Photo Gallery 57


22 Ionawr / January 2017    8m         Tonnau / Tonna - Llwybr Geltaidd Clun / Clyne Celtic Trail - Mynydd Pelenna     Arweinydd / Leader Lyn Davies

Aberdulais basin

Wittington Arms, Tonna

seibiant

Mary

towards Danylan

Danylan diversion

llwybr dymunol

Mosshouse Reservoir

pice man blasus iawn!

Pownd Mosshouse

map out!

Mary, Bridget, Helen, Glynis

woodland path

Mosshouse Reservoir

sgyte artifisial

up the steps

part of Gnoll Estate Country Park

lanscape feature

Ivy Tower

Illtyd, Gary, Chris

Parson's Folly Tramline ahead

Gill, Mary, Helen

Brian

Roman marching camp rampart

Lyn

Y Ddraig Goch!

entrance to Pen Rhiw Angharad Uchaf Farm

Pelenna Forest

forestry track

into the woods

croesffordd

towards Blaen Twrch

rhedyn

tuag at Flaen Twrch

remains of Blaen Twrch Farm

Blaen Twrch

Blaen Twrch Farm spring

admiring the view

cino

cinio

Peter & Alison

lawr y cae

ruins of Ystrad Owen Farm

arch in outhouse

Ystrad Owen

Brian & Gary

Helen

towards Clyne

descending towards Clyne

dunnock?

Janet & Sue at Clyne Farm

camlas yng Nghlun

Lyn, Alison, Chris

Janet, Sue, Brian

Neath Canal

Alan

Afon Neath a'r gamlas

towards Aberdulais Basin

Tennant Canal Bridge & Neath River

debrief at the Green Dragon, Cadaxton.

 

29 Ionawr / January 2017    12m       Abergorlech - Talyllychau / Talley      Arweinydd / Leader Frank Hinds

Abergorlech

Illtyd, Frank, Ann, Merv

carafan ahead

Afon Cothi

Afon Cothi

another unusual vehicle

near Edwinsford

little devil

Edwinsford

old bridge?

sculpture

Talley Lake

Abaty Talyllychau

Talley Church

Illtyd

Abaty Talyllychau

Blaen Cwm yr Efail

cinio

Blaen Cwm yr Efail

debrief at Black Lion, Abergorlech

 

4 Chwefror / February 2017  10m      Cwmifor - Salem - Taliaris            Arweinydd / Leader Alan Richards

Cwmifor

towards Llechwen-dderi

Kevin

misty morning

heibio i gatiau newydd

fog bow

ancient hollow way

Helen & Chris

towards Croesfaen Isaf

Afon Dulais

crossing stile

Croes-faen Isaf

tuag at Ffarm yr Hope

Hope Farm (formerly Hope Inn)

towards Croes-faen-Uchaf

temperature inversion in the Tywi Valley

Bannau Sir Gaer

tarth yn Nyffryn Tywi

tuag at Salem

llacs

Gill & Helen

Angel Inn, Salem

Capel Salem

Frank

seibiant

in the long grass

towards Cefn Cilwg

lodge

cinio

cinio

Plas Taliaris

Margaret & Brian

tuag at Allt Fach

towards Allt Fach

into Allt Fach Woods

drwy'r coed

fungi

towards Nant Wallter

ger Nant Wallter

Pont Glan Dulais Uchaf

Afon Dulais

Pont Rhyd y March

Afon Dulais

Bridget

Pont Felin Wen

Bridget, Margaret, Glynis, Mary - definitely not dreigiau!

near Glan Dulais

Merv

Pen y Groes

tuag at Benhill

ger Penhill

towards Cwm Ifor Farm

tuag at Gwmifor

Margaret, Bridget, Mary

Ffarm Cwmifor

Capel Cwmifor

back to Cwmifor Village

Caledfwlch Church, Cwmifor

Glynis's delicious birthday cake

debrief at White Horse, Llandeilo

12 Chwefror / February 2017   8m       Traeth Cynffig / Kenfig Sands            Arweinydd / Leader Mervyn Read

Kenfig Nature Reserve

tuag at y llyn

along the lake

sticil

along the lake

llyn

wildfowl

geese

ar hyd y twynni

along the dunes

Gill

towards Cynffig Castle

tuag at Gastell Cynffig

Castle remains

castle remains

locker room talk

Merv's spiel on the castle

gadael y castell

towards the sea

tuag at y traeth

towards the sea

Kenfig Nature Reserve

da

Illtyd & Gary

near the seashore

gat

through gate

having joined the coastal path

footbridge spanning the Cynffig River

Afon Cynffig

following the river

the sands

ar y traeth

on the beach

on the beach

wreck

llongdrylliad

cinio

cinio

lunchtime view

back on the beach

ar y traeth

information panel

looks interesting

towards Sker House

tuag at Ty Sger

Sker House

anybody know the legend?

back to Cynffig Nature Reserve

debrief at the Angel, Mawdlam

19 Chwefror / February 2017    10m        Y Creunant / Crynant - Sarn Helen - Blaendulais / Seven Sisters                      Arweinydd / Leader Alan Richards

Y Creunant

Gary

Afon Creunant

Chris & St Illtyd's Way

Creunant / Crynant

Merv at the ruins of Pen Llwyn Llanc Farm

Ffordd Sant Illtyd

seibiant

seibiant

rocky path

St Illyd's Way

joining Sarn Helen, the Roman road

Brian donning his new flash gaiters

Sarn Helen

Sarn Helen

modern Roman milestone

pen Rhufeinwr

admiring some frog spawn

mossy paradise

Remains of Roman road

kerbstones of Roman road

kerbstones

Brian at remains of Roman road

nudden

Lyn

Devils' Matchstick

pyllau dwr

cinio ar gopa Hirfynydd

cinio on the summit of Hirfynydd

Kevin, Mary, Bridget

two Brians

descending Hirfynydd

steep descent

Lyn

Hirfynydd in mist

Mary

tuag at Flaendulais

Bridget

Seven Sisters plantation

approaching Seven Sisters

Capel Salem

Seven Sisters Colliery memorial

pont y rheilffordd

tuag at Nant y Cafan

bridleway

llwybr ceffyl

Kevin

near Nant y Cafan Farm

llwybr ceffyl

slight detour due to overgrown bridleway

kissing gate

Frank above Cwm Dulais - no views today

tuag at Ffarm Coed Du

towards Coed Du Farm

tuag at Ffarm Coed Du

Ffarm Coed Du

descending towards Crynant

Brian rescues a sheep stuck in a fence

nol i'r Creunant

debrief at Green Dragon, Llangatwg / Cadaxton.

26 Chwefror / February  2017     7m          Felinfoel - Cronfeydd Lliedi Reservoirs              Arweinydd / Leader Helen Pryor

Felinfoel

Eglwys Felinfoel

former baptistry

Capel Adulam

Kevin, Lyn & Glynis on cycle path

Lliedi Reservoir

Scarlet Elf Cap

hen lwybr

Kevin on St Illtyd's Way

Frank, Kevin, Glynis

seibiant

crossing Afon Lliedi

Upper Lliedi Reservoir

croesi nant fach

moss carpet on tree

few obstacles

fungi

dwr gwyn

Lower Lliedi

Afon Lliedi

Lower Lliedi

great crested grebe

nol i Felinfoel

Afon Lliedi

debrief st ther Red Lion, Felinfoel

5 Mawrth / March 2017    10m        Porthceri/ Porthkerry - Y Bari / Barry - Y Rhws / Rhoose                        Arweinyddion / Leaders Caroline & Rachel

Porthkerry Country Park

up the steps

Caroline

Pobble Bay, Barry

Y Bari

remains of Roman Villa

tuag at Cold Knap

site of former lido

Caroline's delicious cakes

Watch House Bay

Barry

Castell y Bari

croesi'r hewl

back to Porthkerry Country Park

Gary & Alison

Glenda & Rachel

remains of Cliffwood Cottage

croesi Nant Talwg

Parc Gwledig Porth Ceri

under the railway bridge

seibiant

Caroline

near White Ridge

towards Whitlands Brook

ruins of Whitelands

waiting for the comfort stoppers

crossing Whitelands Brook

Glenda & Christine

near former Rectory

Porthceri Viaduct

St Curig's Porthkerry

Eglwys Sant Curig, Porthceri

church interior

cinio

sheltering from a hailstorm

tuag at y Rhws

arriving at Rhoose

Rhoose

crossing level crossing

ships

coastal path

llwybr yr arfordir

coastal path

towards Rhoose Point

Rhoose Point

milling around

Trwyn y Rhws

towards the beach

cliffs

rocky cliffs

towards Porthkerry

rampart of the Bullwarks, an Iron Age Fort

tiag at Borth Ceri

muddy descent

debrief at Wenvoe Inn

12 Mawrth / March 2017    13.5  Aberbg / Aberbeeg - Mynydd Craig  y Cefn            Arweinydd / Leader  Frank Hinds

Aberbg / Aberbeeg

milling around

the Guardian at Six Bells

Six Bells Guardian

The Guardian at Six Bells

Frank

Webbs Brewery Cottage

dechrau dringo

scramblers on climb

Merv & Gary

wyn

old house at Hafod y Dafal

mangels -cattle feed

Webb's brewery Mash Tub

mash tub used for bath

tuag at Fynydd Cefn y Carn

common land rutted by scramblers

view of Abertillery

view of Blaina

Ysgyryd Fawr in y pellter

Helen with Mynydd James in the background

Merv's fall - luckily no injury

Frank to the rescue

trig point on Mynydd Cefn y Carn

trig point

cinio

defensive north tower roundhouse - built 1816

old railway to Newport

steps to cottages

poetry on rocks

Ebbw Fach

old bridge to former colliery

Abertillery Rugby Ground

Parc Abertyleri

Resthouse - required after the walk

19 Mawrth / March 2017    9m    Comin Fairwood / Fairwood Common - Llanilltyd Gwyr / Ilston - Llandeilo Ferwallt / Bishopston         Arweinydd / Leader Alan Richards

Cila Uchaf / Upper Killay

Fairwood Common

junction to Three Crossess

regroup

towards the trig point

group photo

Brian

Merv & Gary

Fairwood Common

Gill

Alan & Helen

Rebecca

alongside the airport perimeter

a little muddy

Glynis & Mary

pombren

towards Ilston

along side the Killy Willy (Ilston Stream)

Llanilltyd Gwyr

Llanilltyd Gwyr / Ilston Church

Ilston

ancient path

Courthouse Farm

towards Kittle

sticil

Kittle Hill Farm

gat fochyn

towards Kittle village

Kittle

descending to Bishopston

Bishopston Stream

Llandeilo Ferwallt / Bishopston Church

when parishioners used to walk to church

cinio

Merv

Llandeilo Ferwallt

Gary, Mary, Rebecca at Barland Common

path back to Killay

Rebecca

tuag at Swn y Coed

sticil

kissing gate

Mary has a tumble!

towards Swn y Coed

tuag at Swn Y Coed

Glynis and friendly horse

Brian

Blackhills Cottages

Kevin & Mary

through carvan park

Fairwood

Fairwood Lake

Fairwood Lake

Blodyn y Gwynt / Wood Anenome

Swans training ground

Gill

towards Upper Killay

Canadian Goose at Pwll Mawr

debrief at Railway Inn, Killay

Helen's delicious Guinness cake for the birthday boys!

25 Mawrth / March 2017     8m      Llangatwg / Cadaxton - Craig Gwladys - Aberdulais          Arweinydd / Leader Lyn Davies

Cadoxton Church

immediately uphill

along woodland track on Craig Gwladys

Vale of Neath Path

admiring the views

Entrance to tree No 36

looking across to Cefn Morfudd & Foel Fynyddau

view upvalley over Cilfriw

coffee stop

back on track

a dodgy stile

to proud to talk to us

drinkstop

crossing the railway

Afon Dulais

side tracked by the horses

Mary preferred the shorter one

beautiful woodland

looking back to where we'd walked

lunch

lunch

some road work

bridges

along the canal

goose in mallard colour

canal bridge

Glynis

leaving the canal

back to Cadaxton

debrief at the Green Dragon

26 Mawrth / March 2016   12m    Bwlch y Clawdd - Mynydd William Meyrick - Cwm Clydach                Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Bwlch y Clawdd

Cwm Parc yn y pellter

bridleway towards Mynydd Maendy

above Cwm Parc

looking towards Ton Pentre & Gelli

Tarren Felen Uchaf

Helen

Merv

seibiant

Mynydd William Meyrick

Merv & Cwm Ogwr

Gary & Illtyd

Garn Fawr

gadael Garn Fawr

descending Mynydd Meyrick

checking the map!

Pen-y-Wal Wind Factory

Mynydd Pwll yr Hebog

towards Cwm Clydach

above Cwm Clydach

Gary & Frank

Cwm Clydach & Llwyn y Pia

Cwm Clydach

Cwm Clydach

Illtyd

Cambrian Colliery Disaster Memorial

Cambrian Colliery Disaster Memorial

Parc Gwledig Cwm Clydach

cinio

Clydach Vale Country Park

Tarren Ty Cneifio yn y pellter

country park

stiff climb after lunch

looking towards Cwm Clydach & Tonypandy

sticil

Ton Pentre & Rhondda Fawr

Rhondda Fawr

Helen

Gary & Helen

Illtyd

Tarren y Bwllfa

Mynydd y Bwllfa

Merv

seibiant

Alan

Mynydd y Ton Forestry

passing stack of logs

Craig y Geifr

Craig y Geifr

nol i Fwlch y Clawdd

1 Ebrill / April 2017      9m      Glyn Ogwr - Cwm Dimbath         Arweinydd  Leader Gary Richards

Isfryn Industrial Estate

Dimbath Avenue

Heol Dimbath

passing old ruins

Heol Dimbath

Nant Lechyd

Nant Lechyd

lle mae dwy nant yn cwrdd

Kevin & Glynis

seibiant

towards Mynydd y Gwair

Ann & Alison

Cwm Ffasg

a bit muddy

Alison

Peter

out onto the open hillside

Blaen Dimbath Long House (remains)

Cinio

cinio

gadael y ty hir

cyfeirbwynt

green path

Mynydd Maes Teg

following bridleway

Frank & Glynis

ancient route

heibio i bwllyn

nice view

descending

lawr y waered

old road clearly visible

stone lined track to Glyn Ogwr

recently restored dry stone wall

near Glyn Ogwr

Eglwys Sant Tyfodwg, Glyn Ogwr

St Tyfodwg, Glyn Ogwr

view from churchyard

Alan

towards the Ogwr Fach River

crossing old railway bridge

bridge spanning Ogwr Fach River

byway

approaching Nant Caner Fawr stream

Aliosn & Ann

Peter & Merv

approaching end of walk

menyw yn brychgau

Fox & Hounds, Melin Ifan Ddu / Blackmill

debrief

16 Ebrill / April 2017    6m       Broad Haven - Haroldston West - Druidstone Haven             Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Broad Haven YHA

towards Haroldston West

tuag at Haroldston West

rhedynen

Harodston West Church

St Madoc's, Haroldston West

Glynis & Gill

towards Druidston

near Druidston

Druidston Haven

Druidston Haven

above Druidstone

sculptured rocks

looking towards Rickets Head

cinio

cinio

wilen / beetle

coastal path to Broad Haven

llwybr yr arfordir

subsidence

Brian

Welsh Blacks

approaching Broad Haven

Lion Rock

debrief at the Bush, Roberson Wathen

22 Ebrill / April 2017   10m      Hirwaun - Cwm Dar                 Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Hirwaun

beneath the A465 (Heads of the Valley Road)

Chris, Frank, Margaret

Mynydd Cefn y Gyngon yn y pellter

onto the common

towards Mynydd Cefn y Gyngon

croesi nant fach

Alan

Tarren y Bwch escarpment

ascending the hill

dringo'r mynydd

rest on top of the hill

Hirwaun in the distance

Lyn

Helen

Chris

upland stile

Craig yr Ysgol

Cwm Dar in the distance

Tarren y Bwllfa

Tarren y Bwllfa

descending towards Cwm Dar

desending

Helen

cinio

cinio

Frank

Margaret, Frank, Alison

y Ddraig Goch

Lyn

towards Cwm Dar

Heritage Cottage under the care of Cadw

Capel Nebo

passing road sign

tuag at Lwydcoed

towards Llwydcoed

Helen

Afon Cynon

Illtyd

path through estate

Llwydcoed Farm

Ffrwd y Ddol

crossing railway

pontdroed dros Nant Hir

junction of paths

dry ditch that channelled water from Afon Cynon to Aberdare Canal

Afon Cynon

toward Hirwaun

Helen, Illtyd, Merv

Glyncynon Inn

29 Ebrill / April  2017    8m      Skrinkle Haven - Maenorbyr / Manorbier            Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Skrinkle Haven

ar yr hewl

seibiant

Christine

odyn calch / lime kiln

Castell Maenorbyr

Manorbier Castle

Manorbier

ramsons

orange tip butterfly

pleasant wooded path

old bridge

colomendy / dovecote

Christine & Brian

iar fach yr haf

Geraint

sign of spring

lambs with rapeseed beyond

Swanlake Bay

Brian & Christine

seibiant

Swanlake Bay

coastal path

wilen / beetle

Manorbier Bay

Manorbier Bay

cinio

cinio

King's Quoit

King's Quoit

back towards Skrinke Haven

cliffs

bran goesgoch / chough

Conigar Pit

Pergrine Falcon and chough

Margaret

Ynys Byr / Caldey island

church doors at Skrinkle Haven

Skrinkle Haven

debrief at the Savoy, Near St Clears

7 Mai / May  2017  8m      Twr Paxton / Paxton's Tower - Llanarthne               Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Gerddi Fotaneg / Botanic Gardens

cycle track

clychau'r gog / bluebells

Kevin & Gill

gwyr yr Hendy

near Brynhawddgar

lovely avenue of trees

verdant Carmarthenshire

Chris & Gill

near Greenhill Farm

Kevin, Gill, Alison & Peter yn cael seibiant

Illtyd (How did the Ospreys get on?) & Geraint (Does he know its 8 miles?)

towards Llanarthne

thatched roof house at Llanarthne

over fields

Christine & Peter

Castell Dryslwyn yn y pellter

Dryslwyn, scene of a famous 1287 siege

track towards Paxton's Tower

Twr Paxton

Dyffryn Tywi

Dryslwyn Castle

cinio

Paxton's Tower (built. 1806-1809)

group photo

leaving the tower

an abundance of cow parlsey

Botanic dome in distance

Afon Gwynon

Pontfelingat

Chris & Ann

near Pontfelingat

Geraint y ffarmwr

lovely flowes from today's walk

14 Mai / May 2017    8m        Tafarn y Garreg - Fan Brycheiniog          Arweinydd / Leader Emyr Morris

Emyr's introduction

group photo

Merv & Kevin

stary of Fan Hir climb

Craig y Nos

Fan Gyhirych

Cefn Cul

Mary

seibiant

Illtyd & Peter

nice view

Fan Hir

Fan Hir

Fan Hir

Fan Hir

cinio at Fan Brycheiniog

cinio

cinio

Group photo Fan Brycheiniog

Tiger Bay Group (minus Gary)

tuag at

crossing Nant Tawe Fechan

Nant Tawe Fechan

Debrief at Tafarn y Garreg

21 Mai / May 2017    9.5 m          Trefdraeth / Newport - Aber Rhigian                    Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Traeth Trefdraeth / Newport Sands

Newport Sands

Traeth Trefdraeth

down onto the beach

descending

Pen Pistyll Waterfall

Dinas yn y pellter

Dinas

ogof

Glynis' delicious cakes

Alan, Alison, Peter, Merv

Mary & Gill

Carn Ingli in distance

Parrog in distance

Bridget & Helen

Geraint

Tydreth (Trefdraeth

Afon Nyfer

whale sculpture

odyn calch

Geraint's story

croesi'r bont

Carreg Coetan

Tydreth (Trefdraeth) / Newport

towards church

Newport Church

church interior

bapistry

Gill

cinio

Newport

Mary, Bridget, Glynis

below Carn Ffoi

old track

Garn Pound

pound entrance

towards Holmhouse Farm

slippery path

crossing the A487

Gill & Brian near Rhigian

decending Cwm Rhigian

Aber Rhigian

customary nap!

seibiant

croesi Afon Rhigian

moth catapillers

Aber Rhigian

path junction

Geraint

tuag at Barrog

sea cliffs

Parrog

Parrog

extra section!

crychydd

carrion crow

towards Newport Golf Course

approaching the car park

debrief at Salutation Inn, Felindre Farchog

28 Mai / May 2017    6m       Ynys Sgomer / Skomer Island                 Arweinydd / Leader Brian Lloyd

group photo

Gary & Bridget

Harold Stone

pioden y mor / oystercatcher

towards the farm

abundance of flowers

deserted farmhouse

trig point

red campions

Bridget

North Stream Valley

tylluan fach / little owl

Garland Stone

Garland Stone

blodau ym mhobman

raptor

Bridget

seibiant

carpet of flowers

gwylan y mor / seagull

cwningen / rabbit

thrift

colony of guillimots

Jacqui & Glenda

anicient wall

pal / puffin

Glenda

puffin / pal

Mew Stone

Sea Hole and the Neck

Jacqui & Bridget

seibiant

tylluan / owl

old stone wall

owl and his dinner

debrief at the Lobster Pot, Marloes

4 Mehefin / June 2017     9m      Aberogwr / Ogmore-by-Sea - Sant y Brid / St Brides Major - Southerdown           Arweinydd / Leader Gill Grey

Aberogwr

towards Ogmore Castle

Gary & Emyr

Castell Ogwr

hen fwthyn

stepping stones

towards Ogmore Down

Ogmore Down

Mary & Bridget

Emyr, Kevin, Gill

cross

towards St Brides Major

St Bridget's

preaching cross

A saint? I think not!

Kevin & Emyr

Gill, Mary, Bridget

preaching cross & St Bridget

Farmers Arms, St Brides Major

tuag at Ddwnrhefn

Illtyd

old seed rape and Dunraven hillfort in the distance

towards Dunraven

Gary, Emyr, Bridget

Amy, Elliot & Brian

lodge

Dunraven walled garden

cinio

Alan

on we go

fantastic view

enjoying the view

remains of Dunraven Mansion

gweddillion y plas

Dunraven Bay

Dunraven Bay

seibiant

dringo mas o Ddwnrhefn

Southerdown

descending

along the coast

seascape

tuag at Aberogwr

seibiant

Ogwr River issues into the sea

Aberogwr

debrief at the Watermill