Photo Gallery 60


25 Mawrth / March 2018  8m  Llyswen - Mynydd Fforest - Pwll Brechfa Pool         Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Bochrwyd / Boughrood

Boughrood Bridge

Afon Gwy

daffodils on side of the road

River Wye

Wye Valley Walk

standing stone

riverside path

colfen

Dutch Elm disease?

Llangoed Hall Hotel

dwr gwyn

towards Trericket Mill

Sgithwen Brook joins the Wye

Llansteffan Bridge

Illtyd & Lyn

near Coed Sion Nani

crossing cattle grid

fine views

Cefn Gafros

seibiant

Cefn Gafros

bridleway passing Bwlch

Brian

Margaret

llethrau Mynydd Fforest

golygfeydd ysblenydd

cino

ascending

Illtyd

towards the summit

Mynydd Fforest trig point

y Mynyddoedd Duon

Mynydd Troed

Pen y Fan

milling around

gadael y gopa

descending

Lyn & Frank

towards Brechfa Common

Janet & Brian

Comin Brechfa

Brechfa Common

Brechfa Common

Gill & Illtyd

approaching Brechfa Pool

Pwll Brechfa

Brechfa Pool

great view of the Black Mountains

llwybr ceffyl i Lyswen

Janet

descending towards Boughwood

i lawr drwy'r coed

out of the wood

Pont Bochrwyd / Boughrood Bridge

descending

Christine

old lane

hewl las

debrief at the Bridge End Inn, Boughwood

 

1 Ebrill / April 2018     7m        Abercych - Sgwt Ffynhonnau / Ffynnone Waterfall                    Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Nags Head, Abercych

Pontseli spanning Afon Cych

gadael y tafarn

ascending the woods

Peter & Geraint

seibiant

wild boar

a reading by Brychan Llyr

towards round hut

Pen-yr-allt-wen

roundhouse

tu fewn y ty crwn

fine sculpture of horseshoes

Emyr

towards Pont Dulais

Pont Dulais

Afon Dulais

past property

Ffynnone Dam and reservoir

Maragret

Ffynnone Wood

Ffynnone Wood

Afon Dulais ford

ger Cwm Blaen Bwlan

Cwm Blaen Bwlan

tuag at Sgwt Ffynhonnau

crossing Afon Dulais

Ffynnone Waterfall

Alison at Ffynnone Waterfall

great pose!

even a better pose!

Pont Newydd

troi mewn i Ffynhonnau Home Farm

Ffarm Ffynhonnau

seibiant

near Ffynnone Mansion

sticil

towards stile

yr arweinydd

towards Gelli-deg Farm

Ffarm Gelli-deg

ruinous outbuildings at Gelli-deg

hollow way

ceuffordd

debrief at Nags Head, Abercych

8 Ebrill / April 2018     12m      Trefforest - Mynydd Eglwysilan - Barry Sidings         Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Trefforest Railway Station

notes of interest

Janet on railway bridge

Afon Taf

Glyntaff Cemetery

University of South Wales

Pontypridd

Merv & Richard

climb continues

views worth the effort

the valleys

more valleys

group photo on Eglwysilan Trig

inquisitive lambs

quarry

not so comfortable chair

famous bridge

Afon Taf

site of old wooden bridge and Bwrw Taf

Kevin's speil just finished

Taff Valley Railway

Kevin

onwards and upwards

Craig yr Hesg

cinio

cinio

rugby pitch

rock formation

another railway bridge

bridge details

an unusual sighting

Gareth at Barry Sidings

overflow

overflow

another fine view of Pontypridd

Ponty Lido recently opened

debrief at Otley Arms

14 Ebrill / April 2018     10m            Penderyn - Mynydd y Glog - Ogof Fawr - Cwm Cadlan                 Arweinydd / Leader Alan Richards

Penderyn

former railway track towards Pontbren Lwyd

ger Bodwigiad

heibio i'r sticil

Merv & Rhisiart

lower slopes of Mynydd y Glog

towards the large sinkhole

llyncdwll enfawr

above sinkhole

wilderness

heading for cairn on the horizon

tirwedd llwm

Andrea on the cairn

around the cairn

towards next cairn

Rhisiart & Wyn

next cairn

tuag at y garn nesa

reaching the next cairn

seibiant

seibiant

continuing across the mountain

a solitary tree

towards next cairn

agosau at y garn

towards Mynydd y Glog trig point

group photo at trig

leaving the trig

small lake

tuag at Ogof Fawr

tuag at Ogof Fawr

descending towards Ogof Fawr

trwy'r gat

approaching the swallet

Nant Cadlan

cavers descend Ogof Fawr

Afon Cadlan disappears underground

cino

Illtyd

Cefn Sychbant

Cefn Sychbant

towards the Bronze Age ring cairn

ring cairn

ring cairn

ring cairn

road to Penderyn

croesi nant

Merv

near Werrnlas

Illtyd & Kevin

towards pedestrian gate near Cae'r Arglwydd

adfelion Cae'r Arglwydd

Cwm Cadlan Nature Reserve

Adrian

pompren yn rhychwantu Nant Cadlan

hen heol i Ffarm Glyn Perfedd

Alan

tuag at Benderyn

debrief at Lamb Inn, Penderyn

gadael y tafarn

22 Ebrill / April 2018    12m       Ffordd Sant Illtyd (3ydd cymal) / St Illtyd's Way (3rd leg): Pontardulais - Rhydyfro            Arweinydd / Leader Emyr Morris

Graig Fawr

Graig Fawr

Graig Fawr summit cairn

Cwm Llwchwr

Graig Fawr trig

towards Cwmcerdinen

St Illyd's Way markerpost

towards Penlle'rcastell

towards Penlle'rcastell

6 Mai / May 2018     6m                Cwmdeuddwr                   Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

group photo

Mary, Gill, Glynis

admiring the views

Merv

Maen Serth

group

murder story

Gwynllyn

coffee eith Glynis' cakes

watefall on Nant Gwynllyn

Gill

buzzard

towards Fron Cottage

crossing Nant Gwynllyn

Fron Cottage

in the top 10 oldest oaks

bees nest

continuing up the valley

towards Troed y Rhiw

interesting boundary walls

Troed y Rhiw

rest before climbing

Creigiau Treheslog

Cwm Caethon

lunch overlooking the waterfall

lunch overlooking the waterfall

onward and upward

Pant y Llyn

Pant y Llyn

down towards the cars

Nant Gwynllyn

Rhayader

River Wye

minnow in the shallows

water boatman

small white butterfly (pieris rapae)

refeshmants at the Triangle Inn

The Triangle Inn

13 May / Mai 2018   9m     Llyn y Fan Fawr & Fach                Arweinydd / Leader Ann Chalke

Llyn y Fan Car Park

tuag at Lyn y Fan Fach

sgwt

above filter beds

Glynis

seibiant ar lan y llyn

Llyn y Fan Fach

ascending Bannau Sir Gaer

Llyn y Fan Fach

enjoying the views

Ann & Emyr

Bannau Sir Gaer

Bannau Sir Gaer

Llyn y Fan Fach

Picws Du

Alan

Illtyd

Bwlch Blaen Twrch

Pen Picws

seibiant

Merv at Fan Foel

Fan Brycheiniog

Merv & Jackie at Fan Brycheiniog

cino

cino

descending to Llyn y Fan Fawr

tuag at Lyn y Fan Fawr

Llyn y Fan Fawr

Llyn y Fan Fawr

ar lan y llyn

towards Cefn Disgwylfa

tuag at Dwyn Disgwylfa

below Fan Foel

shattered rocks

desceding Nant Melyn

crossing Nnat Melyn

looking towards Fan Foel

poblen fawr

Illtyd

descending towards the car park

20 Mai / May 2018   16m      Lle Mentra'r Gigfran / Where Raven's Dare (Twmbarlwm)           Arweinydd / Leader Frank Hinds

Machen Village Hall

overlooking Machen

on open ground

very friendly pigs

onward & upward

Merv

looking back towards Machen

bikers making dust

Merv

Mynydd Machen - coffee & cakes

Mynydd Machen -Coffee & cakes

down towards Risca

towards Risca

gorgeous hedgerows

under the road at Blackvein

slow worm

Crossing the Ebbw

merv will never learn

Mynydd Machen accross the valley

joining the canal

along the Brecon Canal

break before climbing again

Twmbarlwm

cant find a name for this cwm

Merv

Twmbarlwm lunch

Twmbarlwm trigpoint

dropping down to Pegwn y Bwlch

Twmbarlwm hillfort rampart

Pegwn y Bwlch

Cwmcarn Forest

time to cool the feet

Cwmcarn Reservoir

Cwmcarn

Cwmcarn

good to be back in the shade

just taking a breather

Mynydd y Lan -very dry reed grass

church at Mynydd Islwyn

Twyn Tudur Motte

down towards Nant y Draenog

Nant y Draenog Reservoir

converted Twyngwyn Chapel

Afon Ebbw

Ynysddu

along the cycle track

Sirhywi Valley County Park

towards Mynydd Machen -final climb

all downhill from now

27 Mai / May 2018     9m      Llwynon - Cefn Coedycymer - Cefn Cilsanws              Arweinydd / Leader Alan Richards

Llwynon Reservoir

Cronfa Ddwr Llwynon lle boddwyd pentre Ynysyfelin

overflow

Llwynon Dam, the reservoir drowning the community of Ynysyfelin

crossing the dam

towards Pen Twyn Isaf

Pen Twyn Isaf

regroup during a prolonged heavy shower

Taff Trail

Craig Pen Mailard

Peter getting to grips with the issue

Darren Fawr in the distance, our later destination

seibiant

junction of paths

Wyn & Glynis

Alison & Ann at the hare sculpture

Frank & Richard

A470 crossing the Taf Fawr with Darren Fawr above

Alison & Richard below the A470

tuag at Gefn Coedycymer

very friendly horses

Cefn Coedycymer Viaduct

Afon Taf Fawr

beneath the viaduct

passing Cefn Coed Club

Yr Hen Dy Cwrdd, addoldy'r Undodiaid

Cefn Coedycymer

Cefn Coedycymer

Capel Tabor, wedi cied yn anffodus

ascending towards Merthyr (Cilsanws) Golf Club

seibiant

Ann & Alison

Cefn Cilsanws

Cefn Cilsanws

cinio

cino uchben Cwm Taf

Frank & Richard

Cefn Cilsanws

above the Cwm Taf valley

above Cwm Taf and the A470

Cen Cilsanws

summit cairn on Cefn Cilsanws

at the trig point

hollowed out summit cairn

group photo on Cefn Cilsanws

gadael y trig

towards ring cairn

tuag at y garn gylch

at the ringed cairn

towards a copse

near Coedcae'r Ychain

Coedcae Ychain

fording Nant y Wern

on the moor

seibiant

fording Nant y Grawen

descending towards Fedw Farm

tuag at Ffarm y Fedw

Fedw Farm

back to the A470 and the Llwynon Reservoir

3 Mehefin / June 2018  8m     Ewenni / Ewenny - Sant y  Brid / St Brides - Coed y Bwl         Arweinydd / Leader Kevin Goddard

group at St Brides

Wyn

St Brides

Old Castle Down

Lyn & Wyn

towards Cwm Alun

wooded path

old railway bridge

drinkstop in the shade

drinkstop in the shade

Nant Alun

stepping stones line up

Coed y Walls

buttercups

towards Corntown

Corntown

leavers group

old stone stile

Ewenny Priory

Ewenny Priory

Ewenny Priory

peacock

lunch

lunch

Roger & Christine

beautiful country lanes

Gill & Kevin

wheat field

drink stop

lots of choice

Valeways Heritage Trail

bridge at Coed y Bwl

debrief at the Fox & Hounds

10 Mehefin / June 2018     4m    Ynys Sgomer / Skomer Island                               Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Group photo

owl in flight

red campion

puffin

puffin nest site

oystercatchter

fledgling

seascape

assortment of birds on rock

debrief

17 Mehefin / June 2018     9m       Llanllywenfel / Llanlleonfel - Troedrhiwdalar  - Comin Coch - Y Garth (Garth Bank)                Arweinydd / Leader Alan Richards

near Garth House

tuag at Eglwys Llanllywenfel

Llanlleonfel Church where Charles Wesley married Sarah Gwynne of nearby Garth House in 1749.

church interior

6th or 7th century burial stone

towards the A483

Ffarm Esgaircoedifor

Esgaircoedifor Farm

towards Ty Newydd

Emyr

Ann & Kevin

ger Ty Newydd

Emyr, Merv & Adrian near Ty Newydd

following Roman Road to Troedrhiwdalar

Kevin & Glynis

inquistive young cattle

following Roman Road

Adrian & Merv

Adrian yn y brwyn

Heol Rufeinig

handsome fella!

Roman Road

towards Troedrhiwdalar

seibiant

Merv & Ann

Helen

looking towards Coed y Ciliau

on the B4358 at Glandulas

passing redundant telephone kiosk

gadael yr hewl fach

towards Troedrhiwdalar Chapel

path to Troedrhiwdalar Chapel

mynwent Capel Troedrhiwdalar

Troedrhiwdalar Chapel, where the drover, Dafydd Jones of Caio, had his famous spiritual conversion

dringo'rWenallt

cinio

Cribarth, a Grade II C17 property

Comin Coch

Comin Coch

Comin Coch

Garth Bank in the distance, our next destination

towards Penbank

Emyr yn agosau at Benbank

Penbank

Y Garth

ascending Garth Bank

Glynis & Ann

dringo'r Garth

Merv finds it tough!

at Garth Bank Trig Point

Group photo

gadel y piler triongli

view from Garth Bank

descending

i lawr y waered

Garth House

Garth House

no problem crossing Afon Dulas today

Afon Dulas

debrief at the Trout Inn, Beulah

24 Mehefin / June 2018     8m       Sant Niclas - St Nicholas - Tinkiswood         Arweinydd / Leader Caroline

Tinkiswood Burial Chamber

Tinkiswood

Tinkiswood

Gwal y Filiast burial chamber, St Lythans

crop field

bit of a hold up!

lunch

views including Penyfan

eco burial field

glorious day

debrief at the Red Lion

1 Gorffennaf / July 2018      6m       Aberystwyth - Pendinas - Coed Penglais            Arweinydd     / Geraint Owain Price

Aberystwyth Harbour

looking towards the town

Afon Rheidol meets the sea

Afon Ystwyth

Pendinas o Afon Ystwyth

acending Pendinas

approaching the summit

Waterloo Monument

copa Pendinas

view from the summit

Castell Aberystwyth

seibiant

descending

Janet

through the woods

pompren yn rhychwantu Afon Rheidiol

crossing the footbridge spanning the Rheidol river

Afon Rheidol & Trefechan Bridge

ar lan yr afon

through the town

Aberystwyth Railway Station

gorsaf reilffordd

towards Penglais Woods

trwy'r coed

Merv

Aberystwyth Golf Course

Ty-hen

road to Constitution Hill

beacon on Constitution Hill

Aberystwyth o Graig-lais

Alan

Janet

cinio

descending

the cliff railway

cliff railway

Cliff Railway

Victoria Terrace

Rhodfa Buddug

alone the seafront

in fron of the pavilion

Janet & Merv

Castell Aberystwyth

group photo

castle grounds

castle ruin

castle ruins

gweddillion y castell

marina

debrief at Tafarn Jem

8 Gorffennaf / July 2018    10m    Llwybr Sant Illtyd / St Illtyd's Walk:  Rhydyfro - Creunant/ Crynant        Arweinydd / Leader Emyr Morris

the group at Rhydyfro

leaving Rhydyfro

through the woods above Pontardawe

along the canal

drink stop in the shade

Ynysmeudwy

crossing the A4067

Afon Tawe

memorial to the lost miners in the 2012 Gleision disaster

along the cycle track

a shrew being moved to a safer place

start of the climb

Glynis

Mynydd Allt y Grug

looking down the Swansea Valley

Y Farteg

lunch

lunch

lunch

Kevin

onward and upward

Christine & Margaret

more water required

shade in sight

Creunant Forest

Creunant Forest

great views -Cribarth centre of picture

Fan Gyhirych to Penyfan

through the woods

crossing Afon Dulais

debrief at Creunant RFC

debrief at Creunant RFC

15 Gorffennaf / July   2018    8m     Cefn Hirgoed - Coety - Llangrallo / Coychurch           Arweinydd / Leader Alan Richards

Hendre, near Coity

crossing the M4

gadael yr Hendre

near Ffos yr Efail Farm

Lyn & Geraint

towards Cefn Hirgoed ridge

seibiant

along Cefn Hirgoed Ridge

drink stop

Wyn & Illtyd

Cefn Hirgoed trig point

Chris on road to Heol y Cyw

Jeff tuag at Bant y Pyllau

tuag at Goety

Castell Coety

Coity Church

Castell Coety

Coity Castle

the castle

y castell

impressive moat

C12 gatehouse

cino

cino

cino

Illtyd

castle inner ward

the well

Six Bells, Coity where we later had our debrief

Glynis on path to Coychurch

Lais Farm

through a field of cattle

Nant Bryn Glas yn sych ac wedi bod ers wythnose

Nant Bryn Glas is dry and has been for weeks

Janet & Glynis

regroup near Bodringallt Farm

tuag at y rheilffordd

parc yn Llangrallo

Prince of Wales, Coychurch

St Crallo, Coychurch

drink stop

Alan

group photo at preaching cross

towards Coed y Mwster Uchaf Farm

pool slowly drying

drink stop in the woods near Coed y Mwstwr Uchaf

Geraint & Gary

nol i'r Hendre

back to Hendre

debrief at Six Bells, Coity

21 Gorffennaf / July 2018    7.5m     Ffordd Coed Morgannwg Way: Aberdar / Aberdare - Merthyr Tudful             Arweinydd / Leader Wynford Arthur

Aberdare Leisure Centre

towards Cwmbach

pompren

tow path under a disused railway bridge

Ynyscynon Inn

Cwmbach Road

hen ddramffordd i Lofa'r Werfa

regroup on the former tramline to Werfa Colliery

near Crichton Farm

under a disused railway

Illtyd

badly rutted path

ruins of Werfa Farm

Wyn & Gill below Twyn y Werfa

seibiant

Lyn & Chris

start of descent

cinio near Blaencanaid

Alan & Lyn

tuag at Abercanaid Uchaf

Chris & Illtyd

Cwm Taf in distance

Blaencanaid Ironworks - scant remains

Keep Out!

regroup

under the A470 at Upper Abercanaid

Taff Trail

Llwybr Taf

disused railway bridge

impressive structure

Margaret & Chris

under the A4102 with Afon Taf

Afon Taf / Taff River

crossing the river

Merthyt Tudfil

road to A470

footbridge spanning Taff River

Bus arrived as soon as we did

debrief at Gloster Inn, Aberdare

debrief

29 Gorffennaf / July 2018   7m             Carreg Cennen - Llygad Llwchwr                        Arweinydd / Leader Helen Pryor

Carreg Cennen

Afon Cennen

view of castle

ascending towards Llwynbedw

Glynis & Wyn

fording Ffinnant but incorrectly shown on maps as Nant Llygad Llwchwr

drink stop

ford

man made watercourse

approaching Llygad Llwchwr

Glynis & Jackie at Llygad Llwchwr

towards the minor road

near Wern Wgan Farm

quad bike

some blue skies

Carreg Cennen

Afon Cennen

cinio

Carreg Cennen

field of wheat

Carreg Cennen

5 Awst / August 2018   6.5m   Pwllgwaelod - Cwm yr Eglwys - Pen Dinas Head            Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

sheep hold up en route to Pwllgwaelod

Pwllgwaelod

Old Sailors Pub, Pwllgwaelod

solitary fisherman

gadael Pwllgwelod

Margaret & Glynis

Capel Brynhellan (ty preifat bellach)

towards former rectory

yr arweinydd

pleasant path

path to Tai Bach

Alan & Lyn

Tai Bach

path to Aber Fforest

arriving at Aber Fforest

Aber Fforest

seibiant

slight detour to see waterfall

sgwt

footbridge spanning stream

tuag at Gwm yr Eglwys

seibiant

towards Cwm yr Eglwys

Wyn & Brian

Cwm yr Eglwys

church destroyed by the great storm of 1859

cino

popular with pleasure crafts

Cwm yr Eglwys

cinio

cinio

Alan

leaving Cwm yr Eglwys towards Dinas Head

Margaret

bit of a climb

fine seascape

Gill

Lyn

Brian

Pen y Fan Trig point

milling around

Brian & Geraint at Dinas Head

seibiant

group photo on Dinas Head summit

descending

i lawr y waered

Pwllgwaelod

debrief at Tafarn Sinc, Rosebush

debrief

peacock butterfly