Photo Gallery 54


29 Tachwedd / November 2015    10m     Pontardulais - Yr Hendy - Coed Troserch Woods -  Y Fforest      Arweinydd / Leader Chris Davies

Bont Car Park

croesi'r bont

path towards y Bronallt

towards Hendy Farm

tuag at yr Hendy

Cae Rygbi'r Hendy

crossing the M4

freight train crossing Eleven Arches

Yr Hen Gapel

Ffarm Glyncaearau

Helen, Christine, Glynis

seibiant

Christine & Mary

llacs

towards Ty'r Eglwys

Afon Morlais

crossing the Morlais River

the ruined Troserch Mill

Coed Troserch

Coed Troserch

Pont Shon Rhydderch

Cil- Ddewi Uchaf

tussocky path

missing sleeper

Alan

near Tir Lan

Stephen on the old Llanedi - Llannon Road

cinio

descending towards Afon Gwili

water damaging the old road

pompren yn croesi Afon Gwili

towards Pentwyn Farm

Ffarm Pentwyn

crossing the M4 again

Chris, Illtyd, Mary

turn right into woods

Cae Hopcyn Farm

Christine & Helen

tuag at y Fforest

cyrraedd Y Fforest

 

6 Rhagfyr / December 2015    8m     Talyllychau / Talley - Capel Carmel        Arweinydd / Leader Alan Richards

group photo

tuag at Barcydilfa

Gary & Helen

towards Penlan Fawr

old road

hen hewl

glorious mud!

seibiant

Emyr & Illtyd on Cwm-llethri Path

tuag at Gwm-llethri

Ann & Brian

Ffarm Cwm-llethri

Cwm-llethri

Pant yr Esgair

towards Carmel Independant Chapel

Carmel, Capel yr Annibynnwyr

Emyr & Merv

Stephen

Ffynhonnau Gleision path

upland artificial lake

seibiant

Ffynhonnau Gleision Path

sticil

Emyr

cinio

cinio

Talley in the distance

Talyllychau

Afon Ddu

Chris

towards Cwmbyr

Cwmbyr Path

Islwyn at Cwmbyr

Talley Abbey

Abaty Talyllychau

bedd Dafydd ap Gwilym's grave

leaving the abbey

turn stile

Langwm (formerly an inn)

debriefing at White Horse, Llandeilo

13 Rhagfyr / December 2015   11m   Ysgyryd Fawr - Cwmiou - Llanddewi Nant Honddu / Llanthony (Llinellol / Linear)   Arweinydd / Leader Emyr Morris

below Ysgyryd Fawr

bit of a spiel

i mewn i'r nudden

Skirrid Fawr

Ysgyryd Fawr

Glynis hands out delicious mince pies

towards Penyparc

Gill, Glynis, Chris

Pen y Parc

joining the Beacons Way

towards Llanfihangel Court

tuag at Lanfihangel Court

Llanfihangel Court

towards Skirrid Inn

cinio yn Nhafarn y Skirrid

cinio at the Skirrid Inn

leaving the Skirrid Inn

towards Penybont

Brian & Ann

under the railway bridge

Little Stanton

Dwfr i Bawb!

Glynis & Helen

passing Queen's Inn

milling around

croesi Nant Honddu

towards Cwmioy

Cwmyoy

cross

ger Neuadd

croesi nant fach

Emyr on path to Llanthony

croesi Nant Honddu

Merv

colfen fawr

passing the ruins of Weild Farm

fine ponies

towards Maes y Beran

tuag at Faes y Beran

debrief at Llanthony Priory Hotel

19 Rhagfyr / December 2015    8m     Rhydyfro - Mynydd Gellionnen        Arweinydd / Leader Lyn Davies

Traveller's Well, Rhydyfro

Upper Clydach in flood at Gelligron

Mary

 

no one fell in!

bydd yn garcus!

Merv, Emyr, Frank (great to see Frank!)

site of Glanrhyd House

Glanrhyd

Emyr

Merv indulging in his hobby!

mulled wine

& mince pies

Helen

Mary & Helen

Lyn

everybody ready

Tyn y Pant Farm

old mine entrance

Mynydd Gellionnen

Merv & Wyn

Merv

Llechart Fach

cinio

cinio

Gary, Frank, Emyr at Llechart Fach Farm

tuag at Fynydd Carn Llechart

looking down on Pontardawe

old stone gate post

standing stone (not ancient!)

back towards Rhydyfro

tuag at Rydyfro

Mynydd y Garth

Rain again

back at Rhydyfro

debrief at the Travs

27 Rhagfyr / December 2015   10m        Pontardulais - Cefn Drum - Cwmcerdinen - Graig Fawr            Arweinydd / Leader Chris Davies  

Graig Fawr

waterproofs on

in cloud at Peter's cairn

path towards Cwmbach

Wyn

tuag at Gwmbach

adfeilion Cwmbach

ruins of Cwmbach

artificial lake

pompren yn rhychwantu Afon Dulais

Terry at Cwmcerdinen

shake the joke, Merv!

Cwmcerdinen

lake alongside Afon Dulais

fording Nant Cerdinen- this could be Alan's walk!

towards Tyle Coch Farm

Tyle Coch

Stephen & Nicola

Stephen

towards Gerazim Chapel

Islwyn

Louise & Frank

cinio yng Ngerazim

into the mist

conditions at the top of Graig Fawr

diflas iawn

Graig Fawr trig point

merlod y mynydd

descending

Chris' spiel at the Neolithic burial chamber

Pony guarding the flat stones

seibiant

descending

i lawr y waered

near Byngalo Jinks

new rest area

Glynis & Helen

junction with Hewl Dwr

passing Hewl Dwr cottage

breakaway group at Glanffrwd Square

3 Ionawr / January 2016    8m   Parc Slebech Park          Arweinyddion / Leaders Caroline & Rachel

Pont Canaston Bridge

waiting for the coolers!

wet feet from the outset!

towards Blackpool Mill

Blackpool Mill

Blachpool Mill

waiting for the comfort stopers!

Helen

towards Slebech Park

colfen fowr

Slebech Park Estate

Gill & Merv

Rachel & Glenda

Slebech Park

pet cemetery

seibiant

Caroline shares out her delicious cake!

Merv wringing out his socks

elevenses

Afon Cleddau Ddu (Eastern Cleddau)

Parc Slebech

tide coming in

ruined Slebech church

Eglwys Slebech

Slebech Church

past terrace and vegetable plot

daffodils in early January

Rebecca, Gill & Caroline

llwybr caniataol

following permissive path at Oxland Wood

through fields

passing trees

returning towards Slebach Park

old dog kennels

cinio

cinio

dwr a llacs!

more fun!

back for more fun!

Bush, Robeston Wathen

10 Ionawr 2016  8m  (Ffordd y Bannau / Beacons Way):  Mynydd Cerrig / Hatterrall Hill -  Llanddewi Nant Honddu / Llanthony      Arweinydd / Leader Emyr Morris

Skirrid Inn, Llanfihangel Crucornau

following Beacons Way

Kevin & Peter

croesi'r rheilffordd

Great Llwygy

Beacons Way

towards Trawellwyd

tuag at Drawellwyd

Steve & Kim

reaching the open hillside

seibiant

Hatterrall Hill

Ann, Emyr & Merv

Ysgyrryd Fawr

Alison & Peter

cinio

Hatterrall Hill

Mynydd Cerrig

Kevin

putting waterproofs on

eira

snow blizzard

blizzard

into the gloom

seibiant

leaving main path for Llanthony Priory

tuag at Landdewi Nant Honddu

descending towards Llanthony

sun re-appears

Alan

regroup

Beacons Way

descending

towards priory

after the fall!

Llanfihangel Nant Honddu

adfeilion y priordy

main entrance to Llanthony Priory

Priory remains

debriefing at Skirrid Inn, Llanfihangel Crucornau

17 Ionawr / January  2016  9m    Abaty Nedd / Neath Abbey - Mynydd Drumau - Bryncoch         Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Abaty Nedd

Neath Abbey

towards Graig

seibiant at Graig

towards Drumau Road

descending

track up to Mynydd Drumau

eitha serth

quite steep

towards Mynydd Drumau

approaching the ruins of Penlan Farm

ruined Penlan Farm

into the mist

Carreg Bica Standing Stone

Dyffryn Woods

Margaret, Gary & Helen

Brian & Mary

cinio at Bryncoch RFC stand

Bryncoch rugby stand

Bryncoch RFC stand

crossing Clydach river below Bryncoch Farm

Tafarn y Dyffryn Arms

tuag at Fryncoch

Bryncoch

ar lan Afon Clydach

towards former dam

sluice gates

Swiss Cottage

Lyn

towards Clydach River

Afon Clydach

short detour to see unnamed sgwt

Afon Clydach

Wyn

another unnamed sgwt

Helen

o dan y rheilffordd

Kevin passing old ironworks

remains of iron works

debrief at Smith Arms, Neath Abbey

24 Ionawr / January  2016      10m      Llansawel - Esgairdawe            Arweinydd / Leader Alan Richards

Llansawel

Black Lion

Eglwys Llansewyl

murder story

hen hewl i'r ucheldir

hen hewl

Emyr & Caroline towards Banc Cwm Hywel

What happened next?

you guessed it!

Banc Cwm Hywel

descending

Gary & Christine

near Rhydcymerau

Stephen, Emyr & Islwyn towards Esgerwen

seibiant

Trefenty

Afon Marlais

pompren yn rhychwantu Afon Marlais

cinio ger Maes Teile

Maes Teile

near Maesyrhenarth

solitary tree above Maesyrhenarth

near Gwarcoed

towards Pantyfyd

near Galltyfydr

Galltyfydr

Nant Tawe

towards Glan Tawe

Glan Tawe

llwybr ceffyl i'r ucheldir ger Groes

nearly at the top

junction of bridleways

pleasant ridgeway

along ridge to Banc Pistyllgwyn

ridgewalk

towards Pistyllgwyn

Gill, Kim & Christine

Pistyllgwyn

back to Llansawel

debrief at Black Lion, Llansawel

31 Ionawr / January 2016   10m        Horton - Oxwich            Arweinydd / Leader Mervyn Read

Horton

pentre Horton

muddy paths for most of the day

Beeches path

pyllau o ddwr

towards Hangman's Cross

towards Brynsil

Brynsil

llacs

towards Millwood

tuag at Millwood

Millwood

Alan & Emyr

Chris, Gary, Brian

Gill & Peter

Penrhys / Penrice

Penrice Church

Mary Kavanagh, aged 75, murdered by ... in 1829

murder story

towards Oxwich

wet field

Neil & Rebecca

Merv

Oxwich

cinio yn Oxwich

piots y mor / oystercatchers

solitary surfer

St Illtyd's, Oxwich

long stiff climb after lunch- thanks Merv!!!

Pelenni Duon / Cramp Balls or King Alfred's cakes

Christine & Kevin

coastal path to Horton

cliffs on coastal path

tuag at Horton

Brian & Illtyd

seibiant

llwybr yr arfordir

coastal path

path erosion - continual problem

nearly back at Horton - no rain despite wet forecast!

6 Chwefror/ February 2016   9m     Bosherston -   Bae Barafundle Bay - Cei Ystagbwl / Stackpole Quay                    Arweinydd / Leader Emyr Morris

Bosherston

Bosherston Church

Rebecca & Gill

passing Newton

down to St Govan's Chapel

St Govan's Chapel

Alison

yr arfordir

Broad Haven

Broad Haven

Broad Haven

Church Rock

towards footbridge

outflow from Bosherston Ponds

Bosherston Ponds

Broad Haven

Caroline & Ann

Barafundle Bay

Brafundle Bay

towards Stackpole Quay

Cei Ysagbwl

cinio

Peter & Alison

Kevin on path to Bosherston Ponds

tuag at y bont

fine bridge

Bosherston Ponds

crychydd / heron

Bosherston Ponds

Merv

seibiant

Llynnoedd Bosherston

crossing bridge

Islwyn

debrief at the St Govan's Inn, Bosherston

14 Chwefror 2016   10m   Ffordd y Bryniau - Ogwr Ridgeway               Arweinydd / Leader    Gary Richards

Llantrisant Forest

Mary, Bridget & Margaret

Mynydd Garthmaelwg

out of the forest

seibiant

Ffordd y Bryniau

at the stile

sunny day for a change

'Dduw Cariad Yw' (God is Love)

golygfeydd hyfryd

old ridgway

Alan

Llanbad (St Peter's Church)

Llanbad

tu fewn i'r eglwys

Kevin & Gary

towards Clwyd Lluestau

Mynydd y Gaer

old way of rounding up sheep

Gary

information panel on Mynydd Gaer

Gilfach Goch in the distance

cinio

descending the road

Glynis & Bridget

old railway tunnel

Ogwr cycleway

Stephen, Gary, Islwyn

pont arall

Caroline & Mary

path to Gelli Haidd Uchaf Farm

regroup at Gelli Haidd Uchaf

rhes o goed

Brian

crossing Nant Llanilid

Gary & Margaret

mountain pony enjoying the sunshine

back towards ridgeway

old road back into Llantrisant Forest

hen heol

21 Chwefror / February 2016   5m        Carreg Cennen - Llygad Llwchwr                Arweinydd / Leader  Emyr Morris

Carreg Cennen

Carreg Cennen Farm

Bob & Merv

tuag at Bantyffynnon

turn right at Pantyffynnon

towards the river

sticil

pompren ar draws Afon Cennen

steep climb up to Llwynbedw

Merv

seibiant at Llwyn Bedw

fording a small stream

near Cwrtbrynbeirdd

towards Llygad Llwchwr

Peter at Llygad Llwchwr

towards Brondai (Beacons Way!!!)

pillow mound i.e. medieval artifical rabbit warren

towards Brondai

Heather & Adrian

tuag at Frondai

Ann

Kevin

drink stop

muddy track

llacs

Caroline negotiating the mud

Bob

Ffordd y Bannau

Peter

regroup

nice old track

descending

i lawr y waered

not far the river

towards the river

crossing the Cennen river

Gill

Heather & Helen

back to the farm & car park

debriefing at the Carreg Cennen Cafe

28 Chwefror / February 2016    10m      Nash Point -  Marcroes / Marcross - Llanilltud Fawr / Llantwit Major          Arweinydd / Leader Helen Pryor

Nash Point

Nant Marcroes

Eglwys Marcroes

Brian

I'm sure this kissing gate wasn't here on the recce!

Gary

Mary, Bridget & Christine at Marcross Farm

Mary

towards Parc Farm

Altantic College from St Donat's Church

medieval preaching cross

lili wen fach a thafod yr hydd / snwodrops & harts tongue

Sid James

towards the coast

Gill & Wyn

fine seascape

Helen & Kim

Arfordir Morgannwg

Bae Tresilian

Steven, Wyn & Bob

crumbling cliffs

seibiant

cinio at Col Huw

Merv

tuag at Lanilltud Fawr

towards St Illtyd's Church

dove cot

Llanilltud Fawr / St Illtyd's

ancient Celtic crosses

yr eglwys

Church Lane to coast

agosau at yr arfordir

Tresilian House

arriving at St Donats (Atlantic College)

Brian, Christine, Bob & Kevin

seibiant

Glynis, Glenda, Caroline near Nash Point

approaching the lighthouse

passing the foghorn

debrief at the Plough & Harrow, Monknash

5 Mawrth / March 2016    10m     Pontypridd - Llanwynno - Stanleytown - Penrhys - Ystrad (Llinellol / Linear)   Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Pontypridd

Taff Street

Parc Ynys Angharad

yr hen bont

Craig yr Hesg from Berw Bridge

Berw Taf (Taff waterfall)

Heol Darren Ddu

Heol Darren Ddu

Lyn

Kevin, Gary, Brian

Tai'r Heol

towards Cribyn Du

at Cribyn Du

Cribyn Du

Helen, Wyn, Gary

towards Bethel

fine paths

into the plantation

seibiant

creigiau

Bethel House

Y Ffrwd

croesi'r nant

near Mynachdy

Heol Mynachdy

interrupting their lunch!

towards Llanwynno

tuag at Lanwynno

Eglwys Llanwynno

cinio

bedd Guto Nyth Bran's grave

gadael yr eglwys

Bryn Ffynnon Arms

leaving the road

Gary, Caroline, Gill

towards Rhondda Fach

towards Rhondda Fach

tuag at y Rhondda Fach

towards Cefn Llechau Uchaf

Cefn Llechau Uchaf

Tylorstown in Rhondda Fach

Stanleytown

top the the long steep climb

Penrhys

Y Forwyn Fair

down to see the holy well

in sight!

at the holy well

descending to Ystrad in the Rhondda Fawr

waiting for train back to Pontypridd

13 Mawrth / March 2016   8m      Llanfynydd - Cwm Cothi             Arweinyddion / Leaders Peter & Alison                       

Pen y Bont Inn, Llanfynydd

Eglwys Llanfynydd

lan y tyle serth

top of the steep hill

towards the minor road

seibiant

having a break

ancient upland road

hen heol

Cothi valley

upland road

Ann & Alison on gate duty - for once!

above Cwm Cothi

Cwm Cothi

Rhiw'r Wrach

small ford

Chris & Peter

Ynys Brechfa Farm

towards Pont Ynys Brechfa

Pont Ynys Brechfa spanning the Cothi River

crossing Marlais river

Clyn Llydan

ar lan Afon Cothi

cinio

cinio

on the banks of the Cothi

mature tree

Darren Fawr footbridge spanning Cothi River

Afon Cothi - largerst tributary of Tywi River

regroup

Penfarch Farm

tuag at Nant Gwilw

Alison

Nant Gwilw

above Nantgwilw

path towards Bron y Glyn

stiff climb

Peter, Helen, Alison & Ann

towards Bron y Glyn

Ann & Emyr

Bron y Glyn

Brian

leaving the road

towards Cwm Celli Fach

tuag at Gwm Celli Fach

ger Cwm Celli Fawr

not far from Llanfynydd

Chris

nol i Lanfynydd

debrief at Penybont Inn

20 Mawrth / March 2016   9m    Porth Tywyn / Burry Port - Pwll        Arweinydd / Leader Alan Richards

Burry Port Marina

towards level crossing

croesi'r rheilffordd

Merv & Lyn

tuag at Letyrychen Fawr

new stile

ancient path

seibiant

Llety'rychen Fawr

towards Gwraeth

Gwraeth Farm

Christine & Gary

path towards Penhwch

llwybr Penhwch

Glynis

Caroline's delicious cakes

Chris

near Cilymaenllwyd

path towards Pant

fine path

ancinet path

tuag at y Pant

towards Stradey Woods

Bridget & Glenda

seibiant

towards Pwll Mountain

cinio above Pwll

descending

Sailor's Row

towards coastal path

coastal path

sand dredger

off the beaten track

Gill

towards the beach

ar y traeth

below the cliffs

on the beach

Helen & Merv

approaching the marina

3 Ebrill / April 2016    9m        Coed Troserch Woods - Llangennech                    Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Coed Troserch

Merv: a climb to start the walk

testing the gaiters

mas o'r coed ger Ffarm Troserch

Illtyd (certainly no saint!) on St Illtyd's Walk

hen golfenni

Margaret, Wyn, Miriam, & Lyn

Chris near Cornhwrdd Farm

lluniaeth / refreshments

down towards the Llangennech bypass

trying a stretch of new cycle track (Geraint returns at last!)

croesi Afon Morlais

ar lan yr afon

Afon Morlais

some road walking

view of Llwchwr Estuary

Geraint!

Geraint, Wyn & Lyn towards Ty'r Eglwys

Gill, Steve, Rebecca & Brian near Ty'r Eglwys

along Afon Morlais again

Geraint's spiel at old baptismal pool

Afon Morlais yng Nghoed Troserch

a hide in the woods

croesi'r bompren

an umbrella big enough for all

10 Ebrill / April 2016    9m           Rhandirmwyn - Cefn Ystradffin - Pen y Darren              Arweinydd / Leader  Alan Richards

Rhandirmwyn

Chris, Caroline, Glenda

Cambrian Way towards Tywi River

tuag at Bwll Penrhyn

Rebecca

Penrhyn Pool (Tywi River)

drinks stop

Emyr & Chris

Lyn & Geraint uwchben Pwll Penrhyn

towards Pwllpriddog Bridge

Afon Tywi

wait your turn! (Pwllpriddog Bridge)

Towards Nant y Bai

tuag at Nant y Bai

Lyn & Chris with Pen y Darren in background

Gill

Merv & Glenda

seibiant

Nant y Bai hamlet

Bron Cwrt with y Foel in distance

joining old tramway

hen dramffordd

Geraint

Upper Tywi Valley

Hannah & Christine

ascending the old tramline

dishgwl lawr y cwm

Afon Tywi

Brian

fine view

tuag at Chwarel Ystradffin

cinio yn Chwarel Ystradffin

Chwarel Ystradffin old slate quarry

team photo at quarry

fine views

more climbing

boggy bit

seibiant

descending Cwm Nant y Bai

Caroline

Lyn & Phil

approaching Nant y Mwyn Lead Mine (closed 1930)

ruins of White Hall Uchaf Farm

Pen y Darren yn y pellter

lead mine

lead mine

old chimney and engine house

forest track

descending towards Rhandirmwyn

debriefing at the Royal Oak, Rhandirmwyn

27 Mawrth / March 2016  12m  Panycreigiau - Talybont          Arweinydd / Leader Ann Chalke

towards the hill

lonely walker

eroded hillside

fine view

Emyr

Bob

Cefn yr Ystrad

Talybont Reservoir in distance

Pen Bwlch Glasgwm

cinio

cinio

bant a'r cart!

Pen Bwlch Glasgwm

Talybont Reservoir

Emyr

Tor y Foel yn y pellter

Islwyn & Ann

Talybont Reservoir

Emyr, Merv, Bob

Danywenallt

Emyr & Ann

fine view

old tunnel

back to start

debrief