Photo Gallery 55


17 Ebrill / April 2016    8m           Llandyfaelog                        Arweinydd / Leader Alan Richards

Neuadd Llandyfaelog Hall

old dilapidated Methodist chapel

Red Lion

bedd Peter Williams

leaving the church

Nantllan

seibiant

fine views

Pont Rhydonnen

Afon Gwendraeth Fach

Pont Rhydonnen

near Gellideg

hen hewl

Kevin & Chris & Brian

recently reopened thoroughfare

access road to Gledwyn Farm

ancient hollow way

nosey cows!

Gareth y porthwr

towards Maes Gwenllian battle site

maes y gad lle bu farw Gwenllian

uwchben Gwendraeth Fach

Wyn

towards the A484

King's Wood

pleasant path

llwybr dymunol

Gill & Kevin towards Llwyn y Barcud

cinio

cinio

Llwyn y Barcud

seibiant

tuag at Ty Newydd

Balwen sheep

Geraint

towards Ty Newydd

old unsurfaced road

Gareth, Gary & Helen

big cock at Cwm Ffynhonau

Brian & Christine

A484

Pont Morlais

wild garlic

Glynis & Caroline

back towards Pont Rhydonnen

along the Gwendraeth Fach

nol i Landyfaelog

blodau amrywiol heddi / vareietyof flowers today

debrief at Red Lion, Llandyfaelog

lluniaeth yn Nhafarn y Llew Coch, Llandyfaelog

 

24 Ebrill / April 2016   11m     Llanidloes - Cronfa Ddwr Clywedog Reservoir      Arweinydd / Leader Wyn Arthur

Llanidloes

market town of Llanidloes

hen farchnad

Afon Hafren / Severn River

Wyn & Sabrina

Allt Goch & Glyndwr's Way

colfen fowr

Merv & Brian

Christine's delicious banana cake

pentre Y Fan yn y pellter

Glyndwr's Way

fine tree near Y Fan

old agricultural machinery

Garth Hill

Lyn yn cael seibiant

B4518

Kevin

tuag at Fryntail (Llwybr Glyndwr)

Glynis & Christine

Clywedog Dam

Bryntail Lead Mine

minis convention!

Clywedog Dam (built 1967)

Lyn

cinio

tuag at Deildre Fawr

towards Deildre Fawr Farm

fine hill

fine bridleway to Cwm Deildre

crossing Nant Gwestyn

seibiant

tuag at Gwm Deildre

Brian, Christine & Gareth

towards Coed Penpenarth

Alan

Coed Penpenarth

near Rhyd y Gwreiddyn

llwybr dymunol

Illtyd

pleasant path towards Cwmeryr Bach

sticil

back to Llanidloes

Red Lion for debrief

Red Lion

Red Lion

1 Mai / May 2016    7m       Cronfa Ddwr Lliedi Reservoir - Llynnau Ffwrnais / Furnace Ponds                    Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Furnace Ponds

tuag at Bentre Poeth

footpath to Pentre Poeth

Kevin & Emyr

cycle path formerly a mineral railway line

dan y bont

railway lights still in situ

Trebuan

Capel Adulam, Felinfoel

Afon Lliedi

Felinfoel

yr arweinydd

Geraint, Alison & Peter at Cwm Lliedi Reservoir

Cronfa Ddwr Lliedi

Illtyd & Glynis

wooded path

Afon Llethryd

Caroline & Gill towards upper reservoir

pownd ucha

cinio

Ann & Caroline

Upper Lliedi Reservoir

St Illtyd's Way towards Hengoed Fawr

ceffylau ger Cwta

Emyr's friends!

towards Cwm Trebeddrod

Cwm Trebeddrod

Cwm Trebeddrod

Furnace Ponds

debrief at Stradey Arms

15 Mai / May 2016  12m       Llyn Syfaddan / Llangors Lake - Bwlch - Mynydd Llangors                Arweinydd / Leader Kevin Goddard

group photo at Llangors

meadows around Llangors

into woodland

Chris outside hide

dim llacs!

Mynydd Troed across Llyn Syfaddan (Llangors Lake)

approaching the church

Llangasty Church

church interior

Alison & Gill telling tales

Bluebells at their best here

regroup on the climb

at the top of All yr Esgair

Time to admire the view

Usk Valley

Towards Talybont

distant Pen All Mawr & Pen Cerrig Calch

distant Sugar Loaf (Pen y Fal)

Glynis & Gareth

Chris

Cinio

Cair with Pen Allt Mawr

bird on a wire - stonechat

Towards Mynydd Llangors

Helen

climb towards Mynydd Llangors

Mynydd Llangors trig point

view of Llangors Lake (Llyn Syfaddan)

steep descent

Mynydd Troed

first harvest

county lane back to Llangors

debrief at the Castle Inn, Llangors

22 Mai / Mai 2016     8m                  Hafod Uchtryd                     Arweinydd / Leader  Geraint Owain Price

Eglwys Newydd / Hafod Church Car Park

repairing dry stone wall

tuag at Gofeb Bedford

Bedford Monument (1805)

Cofeb Bedford

Afon Ystwyth

Afon Ystwyth

path towards Alltdianog Tunnel

Gill & Bridget during a heavy shower

Twnel Alltdihanog

Illtyd & Christine

pombren

moss on tree trunk

fwng / fungus

narrow path at precipice

pompren

Chris & Gill

Alpine bridge

ger Cae Gwartheg

James & Helen near Ty Coch

fording Nant Bwlchgwallter

towards Bryn Mawr

cinio

Kay & James

Clychau'r Gog / Bluebells

ascending Bryn Mawr

fine view

dringo Bryn Mawr

Bryn Mawr summit cairn

leaving the cairn

bluebells with Cwm Ystwyth in distance

lawr y waered

ble mae James?

Alan & Geraint

near Pant Melyn

tuag at Lefel Lampwll

Cavern Cascade

Lefel Lampwll / Cavern Cascade

Lefel Lampwll / Cavern Cascade

Steve approaching Dologau

Ceunant Afon Ystwyth

hen bont Dologau

towards chain bridge

approaching chain bridge

only two at a time!

ceunantYstwyth

Kevin

Illtyd & Wyn

crossing Nant Peirian

Geraint & Colin

sting in the tail!

Eglwys Newydd / Hafod Church

tu fewn yr eglwys

bedd Thomas Johnes

debrief at Miners Arms, Pont Rhyd y Groes

29 Mai / May 2016     9m       Aberfan - Cwm Taf / Taff Vale - Cefn y Fan                        Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

group photo

Craig yr Efail in the distance

in the direction of Quaker's Yard

Mary & Gary

Afon Taf

Traphont I.K.Brunel's Viaduct

having a chinwag

Taff Trail

formerly Trevithick's railway

old stone sleepers

Janet & Alison

seibiant

Caroline & Margaret at Pontygwaith (built 1804)

Afon Taf / River Taff

Islwyn

towards Aberfan

tuag at Aberfan

Afon Taf

miners memorial at Aberfan

towards the village

children's cemetery

children's memorials

mynwent y plant

cinio

gadael Aberfan

leaving Aberfan

under the A470

exiting the cycle path

dechrau dringo

towards Cefn y Fan

seibiant

fine views

Peter & Alison

over the stile

towards the ridgeway on Cefn y Fan

Cefn y Fan

Wyn on ancient ridgeway

ridgeway

crumbling dry stone wall on ridgway

cefnffordd

Brian

beginning the descent above Cwm Cynon

Cwm Cynon

Helen & Gill

desceing Craig yr Efail

Craig yr Efail

blodau menyn / butter cups

Darren Celyn in the distance

Alan & Gareth

looking back at Craig yr Efail

Darren Celyn

Craig yr Efail

back to the cars

Glan Taff Inn, Quaker's Yard

debriefing

lluniaeth

relaxing

ymlacio

chilling

Glan Taff Hotel, Quaker's Yard

4 Mehefin / June 2016  10m                 Mynydd Llansadwrn - Capel Carmel                    Arweinydd / Leader Alan Richards

lay-by at Pont Llynfe

tuag at y Feathers

the former Feathers Public House

leaving A482 towards Gilfach Farm

yellow weasel snout

llwybr Ffarm Gilfach

drink stop below Gilfach Farm

towards minor road

towards Cwm Cynwal

Chris, Gary, Emyr

Cwm Cynwal

cyrraedd Capel Dewi Sant

milling around

carreg filltir / mile stone on the A482

Ty'r Graig

Merv

fine path towards Mynydd Llansadwrn

llwybr dymunol

conifers planted over path

Mynydd Llansadwrn

ruins of Bryn Pribwll

Gareth & Peter

easier to go through gate!!!

dilyn llwybr ceffyl

bridleway to Ysgubor Fach

lush meadow

diolch, Margaret

towards Ysgubor Fach

ruins of Ysgubor Fach

Glynis

Ty'r Mynydd, (formerly Ty'r Meibion Gleison)

Gill & Alison near Aber Tegan

Illtyd & Peter towards Capel Carmel

tuag at Gapel Carmel

Capel Carmel

cinio

Illtyd

pwllyn o ddwr

croesi sticil

colfen unig

towards Cwm Marlais

Kevin

to hazy for spectacular views

i lawr y waered

toward the Marlais River

Cwm Marlais

Ann, Alison, Illtyd

croesi Afon Marlais ger Glan Marlais

Glynis' new friend

Troed-rhyw-ebyst

path to Cwm Llynfe Uchaf

seibiant

Brian & Glynis

passing Cwm Llynfe Uchaf

towards Cwm Llynfe Isaf

Chris yn croesi sticil

Ffarm Cwm Llynfe Isaf

final descent back to the cars

Bridget

debriefing at White Horse, Llandeilo

12 Mai/ May 2016    10m            Blaenrhondda                    Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Blaencwm Car Park

trwy'r coed

towards waterfall

sgwt Nant Lluest

view of waterfall

Cwm Rhondda Fawr from Pen pych

Janet & Merv

beginning to descend

rutted path

seibiant

fine path

Rhondda Fawr

bridge spanning Rhondda Fawr near its source

following Nant Garreg Lwyd

Nant Garreg Lwyd

Merv

seibiant

Pen y Mynydd Wind Factory crossing

towards Lluest Wen Reservoir

access road

wind turbine under costruction

tuag at Gronfa Ddwr Lluest Wen

Chris & Illtyd

cinio

Lluest Wen Reservoir

Alison, Glynis, Kevin

tuag at Hendre'r Mynydd

Hendre'r Mynydd

at the kissing gate

ancient route back down to Blaenrhondda

Hendre'r Mynydd Iron Age settlement

i lawr y waered

Alan

lovely views

Illtyd

crags

ger yr hewl

seibiant

seibiant

onwards

path at Blaerhondda

Blaenrhondda

Pen Pych

nol i Flaencwm

debriefing at Wyndam Arms, Treherbert

19 Mehefin / June 2016    8m        Trewyddel / Moylgrove -  Pwll y Wrach                    Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Trewyddel / Moylgrove

croesi'r pompren

near Tre Prysg

Gary

Llech y Drybedd

Brian and some friends

Llech y Drybedd

Pwll Y Wrach

steep descent

hwyaden yr eithin / shelduck

cinio

lunch at Witches Cauldron

Traeth Bach

ducklings

coastal path

a long way down

Carreg Wylan

pont faen

Geraint ym Mae Ceibwr

clapper bridge at Ceibwr Bay

Trewyddel / Moylgrove

debrief at Salutation Inn, Felindre Farchog

Saluation Inn, Felindre Farchog

26 Mehefin / June 2016       10m              Pontargothi - Nantgaredig                                         Arweinyddion Peter & Alison             

Nantgaredig

Pontargothi

Pontargothi

vintage show

vintage show

Afon Tywi

Gill & Ann

Alison & Peter

towards Pont Llandeilo Rwnws

Afon Tywi

pysgotwr

make way for the lorry!

Pont Llandeilo Rwnws / Nantgaredig Bridge

near Ty Castell

Afon Tywi

elevenses at tthe fishermen's hut

seibiant

bant a'r cart

Gary & Helen

riverside path

bit wet

towards Danyrallt Farm

on the A40

Alltygog

rain arrives

stile by property

tuag at Afon Annell

Capel Salem (Capel Gwyn)

Alan

towards Pencnwc

Pencnwc

Mary & Janet

Cinio

cinio

towards Black Bush

seibiant

Black Bush Farm

towards Haulfryn

Gary

ancient cart rut in bedrock

Penbwlch Isaf

two shetlands

Llanfihangel Uwch Gwili (Llaningel)

medieval window

Wern-drefi

Wern-drefi

waiting patiently

final hill of the walk!

Nantgaredig

debriefing at Prince of Wales, Porthyrhyd

3 Gorffennaf / July 2016   7m     Mynachlog Ddu -  Carn Menyn (Preseli)          Arweinydd / Leader Jeff Long

Cofeb Waldo / Waldo's Monument

Mynachlog Ddu

Illtyd

into the plantation

yn y blanhigfa

Jeff & Wyn

approching the open hillside

towards Foeldrygarn

Foeldrygarn trig point

seibiant

rock outcrops

Janet

towards Carn Gyfrwy

Jeff & Janet

Carn Gyfrwy

looking back towards Foeldrygarn

bant a'r cart!

Kevin & mountain ponies

Carn Menyn - prehistoric stone quarry

yellow flower in rock

Carn Menyn

i lawr y waered

towards Carn

sundew

Carn

Carn

Chris

seibiant

path back to start

Ann & Glynis

Carn Menyn in distance

Tafarn Sinc, Rosebush

debrief at Tafarn Sinc

10 Gorffennaf / July 2016   12m  Ffordd y Bannau 2 / Beacons Way 2: Llanddewi Nanthonddu / Llanthony - Crughywel / Crickhowell     Arweinydd / Leader Emyr Morris

Llanddewi Nanthonddu / Llanthony

y felin / the mill

crossing Afon Honddu

Peter & Merv

Cwm Bwchel Farm

Cwm Bwchel

Alison & Ann

Bal Bach

towards Garn Wen

tuag at Garn Wen

Garn Wen

Garn Wen

Garn Wen

tuag at Garreg Ddial

Carreg Ddial (Revenge stone)

Upper House

Ty Mawr

Capel Tabernacle

Tabernacle

towards Tyn y Llwyn

Tyn y Llwyn

Eglwys Patrisho

church interior

rood loft

off we go again

towards Crug Mawr

tuag at Grug Mawr

Alison

Crug Mawr trig point

leaving Crug Mawr

nice views

fine paths

Stephen & Peter

seibiant

on Llanbedr Horsehoe path

golygfeydd ysblennydd

great views

near Draen Farm

towards Afon Grwynne Fechan

crossing Grwynne Fechan River

approaching the road

Graig Lwyd (ruins)

Crug Hywel Iron Age Hillfort

towards Crughywel

before long descent

old road back to Crickhowell

lawr y waered

wooded cwm

approaching Crickhowell

debrief at Bridge End Inn

18 Gorffennaf / July 2016    8m     Craig Cerrig Gleisiad - Fan Frynych            Arweinydd / Leader Helen Pryor

group photo

Craig Cerrig Gleisiad Nature Reserve

Craig Cerrig Glesiad

Merv, Chris & Helen

ychydig o ddringo

seibiant

Glyn Tarrell Valley

old drystone wall

some mist swirling around

admiring the views

drink stop

cliffs

towards Fan Frynych

Gill & Kevin

towards trig point

Fan Frynych

Christine & Bridget

cairn near Fan Frynych

descending

below Fan Frynych

cinio

along the track

looking back at the slopes of Fan Frynych

Bridget

nol at y Warchodfa Natur

glad I brought my gaiters

Fan Frynych from Twyn Dylluan Ddu

fine view

gnarled trees

approaching the end

debrief at the Tanners Arms, Defynnog

Tanners Arms, Defynnog

24 Gorffennaf / July 2016    12m     Ffordd y Bannau 3 / Beacons Way 3: Crughywel / Crickhowell - Llangynidr           Arweinydd / Leader Emyr Morris

Crughywel

Gwernvale Farm

towards Twyn

Illtyd & Peter

Alison & Ann

old path

Darren in the distance

along conifers

tuag at Gwm Mawr

near Cwm Mawr

Cwm Mawr

uchelwydd / mistletoe

seibiant

Kevin

merlod y mynydd

Pen Cloch y Pibwr yn y pellter

Merv & Illtyd

Tor y Foel in the distance

towards Llanfihangel Cwmdu

Towards Llanfihanel Cwmdu

cinio outside the church

Llanfihangel Cwmdu

bedd Thomas Price (Carnhuanawc 1787-1848)

Carnhuanawc

Alison & Merv at Carnuanawc's grave

passing New Inn

towards Blaenycwm

Illtyd

towards Blaen y Cwm Uchaf

Blaen y Cwm Uchaf

Blaen y Cwm Uchaf

sharp, short ascent!

Cefn Moel

carn

at the cair

towards Bwlch

Penuel Chapel (closed)

New Inn, Bwlch

towards Llangynidr

Helen

slightly overgrown path

Chris & Illtyd

turns out nice

towards the road

junction at A40

towards Llangynidr

old bridge spanning Usk River

Afon Wysg

Pont Llangynidr

debrief at Red Lion, Llangynidr

30 Gorffennaf / July 2016     11m        Pont Walby - Mynydd Rhigos - Aberdar  (Llinellol / Linear)                      Arweinydd / Leader Wynford Arthur

Pont Walby

heibio i Ben Rhiw

Wyn

Craig y Llyn in the distance

Cwm Gwrelych

Cwm Gwrelych

towards Rhigos

Bridget & Helen

Craig y Llyn yn y pellter

Lyn

Helen overwhelmed by motor bikes

bridleway to Craig y Llyn

Alan

Bridget & Lyn yn ca'l seibiant

Mynydd Beili Glas

following the old road

Llyn Fawr

Gareth

cinio

cinio

cinio

following Morgannwg Way

Lyn, Glynis & Wyn

Lluest Wen Reservoir

near Lluest Wen Reservoir

Cronfa Ddwr Lluest Wen

Bridget

Pont Lluest Wen spanning the Rhondda Fach

Morgannwg Way

old sheepdip

Morgannwg Way

descending above Cwm Dar

Tarren y Bwllfa

lawr y waered

Cwm Dar

Helen

Bwllfa Row

towards Aberdare

Gareth on phone

Aberdar

ruins of Pen Rhiw Llech

Bridget & Glynis

former railway back to Aberdare

cyrraedd Aberdar

Aberdar

cerflun 'Caradog' statue

Caradog

Yr Ieuan ap Iago

bus passes at the ready?

waiting for the bus

31 Gorffennaf / July 2016   12m    Cwm Ivy - Rhossili - Llangennydd / Llangennith - Llanmadoc       Arweinydd / Leader Emyr Morris

Cwm Ivy

Cwm Ivy

ger Cwm Ivy Tor

Broughton

moplath / slow worm

Blue Pool & Blue Pool Bay

drink stop

Wales Coastal Path

seibiant

towards Burry Holmes

Burry Holmes

on the beach

Stephen, Emyr & Kevin

tuag at Rossili

paraglider

Ynys Weryn / Worms Head

Helen & Mary

the Rectory

Helvetia wreck

unusual jellyfish

admiring the views

sunseekers pile onto the beach

They thought this might be Wyn's walk!

about to tackle the hill

near the Rocket House

paraglider

Hillend

trig point on Rhossili Down

Brian

cinio

lunch at the top

fine views

Rhossili Downs

Sweyne's Howes burial chamber

looking towards Hardings Down

tuag at Langennydd

carved lych gates at Llangennith

Eglwys Llangennith

Kings Head, Llangennith

Melyn yr Eithin / Yellow hammer

tuag at gopa Bryn Llanmadog

top of Llanmadoc Hill

toposcope on Llanmadoc Hill

leaving trig point

debrief at Brittania Inn,Cheriton

7 Awst / August  2016     14m       Ffordd y Bannau 4 / Beacons Way 4:  Llangynidr - Storey Arms        Arweinydd / Leader Emyr Morris

Llangynidr

ar hyd y gamlas

towards Llwyn yr Eos

Frank

Llwyn yr Eos

old road to Bwlch y Waun Farm

Chris passing old ruin

Owain & Chris

Cwm Crawnon

Merv & Frank

approaching Bwlch y Waun

Bwlch y Waun

Talybont Reservoir

Tor y Foel in the distance

Pen Rhiw Calch

seibiant

Cronfa Ddwr Talybont

towards Blaen y cwm

eating up the miles on a long flat section

Glyn Collwn

tuag at Flaen y Cwm

Craig y Fan Ddu (first real climb!)

ascending Craig y Fan Ddu

nearly at the top

Emyr

cinio

Craig y Fan Las

Blaen Caerfanell

Owain

passing pile of stones

Kevin

Cwm Oergwm

group photo

fine views

Cribyn yn y pellter

skirting Cribyn

Pen y Fan

Cribyn from Pen y Fan

Owain ar gopa Pen y Fan

Pen y Fan

Alan

towards Corn Du

Pen y Fan o Gorn Du

Llyn Cwm Llwch o Gorn Du

Owain & Chris on Corn Du

descending Corn Du

tourist path

tourist path

approaching A470 near Pont ar Daf

newish path back to Storey Arms

14 Awst / August 2016   9m    Parc Penallta Parc - Mynydd Eglwysilan               Arweinydd / Leader Gary Richards

Parc Gwledig Penallta

could be a nice cricket pitch

walking past Sultan's eye

Helen & Brian

railway bridge

stampede!

towards Nelson

tuag at Lanfabon

hen sticil

elevenes

Chris, Gill & Margaret

at Bryntaldwyn

Llanfabon

bedd Gwilym Morgannwg

loitering

Llanfabon Inn (formerly greyhound Inn)

Mynydd Eglwysilan

ar y comin

pleasant path

Merv & Chris

seibiant

seibiant

fine views

Carneddi Llwydion

Kevin & Margaret

cinio

cinio

Mynydd Eglwysilan

Gareth & Mary

he's a big softie really!

disgusting fly tipping on common

tuag at Ben yr Heol Fawr

Heol Las

Illtyd & Merv

towards the main road

path back to Penallta Park

Pont y Saeson

Illtyd & Lyn

towards scuplture

Yr Arsyllfa / The Observatory

Lyn & Wyn

Margaret

Helen, Gary & Brian

another view of Sultan

debrief at the Glan Taff, Quakers Yard

21 Awst / August 2016   10m      Maerdy - Twyn y Briddallt - Glynrhedynog / Ferndale                  Arweinydd / Leader Alan Richards

above Maerdy

Hayley at Twyn Croesffordd

tuag at Gefn Craig Amos

uwchben Y Maerdy

above Maerdy

Kevin

Cefn Craig Amos

Cefn Craig Amos

towards Ferndale

Ferndale in the distance

Alan & Gary

Helen's delicious muffins

hen wal sych

break in forestry

seibiant

forestry path

tree felling operations

Gill, Gareth & Kevin

along rampart of Twyn y Briddallt Roman Marching camp

Cwmaman in the distance

Hayley yn dilyn clawdd yr hen wersyll Rhufenig

pause at the clavicula

spiel at the clavicula

ruts caused by motor bikes a real hazard!

cinio ar Graig y Gilwern

Craig y Gilwern

Craig y Gilwern

Aberdare Road

towards Blaenllechau

Blaenllechau

Ferndale

Gary & Gareth yng Nglynrhedynog

Llyn y Forwyn, Ferndale

Llyn y Forwyn

a carved statue of Llyn y Forwyn legend, Nelferch.

above Ferndale

gloomy Maerdy

near Tarren Maerdy

Tarren Maerdy

Gareth & Wyn

Helen with her little yellow bag on Cefn y Rhondda

weather forces us to take a lower path to Maerdy

Hayley & Brian

Water tanks at Maerdy

Maerdy miners memorial

28 Awst / August 2016  8m      Aberdulais -  Castell Nedd / Neath           Arweinydd / Leader Alan Richards

Aberdulais

Ynysygerwn

Coed y Fforest

Cefn yr Allt Road

pont yn rhychwantu Afon Dulais

Afon Dulais

footbridge spanning Dulais River

path crosses railway

regroup at Cilfrew

remians of Gelliau Colliery, Craig Gwladys

Craig Gwladys

Craig Gwladys

Bridget, Kevin, Glenda

Bridget

llwybr tuag at Gelli March

towards Gelli March

seibiant

towards Gelli March Farm

Gary

Gelli March

leaving the farm access road

Glenda & Merv

Helen, Gareth & Brian

Cwmbach Road

past the fallen tree

croesi'r sticil

spring issuing from old coal level

croesi nant

old colliery ruin

Caroline rowards Ty Coch Farm

hen hewl ger Ffarm Ty Coch

feeling upbeat (well, some of us) despite the rain

crossing the A465 into Neath

Tennant Canal and Neath River

Neath Castle- closed on a Bank Holiday!!!

stand up lunch stop

Camlas Castell Nedd

Afon Nedd

Llanilltud / St Illtud

Neath Canal

Bridget & Glenda

ar lan y gamlas

rather wet!

Lock House

keep away from the edge

Lock House

canal lock

railway bridge spanning Neath River

Tennant Canal lock

Aberdulais