programme rhaglen 2

Sad / Sat 29 7m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price 
Skrinke Haven
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Dim Cwn / No Dogs)

MAI / MAY
Sul / Sun 7 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinyddion / Leaders Peter & Alison
Twr Paxton / Paxton's Tower
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 14 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Bannau Sir Gaer
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul / Sun 21 7m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Trefdraeth / Newport (Pem)
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 28 7m (Rhywdd / Easy) Arweinydd / Leader Brian Lloyd
Ynys Sgomer i weld y palod / Skomer Island to view puffins (21)
Cwrdd / Meet 8:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)