel

old tramline

Brian & Christine

towards Tomen y Mur Roman Fort

tuag at Domen y Mur

appraoching Tomen y Mur

reconstructed wall of Roman fort

old farmhouse

Christine & Brian

Tomen y mur

Tomen y Mur Norman mound

asceing the Norman Motte

top of the castle mound

castle mound

tomen y castell

castle mound

knackered

Emye & Ann

Kevin

reconstructed section of Roman Fort

group photo at Tomen y Mur

section of amphitheatre

Alan

Rachel, Caroline, Glenda

Moelwynion

back towards power station

tuag at yr atomfa

moss covered stones

Caroline

path under disused railway

through tunnel

railway tunnel