Photo Gallery 53


21 Mehefin / June 2015   11m     Caio - Porthyrhyd                Arweinydd / Leader Alan Richards

Caio

gadael Caio

Ann & Wyn

Caio Forest

seibiant

tuag at y Grofft

Llwyn Owen yn y pellter - man geni y Parch William Prydderch

towards Grofft Farm

crossing ford ar Aberbowlan

ascending the Roman Road to Banc Bedwgleision.

Banc Bedwglesion

ger Ffarm Clyn-glas

Porthyrhyd

Porthyrhyd

at Berrisbrook old school

Olchfa mill pond

Tyn y Bedw

dodgy stile

Ann

cinio ar Fanc y Garreg

above Hafod Dafolog

approaching Hafod Dafolog

Hafod Bridge

Tyn y Coed

Tyn y Coed

crossing Nantyrhogfaen

tuag at Ffarm Nantyrhogfaen

Chris

Wyn

seibiant

ancient ridgeway at Banc Bwlch Cefn Sarth

descending

towards A482

reaching the A482 (Lampeter - Llanwrda Road)

Margaret & Ann

along ridgeway

Caio Village

Alan & Kevin

nol yng Nghaio

debriefing at Brunant Arms, Caio

 

27 Mehefin / June 2015   9m      Craig Llanishen - Craig Llysfaen - Cefn Onn            Arweinydd / Leader Gary Richards

Mynydd Caerffili

towards Ridgeway Golf Course

on the greenway

Cefn Carnau

towards Craig Llanishen

Chris

past a large tree

No 4 air shaft of Caerphilly railway tunnel

drink stop

Wyn & Merv

passing Nant Fawr

Gary & Chris

Craig Llysfaen

Craig Llysfaen

Craig Llysfaen

make way for the horses!

towards lunch

towards the rise

cinio

nice views

towards Nant y Cwm

tuag at Nant y Cwm

alongside ancient hollow way

abandoned hollow way

Nant y Cwm

crossing Nant y Cwm stream

seibiant

near Pant Glas

Cefn Onn

Castell Caerffili

Chris & Gary

towards Wern Ddu

colfen fowr

Cefn Carnau Lane

into Wern Ddu Woods

Gary's spiel

coal seam outcrop

iar fach yr haf

ascending the Warren

drwy'r goedwig

 5 Gorffennaf / July 2015    9m        Cronfa Ddwr Claerwen Reservoir - Esgair Garthen - Cwm Arban            Arweinydd / Leader Wyn Arthur

Cronfa Ddwr Claerwen Rerservoir

ascending past the dam

y cron

Claerwen Reservoir

crossing the dam

above the reservoir

uwchben y gronfa ddwr

Wyn & Merv

ascending the hill

following path to Esgair Garthen

Claerwen

Ann & Illtyd

Esgair Garthen

Esgair Garthen

seibiant

Esgair Garthen

Kevin

Llyn Gynog in distance

Crug yr Wyn

above the Tywi / Teifi watershed

tuag at Gwm Arban

Gary

descening towards Afon Arban

cinio ar lan Afon Arban

pawb yn barod?

Helen

Cwm Arban

Cwm Arban

Alan

Cwm Arban

Afon Arban

Afon Arban

seibiant

Cwm Arban

Cwm Arban

Cwm Arban

Cwm Arban

Craig Fawr

Wyn & Kevin

back at the dam

11 Gorffennaf / July 2015   8m       Cwm Banw - Pen Twyn Glas - Darren Fach           Arweinydd / Leader Brian Lloyd

Pont Cwm Banw

Pont Cwm Banw

permissive path to the hill

below Pen Cerrig Calch

Pen Allt Mawr in distance

Brian

towards stream

croesi nant

Alison & Peter

above Cwm Banw

great view down the valley

through the bracken

seibiant

trwy'r rhedyn

Pen y Fal (Sugar Loaf) yn y pellter

Pen Allt Mawr

Geraint & Kevin with Pen Allt Mawr in background

towards Pen Twyn Glas

Mynydd Troed yn y pellter

Pen Allt Mawr from Macnamara stones

Macnamara stones on Pen Twyn Glas

cinio

cinio

Tal Trwynau

lloc defaid a Phen Allt Mawr

Mary & Glynis

tuag at Darren Fach

tuag at Darren Fach

towards Darren Fach cairn

Darren Fach cairn

Mary

Darren Fach

seibiant

descending Darren Fach

i lawr y waered

Alan

above Pentwyn

ancient lane above Pentwyn

descending to Banw Valley

Debrief at Crickhowell

18 Gorffennaf / July 2015   8m       Cilmeri - Maesmynys - Llanynys          Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Prince Llewelyn Public House, Cilmeri

tuag at Eglwys Llanganten

Llanganten Church rebuilt 1880

church interior

Afon Chwefri

Glynis & Margaret at Neuadd Rhos Fer

crossing Heart of Wales Line

Geraint & Merv

Builth Golf Course

Builth Golf Club

road bridge spanning the Irfon river

Clychlysau / Harebells

Helen ar lan Afon Irfon

fine views

ger Ffarm Neuadd Isaf

Neuadd Isaf Farm

St David's, Maesmynys. Totally rebuilt in 1878.

Lychgate

Ty Gwyn footpath

towards Afon Cneiddion

Tyn y Graig

Penrheol

Coed y Wern

old telephone kiosk

bridleway to Gofynne

Gary & Geraint ger Gofynne

Wyn

St David's (formerly St Llyr), Llanynys.

Llanynys

tu fewn i'r eglwys

Llanynys

at the Irfon ford

croesi afon Irfon

fording the Irfon River

Afon Irfon

that was great fun!

under the Heart of Wales Line

nol i Gilmeri

Cofeb Llewelyn Memorial

debrief at Neuadd Arms, Llanwrtyd

26 Gorffennaf / July 2015   10m       Pontneddfechan - Porth yr Ogof - Sgwd yr Eira        Arweinydd / Leader Gary Richards

few that braved the weather

towards Sgwd Gwladys

Nedd Fechan

Peter & Gary

sgwt

Sgwd Gwladys

Sgwd Gwladys

Sgwd Ddwli

Sgwd Ddwli

towards Porth yr Ogof

tuag at Borth yr Ogof

Alison

llwybr dymunol

pleasant path

inquisitive sheep

Porth yr Ogof

Sgwd Clun Gwyn Uchaf

peculiar behaviour

Sgwd yr Eira

behind Sgwd yr Eira

Sgwd yr Eira

Merv need to go bed earlier!

2 Awst / August 2015   9m       Craig y Nos - Cribarth - Sgwd Henrhyd            Arweinydd / Leader Chris Bowen

Craig y Nos

Glyntawe

lower slopes of Cribarth

sticil

cael seibiant

tuag at Gribarth

Mary & Geraint

approaching Cribarth

Cribarth

Cribarth

along old stone wall

site of Pant y Ffyrch, former public house

i lawr y waered

tuag at Goed Abercraf

Abercraf Woods

crossing Afon Tawe

Melin Llech

fungi on log

Craig Llech

Nant Llech

Sgwd Henrhyd

seibiant

fine view

track bed of the former Neath & Brecon Railway

Fan Hir in the distance

towards Penwyllt

Wyn, Chris & Lyn

upper Swansea Valley

towards bridge

former Penwyllt Inn & Fan Hir beyond

tuag at Dafarn Penwyllt

former Penwyllt Inn

Penwyllt Inn

towards road

tuag at yr hewl

Geraint at bridleway

Rhongyr Uchaf

crossing Tawe at Craig y Nos

Castell Craig y Nos

debriefing at The Ancient Briton

8  Awst / August 2015    8m       Hen Fynyw - Arfordir Ceredigion Coast        Arweinyddion / Leaders Geraint & Paula

Red Lion, Nant y Ffin

hen fythynnod

towards Ffynnon-ro

Colfen a cheffyl

towards Tal y Bryn

beware of dangerous cows!

towards Cwm Drywi

Paula & Geraint at Cwm Bedw

Mary & Alison at Blaen Bedw

Blaen Bedw Path

towards Penlan y Mor

Brian & Emyr

Penlan y Mor

towards ther coast

Wyn

coast

New Quay

cinio

cinio

towards Cwm Drywi

tuag at Gwm Drywi

towards Afon Drywi

croesi Afon Drywi

cilff

seibiant

helping hand

towards Gilfach yr Halen

Paula & Mary

Gilfach yr Halen

Gilfach yr Halen

Gary & Geraint

Peter, Glynis, Alison near Cilcert Farm

Brian near Cilcert Farm

tuag at Gwm Cilcert

Eglwys Hen Fynyw

the fine lych gate

Ffos y Ffin

debriefing at Tafarn Jem

view from Tafarn Jem

crychydd / heron

16 Awst / August 2015     12m       Arberth / Narberth - Llanhudain / Llawhaden - Coed Canaston Woods       Arweinyddion / Leaders Caroline & Rachel

Arberth / Narberth

along the bridleway

Gareth & Helen

crossing a small stream

towards Robetson Wathen

Wyn & Peter

Emyr & Gary

I think I'll cross the footbridge

Robeston Wathen

Robeston Wathen Church

Eglwys Robeston Wathen

Helen & Gary

towards Llawhaden

tuag at Llanhuadain

Cleddau Ddu

two towers at Llawhaden

seibinat

approaching Llawhaden Castle

cinio

cinio

Alison, Lynette, & Peter

gadael y castell

path to St Kenox Farm

towards St Kenox Farm

Wyn at St Kenox Farm

towards Canaston Bridge

stay there big boy!

underpass at Canaston Bridge

Kevin & Emyr

towards Blackpool Mill

Blackpool Mill

Blackpool Mill

Lynette, Alison & Rachel at Blackpool Mill

crossing the A4075

Canaston Woods

Which way now?

Coed Canaston

crossing a ford

cafan ddwr ger Ffarm Cil Foden

debriefing at Buffalo Club, Naberth

30 Awst / August  2015 8m     Parc Gwledig Cwmdar / Cwmdare Country Park - Mynydd Rhigos                Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Cwmdare Country Park

lake in the park

corsiar / coot

cofeb y lofa

ascending Craig y Bwllfa

seibiant

Emyr & Gary yn dringo Craig y Bwllfa

Mary & Ann

Craig y Bwllfa

looking down Cwm Dar

seibiant

towards Pont Lluest Wen

tuag at Bont Lluest Wen

Pont Lluest Wen spanning the Afon Rhondda Fach

drink stop

metal structures on mountain

conifers

towards Mynydd Rhigos

Craig y Llyn

cinio

cinio

view from Mynydd Rhigos

Hirwaun Common

trwy'r gat

crossing brook

looking towards Craig y Llyn

former Tower Colliery

Gary at Cefn y Llethr trig point

descending Mynydd y Bwllfa

towards Tarren y Bwllfa

view down the valley from Tarren y Bwllfa

dishgwl lawr at y parc gwledig

debrief at Cross Inn

Cross Inn

20 Medi / September 2015     8m    Aberhonddu / Brecon - Pen y Crug - Cradoc          Arweinydd / Leader Margaret Thomas

Aberhonddu / Brecon

Brecon

Afon Honddu

Brecon Cathedral

ancient font

cathedral interior

fine reredos

Alison & Lynette

Mary, Helen & Gary towards Maen Du Well

Ffynnon Maen Du

the well

Pen y Fan

towards Pen y Crug hillfort

Gary & Helen

towards hillfort

group photo

Pen y Fan in distance

descending Pen y Crug

lawr y waered

Alan, Geraint & Chris

joining the road

Brian & Geraint

Cradoc

Cradoc

Maragret, Alison, & Chris

Merv towards Gaer

ruins of Gaer Roman Fort

cinio

within Roman Fort

remains of fort

bridleway to Brecon

Helen & Gary

pompren

Chris & Geraint on bridleway to Brecon

tuag at Aberhonddu

Newton Farm & Pen y Fan

Afon Wysg / Usk River

Honddu River meets the Usk River

Brecon Museum

debrieing at Markets Tavern Hotel, Brecon

27 Medi /September 2015  10m    Comin Clun / Clyne Common -  Y Mwmbwls / The Mumbles - Coed Olchfa Woods      Aweinydd / Leader Geraint Owain Price
 

Railway Inn, Cila / Killay

Geraint & Gary

Peter towards Keeper's Cottage

seibiant

Chris, Alison, Terry

Clyne Wood

folly

ancinet hollow way towards Clyne Farm

Y Mwmbwls

Clyne Farm

Comin Clun

trig point

crossing Clyne golf course

inquisitive ponies

Helen & Glynis

Where the ?#@&%! are we?

Geraint's detour via Manselfield

Gary & Kevin outside Rock & Fountain, Newton

Mumbles Hill

mwynhau'r olygfa o Fryn y Mwmbwls

Alison, Glynis, Lynette, Alison

old & new lifeboat station

cinio

cinio

towards Bracelet Bay

Mumbles Lightouse

Mumbles

Helen & Christine

Y Mwmbwls

on the sands / mud

Y Mwmbwls

old wreck

seibiant

Alison, Lynette, Wyn

Dulais / Blackpill

those who failed to keep up

the ones that lost the main group!

the main group at the New Mill Farm (ruin)

old beech wood

debrief at Railway Inn, Cila / Killay

4 Hydref / October 2015  10m  Llangynidr - Tor y Foel       Arweinydd / Leader Gareth Rees

Llangynidr

gadael y pentre

Brian & Gary at the canal

y gamlas

along the canal

towards bridge

large tree

following the Usk Valley Way

Llwybr Dyffryn Wysg

Wyn, Chris, Helen

Gareth

Mary & Bridget near Pantywenallt

above Pantywenallt Farm

hillfort

down towards Taff Trail

Ffordd Taf

Ffordd Taf

Mary, Helen, Glynis

cinio gyda Chronfa Talybont yn y pellter

Alan

Taff Trail above Talybont Reservoir

Bryn Melyn

Glynis, Helen, & Kevin below Tor y Foel

above Talybont Reservoir

Merv & Gary

up to Tor y Foel

dringo lan i Dor y Foel

Ann & Bridget

seibiant

Tor y Foel

i lawr y waered

descending Tor y Foel

Mary & Gareth

towards Pen y Beili

tuag at Ben y Beili

colfen

Brian & Christine

Pen y Beili

towards canal

debreifing at Red Lion, Llangynidr

11 Hydref / October 2015   10m   Llanfrynach - Fan y Big - Cefn Cyff      Arweinydd / Leader Helen Pryor

Llanfrynach

gadael y pentre

Christine & Kevin

Wyn & Merv near Tregaer

ger Trehir

Clawdd Coch

seibiant

seibiant

Gist Wen

Alan & Wyn

towards Bwlch y Ddwyallt

tuag at Fwlch y Ddwyallt

Fan y Big in distance

Fan y Big ahead

Bwlch y Ddwyallt

pointing towards Wellington crash site

cinio

Wellington crash site at Craig y Gigfran

gadael

Bwlch y Ddwyallt

looking towards Fan y Big

admiring the views

Pen y Fan & Cribyn

Christine & Helen

Merv on diving board

Alan

Christine

group photo

descending Fan y Big

Fan y Big

Cefn Cyff

seibiant

lower slopes of Cefn Cyff

towards Pen yr Heol

drwy'r cae

into copse

ffwng / fungi

Nant Menasgin

colfen fowr

debriefing at Swan Inn, Llanfrynach

18 Hydref / October 2015  8m     Y Bontfaen / Cowbridge - Penllin / Penllyn         Arweinydd / Leader Eric Hughes

Y Bontfaen / Cowbridge

under the Cowbridge A48 bypass

Christine & Gary

Newton path

stinkhorn?

Newton House Farm

Pen y Lan

towards Llansannor

tuag at Lansanwyr

towards Lansannor

Mary & Terry

Llansannor Mansion

Llansannor Church

towards minor road

Lynette, Terry, Alison

Mary & Peter tuag at Coed y Graig

nice view

seibiant

Coed y Graig

Graig Penllin

Graig Penllyn

byway

Terry & Brian

Ffynnon y Pentre

Salmon's Wells

Salmon's Wells

Penllin / Penllyn

Penllyn

Red Fox Public House

Eglwys Penllin

cinio

near Penllin Mansion

Wyn & Terry

tuag at Ffarm Llwynhelig

Alioson & Lynette near Llwynhelig Farm

Llwynhelig House

path back to Cowbridge

nol i'r Bontfaen

Christine & Gary

debriefing at Horse & Groom, Cowbridge

25 Hydref / October 2015    10m     Gallt y Bere - Craig Pysgotwr - Cefn Gwenffrwd      Arweinydd / Leader Alan Richards

Gallt y Bere

Pont Gallt y Bere

Gallt y Bere path

Merv & Illtyd

llwybr Gallt y Bere

slopes of Mynydd Mallaen

passing Nantrhydifor

towards Penrhiwiar

Gwenffrwd Valley

seibiant

looking towards Gallt y Bere trig point

Glynis & Illtyd on Gallt y Bere trig point

maenhir bach

Alan & Margaret

access road to Penrhiwiar

near Penrhiwiar

towards Craig Pysgotwr

above Troedrhiwcymer

uwchben Craig Pysgotwr

redcap?

Cwm Pysgotwr

cinio uwchben Cwm Pysgotwr

Christine, Alison, Lynette

into woods

Yellow Staghorn?

Brian & Glynis

old Tregaron ridgway

rutted old road

Cwm Gwenffrwd

Peter above Blaen Nant Melyn

Caroline

uwchben Blaen Nant Melyn

Gary

rugged terain above Blaen Nant Melyn

ancient standing stone

ancient road closed to vehicles

solitary tree

above Penrhiwiar

fine view down valley

start of descent

path down to Rhyd y Groes

Rhyd y Groes

Chris & Kevin

Cerrig Tywi

Afon Tywi

1 Tachwedd / November 2015   10m      Llanmadoc - Llangenydd / Langennith - Rhossili         Arweinydd / Leader Emyr Morris

Llanmadoc

ascending Llanmadoc Hill

Jeff

cairn on Llanmadoc Hill

merlod y mynydd

towards trig point

Chris, Kim, Gill, Mary

Llanmadog trig point

ponies and Worms Head

milling around

leaving toposcope

tuag at Langennydd

Kings Head, Llangennith

Llangennith Church

Llangennydd

Terry, Illtyd, Chris

ascending Rhossili Downs

view of Hillend

Wyn

cudyll coch / kestral

Alison & Peter

Rhossili Down

Sweyn's Howes

fine view

Rhosilli trig point

Bridget & Christine

Rhossili

towards Rectory

cinio

wreck of Helvetia

old farm building

The Rectory

uwchben y traeth

Hillend

along the stream

solitary tree

nol i Lanmadog

Llanmadoc Hill

Llanmadoc Church

debrifing at Britannia Inn, Llanmadoc

8 Tachwedd / November 2015  8m     Coed y Garth - Pentyrch    Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Pentyrch

entering the woods

a gate to climb

Garth Hill

admiring the view

Gary, Chris, Brian, Emyr

climbing into Coed y Bedw

Kevin's spiel

Christine & Brian

old mine entrance

Gill & Glynis

steep slippery slope

marching through Grangetown

another mine entrance

stream crossing

up through the bracken

into the cloud layer

a guard on the track

burial mound

group at Garth Hill

Welsh Black

cinio

Mynydd y Garth again

overlooking Cardiff

looking down on Taffs Well

not far now

Illtyd

debrief at Kings Arms, Pentyrch

15 Tachwedd / November 2015  9m        Parc Margam Park                    Arwenydd /  Leader Mervyn Read

Margam Abbey

Margam Abbey Mansion

tuag at Gapel Mair

Capel Mair

view of mansion & Margam Park

Graig Fawr

Kevin

Cwm Brombil

Cwm Brombil

Cwm Brombil

into the forestry

cinio

map check!

junction of paths & St Illtyd's Way

rain has kept away (again!)

solitary tree

hen geuffordd

old hollow way

Merv having a breather

deer & Port Talbot Steel Works

bwchadanas a'i ewig

stag

Kevin, Merv, Glynis, Brian

bach to Margam Park

Margam Castle

22 Tachwedd / November 2015   9m     Glanyfferi / Ferryside - Llanismel / St Ishmael - Llansaint      Arweinydd / Leader Alan Richards

Glanyfferi / Ferryside

on the beach

Castell Llansteffan

towards St Ishmael

towards St Ishmael

crossing stream

nant

wide expanse of sands

approaching St Ishmael

Llansteffan in distance

on the slipway

St Ishmael's

church porch

grave of Hugh Williams, solicitor & chartist leader

lost village at St Ishmael

stoney beach

towards Pengay

drink stop

Pengay Farm

Pengay Farm

following coastal path

tuag at Lansaint

Peter & Alison

Chris

Llansaint

cockle road

Kevin

towards Marsh Road

tuag at Hewl y Morfa

spiel on Llansaint cocklewomen

Marsh Road

ruins of Penallt Mansion

Penallt Farm

old road towards Llansaint

Llansaint

cinio

Kim, Gillian & Rebecca

Llansaint

Eglwys Llansaint

towards boggy section

llacs

slurry

Ann get's stuck in the mud

avoiding bog

fun over

Islwyn

Kim & Kevin

towards Broadlay

ceuffordd i Broadley

Broadlay

leaving Broadlay

Stephen, Ann, Eric, Alison

cyrraedd Glanyfferi

debrifing at White Lion, Ferryside

White Lion Ferryside