Photo Gallery 59


5 Tachwedd / November 2017  9m       Porthyrhyd (Cilycwm) - Lan Ddu          Arweinydd / Leader Alan Richards              

Porthyrhyd (a light shower day supposedly!)

near Poley Farm

Ffarm Poley

towards Bedw Gleision

Janet & Gary

croesi sticil

Illtyd & Wyn

ruins of Beili Gleision - former C18 home of brothers, John and Morgan Dafydd, both hymn writers.

gadael Bedw Gleision

drink stop

Helen's delicious cakes

ascending Bedw Gleision

dringo Bedw Gleision

sun makes an appearance

osgoi'r pylle

towards Porth y Rhyd

Ffarm Clyn Glas

passing the former Royal Oak

Frank, Illtyd, Kevin

Helen & Gary

towards Tan y Lifau

llwybr dymunol

into the woods

Tan y Lifau- where 7 year old David Williams tragically died in 1838 after choking on a plum

Glynis

below Pen Lifai

Janet, Merv, Jacqui

Frank

Adrian

ascending Pen Lifau (no public access but granted permission from landowner)

dringo Pen Lifau (dim mynediad cyhoeddus ond cafwyd caniatad oddi wrth y tirfeddianwr)

Cilycwm in the distance

Pen Lifau trig point (no public access but granted permission from landowner)

Illtyd

Janet & Jacqui

cinio

Pen Lifau (no public access but granted permission by landowner)

Dyffryn Tywi

descending

Adrian, Glynis, Frank, Illtyd

Hen heol i Gaeo

Merv, Frank, Adrian

Benlan Plantation

tamaid bach yn wlyb dan draed

Planhigfa Benlan

emerging out from forestry

regroup

Lan Ddu

back towards Porthyrhyd

nol i Borthyrhyd

 

12 Tachwedd / November 2017    8m      Ffordd Gwyr 3 / The Gower Way 3:  Crwys / Three Crosses - Penmaen                 Arweinydd / Leader Emyr Morris

minis bus dropping us off at Three Crosses

Y Crwys

Capel y Crwys

Tir y Mynydd

Illtyd

dodgy stile

cae mwdlyd iawn

joining the road near Whitewalls

towards Mynydd Bach y Cocs

Mynydd Bach y Cocs

the ruined Carmel Chapel, a branch belonging to Capel y Crwys

Adrian & Gill

which way now?

seibiant ger Gelligroes

towards Bryn Farm

Bryn Farm

Welsh Moor

Merv

Welsh Moor

path at Prysg

another check of the map at Prysg

towards Cilibion

tuag at Gilibion

Cilibion

Gowers Way Stone at Cilibion

path above an ancient now disused hollow way

fording unnamed stream

tuag at Barc le Breos

cinio

cinio yn yr heulwen

Illtyd

new muddy tracks in Parc le Breos Wood

llacs yn Lodge Cwm

regroup

passing stack of logs back to Penmaen

more logs

Christine, Helen, & Kevin

Emyr & Gary

Three Cliffs

debrief at Gower Inn, Parkmill

19 Tachwedd / November 2017   11m     Cilycwm- Mynydd Mallaen - Crugiau Ladis     Arweinydd    / Leader Frank Hinds

Cilycwm

towards Penstacan

bont yn rhychwantu Afon Gwenlais

Frank & Illtyd

onto the moor above Allt Neuadd Fawr

regroup

dringo

towards trig point

tuag at y piler triongli

at the trig

group photo

onwards

tuag at y faenhir

Mynydd Mallaen

towards the standing stone

fantastic wilderness

apparoaching standing stone

at the standing stone

Alison & Ann

onwards

towards Maen Bach standing stone

cinio at Maen Bach

Maen Bach

onwards!

one of pair of cairns known as Crugiau Ladis

hollowed out interior

un o garnau Crugiau Ladis

Illtyd

group photo

another group photo

Janet & Illtyd

Alison

seibiant

Mynydd Mallaen

Illtyd & Glynis

towards Pen Cerrigdiddos

supposedly a recumbent standing stone

Rhyd Ddu

Rhyd Ddu

tuag at Gwm Gwenlais

approaching Craig Llech-gwynt

Cwm Gwenlais

tuag at Fanc Main

towards Banc Main

Banc Main

Cwm Gwenlais

Cwm Gwenlais

Banc Main

Kevin

descending

bench

towards Cwm Merchon

first and only stile of the day!

ruins of Cwm Merchon

back towards Cilycwm just before dark

26 Tachwedd / November 2017    10m     Brechfa - Cwm Cothi - Horeb - Pencrugmelyn                 Arweinydd / Leader Alan Richards

Brechfa

gadael y pentre

Frank

steep ascent

towards Cothi River

Rebecca & Merv

Ann & Rebecca

Clyn Llydan

Afon Cothi, Tywi's largest tributary

Margaret

Helen

llwybr mwdlyd

colfen gwympedig

Ann & Gary

seibiant

Ty Llwyd

above Tyllwyd

Frank

Gill & Kevin

ruins of Hafod

towards Esgair Rudd

Gill & Kevin

approaching plantation

footpath in plantation

Gary, Emyr, Chris

cyrraedd pentre Horeb

heibio i anhedd-dai

Capel Horeb

old mounting block

leaving the B4310

neglected stile

Helen

sticil wedi'i esgeuluso

cinio

cinio

croesi sticil

accessing the road

towards Pencrugmelyn

tuag at Bencrugmelyn

approaching Pencrugmelyn

Pencrugmelyn trig point

Crug Melyn burial mound

Pencrugmelyn

leaving the trig

Crug Canol, another burial mound

towards Crug Bach

descending

i lawr y waered

very muddy sections today

llacs

seibiant

seibiant

continuing downwards

Frank & Glynis

nol i Frechfa

crossing ford

back to Brechfa

Forest Arms

debrief at Forest Arms

debrief

3 Rhagfyr / December 2017     8m      Beulah - Garn Wen - Cwm Camarch                        Arweinydd / Leader Alan Richards

Beulah

towards Llwyn Owen

Eglwys Oen Duw

Llwyn Owen Farm

llwybr ceffyl uwchben Llwyn Owen

ancient decidious wood

coed hynafol

Illtyd

Gary, Brian, Janet

emerging out of the wood

seibiant

Kevin ascending Garn Wen

dringo Garn Wen

looking towards Beulah

summit cairn on Garn Wen

Merv at summit cairn & trig point

i lawr y waered

descending Garn Wen

Garn Wen beyond

Cwm Camarch

tuag at Ben y Bwlch

Gary, Brian, Janet

Kevin and Illtyd at Pen y Bwlch

Pen y Bwlch

descending towards Cwm Camarch

Cwm Camarch from Hafod (ruin)

Merv & Bridget

Illtyd at the ruins of Blaen Cwm [Camarch].

croesi Nant Gewyn

towards Pen y Cae Fach

cinio at Pen y Cae Fach

Pen y Cae Fach

gadael y ffarm

Blaen Cwm [Camarch]

Illtyd

along the Camarch River

Bridget & Helen

Bridget

bridleway

llwybr coedog

Kevin & Illtyd

Cribyn in the distance

spoil of Pen y Geulan Slate Quarry

Camarch river and slate quarry spoil

remains of A30 van

gweddillion fan A30

Bridget & Gary

decided to give the ford a miss

Dolberthog

Cribyn in distance

ger Dolberthog

Helen & Merv

towards Celsau Farm

tuag at Celsau

Ffarm Celsau