Photo Gallery 8                             Home


Rhagfyr / December 26  2005  13m     Graig Fawr - Mynydd y Gwair     Arweinydd / Leader Alan Richards

Heol Pant y Felin

Graig Fawr

Graig Fawr Burial Chamber

Graig Fawr Trig Point

Cwm Llwchwr Valley

Capel Gerhazim

Pentwyn Mawr

Towards Penlle'rcastell

Mynydd y Gwair

Mynydd y Gwair

Mynydd y Garn Fach

tuag at Fynydd Pysgodlyn

Cwmdulais

Cwmdulais

Cwmdulais

 

31 Rhagfyr / December 2005  10m  Parc Slip - Mynydd Cynffig / Kenfig Hill   Arweinydd /Leader Gareth Jones

Parc Slip, Tondu

Cefnffordd Ogwr Ridgeway

Ogwr Ridgeway

Craig yr Aber

ger Pentitla

Ceffyl Ffynnon Iago Fawr

Llwybr Ffynnon Iago Fawr

Towards Iron Works

Cefn Cribwr Iron Works

Cefn Cribwr Iron Works

Cefn Slip Coal Mine

Cefn Signal Box

Cofiwch lowyr Cymru !

tuag at Barc Slip

Parc Slip Memorial (1892 mining disaster-112 killed)

8 Ionawr / January 2006  10m   Resolfen / Resolven    Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Maes Parcio Melin Cwrt

Sgwd Melin Cwrt

Cwm Nedd

St Illtyd's Path

ger Carn Caca

St Illtyd's Walk

Towards Cefn Mawr

Ffynnon Oer Wind Factory

View from Cefn Mawr

Wind factory

Coed Morgannwg Way

amser cinio

Mynydd Resolfen

Canolfan Cymunedol Resolfen

Sgwd Melin Cwrt

22 Ionawr / January 2006    8m   Llanfynydd  - Afon Cothi            Arweinydd / Leader Keith Hopkins

Llanfynydd

Eglwys Llanfynydd

Dringo'r allt

friendly native!

ancient upland road

fantastic views of Cwm Cothi

Don't slip!

Pont Ynys Brechfa

Clyn Llydan (ruin)

ar lan Afon Cothi

ar lan Afon Cothi

Nant Gwilw (ruin)

Glenda & Jacqui - below Bron y Glyn

Hurry up, Norman!

nol i Lanfynydd

Chwefror / February 5  2006   Porth Tywyn / Burry Port - Mynydd Penbre   Arweinydd / Leader Bobby

Burry Port Harbour

Harbwr Porth Tywyn

Melin Achddu Mill

Capel Carmel

Tuag at Ben y Mynydd

Pen y Mynydd Picnic Site

Towards Clyndu

Wait your turn, Buddy!

seibiant

Y Cwrt, Penbre

Eglwys Penbre

Adeline's grave, niece to Josephine, (consort to Napoleon)

Pembrey Church

crossing the golf course

coastal path