Photo Gallery 52


1 Chwefror / February 2015    8m       Llanwrda - Cwm Mynys     Arweinydd / Leader Alan Richards

Croes y Ceiliog Inn, Llanwrda

gadael y pentre

Afon Dulais

Tabor Hill

Rhiw Tabor

Cefn Benydd Hillfort

Capel Tabor

trwy'r fynwent

towards Pwllagddu Farm

Illtyd & Alison

tuag at Ffarm Pwllagddu

tuag at Ffarm Cefnucheldre

lan y tyle

Gareth

towards the road

cyrraedd yr hewl

Allt Cwmynys yn y pellter

crossing the Mynys River

huge oak at Kennel Cottage

Cwm Mynys

bonyn mawr

Helen & Glynis towards Cwm Mynys

Afon Mynys

fording the river - footbridge under construction!

tuag at Cwmargenau

ger Cwmargenau

fine path

golygfeydd ysbennydd

cinio

towards Cwm Mynys Uchaf

old way

towards Cwm Mynys Isaf

Bannau Sir Gar

towards Cwmdwr

tuag at Gwm Dwr

towards Goetre

tuag at Goetre

towards Bishop's Mill

Eglwys Llanwrda

nol i Lanwrda

 

7 Chwefror / February 2015   8 / 10m      Pontarddulais - Cwmcerdinen - Felindre      Arweinydd / Leader Ann Chalke

Cefn Drum, Pontardulais

Cefn Drum

Mandy, Christine, Brian

Peter's cairn

seibiant ar garn Pedr

towards Twyn Tyle (aka Blaen Trwyn)

infant Afon Camffrwd & Blaen Trwyn

Blaen Trwyn (Twyn Tyle)

barcud coch / red kite

upland pastue

tuag at Gerazim, Cwmcerdinen

towards Cwmcerdinen

lovely winter coat

seibiant yng Ngerasim

Tyle Coch Road

Capel Gerasim (built 1811)

Rhyd y Ceunant

Mynydd y Garn Fach

infant Lliw river from Mynydd y Garn fach

Upper Lliw Reservoir (Pownd ucha)

Darren Fawr

Upper Lliw Reservoir

Darren Fawr

towards Lower Lliw Reservoir

Lower Lliw (pownd gwaelod)

Lower Lliw Reservoir

having a catch up!

Llwybr y Bugail i Felindre

debriefing at Shepherds Arms, Felindre

Shepherds Arms, Felindre

y grwp yn canu

some decide to walk back to the Bont

Y Goldin, Y Gopa, Pontardulais

15 Chwefror / February 2015       11m        Graig Fawr - Penllercastell - Cwm Dulais          Arweinydd / Leader Chris Davies

Graig Fawr

Pentrebach a Ffarm Tynycynllwyn ('Tynycelynllwyn' gynt)

Graig Fawr

upland track

looking at carved graffitti on rock

1936 graffitti

above the Llwchwr Valley

remains of Neolithic Burial Chamber

Merv on summit of Graig Fawr

gadael y piler triongli

cash generators for the wealthy ahead!

Death Ray Mathews story

Cwmcerdinen

Mynydd y Gwair

Cwm Cathan

Penllercastell

castle remains at Penllercastell

Penllercastell

Merv & Emyr towards Mynydd y Garn Fach

Tarw Scotch sign

Ceunant Farm, Cwmcerdinen

towards Cwmcerdinen

former tramline above Cwm Dulais

near former Graig Merthyr Colliery (Cory)

Upper Mill Road (Cwmfelin)

22 Chwefror / February 2015   10m    Resolfen - Sarn Helen                 Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

group picture at melincourt

entering the nature reserve

Meliccourt falls

another waterfall

Illtyd

chapel

turning on to St Illtyd's Way

crossing the A465

drink stop under shelter

slip & lock on the Neath Canal

Christine (looking for the good views)

snow on the track

Sarn Helen

lunch shelter

cinio -Brian & Christine

along Sarn Helen

Sarn Helen marker post

back on St Illtyd's DRAIN!

deep bike ruts in the track

a dry crossing this time

along the Neath Canal path

along the neath Canal path

River Neath in full flow

footpath under the carriageway

debrief at The Borough, Neath

1 Mawrth / March 2015  8m      Tretwr / Tretower -  Cwmdu- Cefn Moel                Arweinydd / Leader Wyn Arthur

Tretower Church

Tretower Court

Castell Tretwr

Tretower Castle

towards Penygaer

Cefn Moel

fording Rhiangoll

millstone

Black Mountins

Middle Gaer

looking towards Myarth

seibiant

old path to Cefn Moel

llwybr i'r ucheldir

Helen & Christine

tuag at Cefn Moel

cinio

crossroads of paths on Cefn Moel

descending towards Blaen y Cwm Uchaf

tuag at Flaen y Cwm Uchaf

towards Blaen y Cwm Isaf

fine view

tuag at Gwmdu

Llygad Ebrill / Lesser Celendine

Eglwys Cwmdu

Cwmdu Church

bedd Thomas Price (Carnhuanawc)

grave of Thomas Price (Carnhuanawc)

Kevin a cholfen fowr

path back to Tretower

Farmers Arms

debrief at Farmers Arms, Cwmdu

debrief yn y Farmers Arms, Cwmdu

8 Mawrth / March 2015     8m     Rhossili - Ynys Weryn / Worms Head            Arweinyddion / Leaders Jeff & Mandy

Rhossili Church

lane to the coast

yr arfordir

coastal path

Mewslade

regroup

I'm sure its this way!

croesi'r sarn i Ynys Weryn

crossing the causeway to Worms Head

Hutan y Mor / Turnstone

Ynys Weryn / Worms Head

hole in rock

cinio

cinio

looking back to mainland

morlo /seal

Curon

inner head

Herdwick sheep grazing on island

Bridget

Devil's Bridge

causeway

sarn

Ynys Weryn / Worms Head

rock pool

gwymon / seaweed

Christine & Brian

looking back at island

gwennol y mor / tern

sea weed

fun in the rock pool

group photo

Eric

edrych nol ar Ynys Weryn

coastal path

back to Rhossili

Rhossili Bay

debreif at Worms Head Beach Hotel

15 Mawrth / March 2015   8m      Pendeulwyn / Pendoylan - Coed Hensol Woods            Arweinydd / Leader Gary Richards

Pendeulwyn

Red Lion, Pendoylan

towards Tre Dodridge

Brian & Kevan

Merv & Gary

what's the hold up!

llacs

horses approaching near Cwm Farm

scarlet elf cups

near Megan Felin

Coed Hensol

Merv & Brian yn cael seibiant

Ty'r Mynydd

towards Welsh St Donats

croesi sticil

Kevin

llyn ger Eglwys Llanddunwyd

gwyddau Canadaidd / Canada Goose

Welsh St Donats / Llanddunwyd

Llanddunwyd / Welsh St Donats

towards Pwll y Darren Farm

near Pwll y Darren Farm

race horses

down the field

cinio

fallen tree obstacle at Coed Mynydd Coch

Coed Mynydd Coch

ger Ty Isha

Caroline & Merv

reaching the minor road near Ty Isha

yn y coed

towards Pysgoldlyn Mawr Lake

Pysgodlyn Mawr Lake

crossing the dam

back on the road

bit of roadwork

nol i Bendaulwyn

Pendoylan Church

Pendoylan Church

debriefing at Red Lion, Pendoylan

22 Mawrth / March 2015  8m     Cronfeydd Lliw Reservoirs - Tor Clawdd         Arweinyddion / Leaders   Geraint & Paula

Lower Lliw Reservoir

pownd gwaelod

map out after 100 yards!

Lower Lliw Reservoir

towards Cwm Cilau Fach

old Cwm Cilau Fach - scene of famous Rebecca Riots incident

tuag at Flaen Cilau

towards Blaen Cilau

Blaen Cilau

seibiant

Upper Lliw Reservoir comes into view

Upper Lliw Reservoir

Cronfa Lliw Ucha

Darren Fawr

Tor Clawdd

a breather

above Brynlefrith Plantation

clearing at Brynllefrith Plantation

Y Filltir Fain

llacs

another rest

crossing lower slopes of Mynydd y Gwair

croesi Mynydd y Gwair

crossing Afon Lliw

Chris

Mynydd y Gwair

eastern slope of Mynydd y Garn Fach

Meadow pipit

cinio

bant a'r cart!

towards Banc Myddfai

slopes of Banc Myddfai

quarry below Darren Serth

Chris & Gary

Geraint & Merv

Lower Lliw Reservoir

Illtyd

lower Lliw Reservoir

debriefing at the Shepherds Arms, Felindre

29 Mawrth / March  2015  10m      Mynydd Margam  - Cwm Brombil       Arweinydd / Leader Mervyn Read

Abaty Margam Abbey

Margam Abbey Mansion

Margam Abbey Mansion

leaving the mansion

Capel Mair

Capel Mair Chapel

Graig Fawr Woods

Graig Fawr

junction of paths

mynd i lawr

Cwm y Brombil

Ebony & Elliot

Cwm Brombil

Cwm Brombil

Brombil Reservoir

Mynydd Margam

mewn i'r nudden

blown over trees

Elliot on old track

hen heol

cinio

Merv donning new headgear-very groovy man!

fungi

towards Margam Abbey

Margam Forest

big hill in front

back towards Margam Park

fording the stream

nol tuag at Barc Margam

Emyr, Chris, Wyn

back to start

Plas Abaty Margam

Margam Park

sculpture in park

debriefing at The Twelve Knights, Margam

5 Ebrill / April 2015    8m          Clydach - Trebannws / Trebanos - Mynydd Gellionnen                        Arweinyddion / Leaders  Geraint & Paula  

Clydach

along the canal

Afon Tawe

back towards the canal

old and new bridge

y gamlas

along the canal

Tawe River

Trebanos rugby field

Chris & Gary

leaving Trebanos village

seibiant ger Pen Cwar

ascending towards Mynydd Gellionnen

a breather

ancient road to Mynydd Gellionnen

Gary & Kevan

Llangiwg Church & Allt y Grug

Heol Gellionnen

Margaret & Heather

Mynydd Gellionnen

approaching the chapel

Capel Gellionnen

cinio

cinio

tolach merlod bach

Glenda

towards Craig Cefn Parc

fine view

Crug yr Allt

alpacca

assynod

Adrian & Heather near Cathelyd Uchaf

Cathelyd Ganol

Afon Clydach Isaf

Craig Cefn Parc

towards Clydach

Clydach

back through Clydach to start

debrief at Village Taven, Clydach

Village Tavern, Clydach

12 Ebrill / April 2015  10m    Pendein / Pendine -  Marchros / Marros -  Eglwys Gymyn        Arweinydd / Leader Alan Richards

Pendine

view of Pendine

towards Morfa Bychan

Illtyd at Morfa Bychan

Coastal path waymarker

looking back at Morfa Bychan

Druid's Altar

Bronze Age burial chamber

another burial chamber

eithin

tuag ay Farchros

Marros Sands

rough seas

remains of Marros Mill

coffee break on beach

path towards Marros Village

swllt dyn tlawd / perennial honesty

Marros Church

Marros War Memorial

cinio

towards Sunnybank

towards West Pool Farm

passing Middle Pool Farm

tuag at Bantyrhuad

towards Pantyrhuad

Peter

near Parc Cummin

towards Pantyrhuad

shire horse and donkey

lakes at Pantyrhuad

llyn ger Pantyrhuad

path towards Eglwys Gymyn Church

llwybr i Eglwys Gymyn

Eglwys Gymyn

towards Barriets Farm

tuag at Ffarm Barriets

towards Pendine Church

tuag at Eglwys Pendein

leaving the church

Pendine Beach

18 Ebrill / April  2015    12m        Aberteifi / Cardigan - Mwnt            Arweinyddion / Leaders Caroline, Rachel, Bridget

Aberteifi / Cardigan

near Old Castle Farm

near Rhos Fach

Coastal path

llwybr ceffyl i Felin Bedr

Afon Teifi

Bryn Pedr Farm

Glenda & Rachel towards Ferwig

tuag at Ferwig

Ferwig

Ferwig

Eglwys Ferwig

seibiant

Bronhaul

Ffarm yr Hafod

towards Mwnt

fine view

jibinc / chaffinch

Mwnt

Mwnt Sands & chapel

Capel y Mwnt

church interior

Caroline's spiel

group photo

cinio

Moel y Mwnt

off we go after lunch

Clos y Graig

ger Nant Fflyman

Capel Siloam, Ferwig

towards Mount Pleasant Farm

tuag at Mount Pleasant

seibiant on Capel path

towards Capel Farm

tuag at Ffarm y Capel

Afon Mwldan

New Mill

towards Cardigan

Glenda & Caroline

debrief at Blue Bell, Cardigan

26 Ebrill / April 2015 12m    Fan Gyhirych - Fan Nedd - Pant Mawr     Arweinydd / Leader Ann Chalke

foot of Fan Gyhirch

start of ascent

Crai Reservoir

Fan Gyhirch ahead

slight resbite

Fan Gyhirch trig point

towards Fan Nedd

Crai Reservoir

fine view

descending the hill

Alison, Glynis & Ann

Fan Nedd

Cwm Senni

ascending Fan Nedd

Pen y Fan

cairn at Fen Nedd

summit of Fan Nedd

cinio

Sarn Helen

Maen Madoc

Ann

Afon Nedd

I know a better way!

looking back towards Fan Nedd

ruins of Pant Mawr Farm

Pant Mawr

Merv's usual pose

seibiant

Merv, Emyr, Peter

limestone pavement

a tight sqeeze!

cave rescue vehicles with Fan Hir in distance

towards Penwyllt

towards Penwyllt

caving centre formerly qaurrymen's cottages

Fan Hir

following former Brecon Railway back to cars

hang glider

landslide on track bed

debriefing at Ancient Briton, Pen y Cae

3 Mai / May 2015   8m       Cwm Elan Valley - Esgair Berfedd            Arweinydd / Leader Helen Pryor

group photo

towards Banc Trehesglog

Banc Trehesglog

road ascending from Rhayader

ger Pantyllyn

Pantyllyn

below Crugyn Ci

ascending towards Crugyn Ci trig point

Christine at Crugyn Ci

tuag at Gronfa Ddwr Pencarreg

Maragret & Helen

house in the valley

Penygarreg Reservoir

ger Ffarm Pencarreg

toward Penycarreg Reservoir

passing cottage

Penygarreg Dam

Cronfa Ddwr Penygarreg

Gary & Merv

cutting

smile!

Penygarreg Reservoir

Graig Goch Reservoir

Graig Goch Dam

Cron Graig Goch

above Craig Goch Reservoir

Brian

cinio

Graig Coch Reservoir

Siani Flewog

path above reservoir

above Graig Goch Reservoir

towards Roman marching camp

shallow rampart of Roman marching camp at Esgair Berfedd

surviving rampart of Roman marching camp

through stockade

croesi Nant Gwynllyn

short distance back to cars

crags

debriefing at the Red Lion, Llanafan

16 Mai / May 2015    7m     Aberporth - Tresaith       Arweinyddion / Leaders Geraint & Paula

Aberporth

Aberporth

scupltured dolphin

Geraint

nice copse

tegeirian / orchid

inland

Pendinaslochtyn in distance

pompren

seibiant

are we ready

Pendinaslochtyn yn y pellter

pleasant green lane

Clywch! Clywch!

Ann & Bridget

Gate closed!

ponies shedding their winter coat

stile

pleasant path

arriving at Tresaith

Tresaith

sgwt Tresaith

Tresaith Waterfall

Tresaith Waterfall

Tresaith

Geraint, Sam & Ian

thrift

on the beach

Geraint & Ann

cormorant / branymor / bilidowcar

path back to Aberporth

nol i Aberporth

Aberporth

Aberporth

debriefing at the Ship, Aberporth

24 Mai / May 2015  9m       Ystrad Fflur / Strata Florida - Blaen Glasffrwd        Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Ystrad Fflur / Strata Florida

Great Abbey Farm

parts of old abbey in outhouse

old track above Talwrn

bluebell woods

seibiant

tuag at Hafod Newydd

Hafod Newydd

towards Blaen Glasffrwd

near Blaen Glasffrwd

solitary tree

smile please

tuag at y garn

towards cairn

cairn & capstone

cairn

misty tops

Towards Llyn Gorast

Alan yn croesi Nant y Meirch

Llyn Gorast

cinio

towards Garreg Lwyd Farm

towards Garreg Lwyd Farm

Ffarm Garreg Lwyd yn y pellter

Cwm Mwyro

Brian

ruin

splendid waterfall in distance

Cwm Mwyro

Ty Canol

Cwm Mwyro

back to Strata Florida

Abbey ruins ahead

Afon Teifi

the unknown stranger

Dyddgu & Morfudd

old coopers' leg

Eglwys Ystrad Fflur

abbey ruins

the pilgrim

30 Mai / May 2015   9m          Llandybie - Pentregwenlais - Llandyf‚n         Arweinydd / Leader  Alan Richards

Llandybie Railway Station

Eglwys Llandybie

grave of De Buisson Family of Glynhir Mansion

Red Lion

path to Pentregwenlais

Pentregwenlais

old cottage

turlough at Pantyllyn

Coed Bwlarth

Coed Bwlarth

seibiant

huge lime kilns at Cilyrychen

Cilyrychen level crossing

odyn calch Gwaith Pistyll

ramsons near Pistyll Canol

ffwng / fungi

uwchlaw Pistyll Canol

Brian

Eglwys Llandyfan

baptistry at ancient healing well

cinio

gadael Llandyfan

crossing Gwyddfan Stream

Banc y Felin

Afon Llwchwr

Afon Llwchwr (Loughor)

bridge crossing the Llwchwr near Glynhir Mansion

near Glynhir Mansion

Colomendy Plas Glynhir Mansion dovecote

dovecote interior

Gary & Brian

back towards Llandybie

ger Ffarm y Garn

towards Llangwyddfan

Peter

Gary ger Ffarm Llangwyddfan

croesi Nant Gwyddfan

final climb!

Caseg ac ebol

debriefing at Red Lion, Llandybie

7 Mehefin / June 2015  10m   Ynyscedwyn - Mynydd y Drum        Arweinydd / Leader Lyn Davies

Ynyscedwyn Iron Works

llwybr i Ffarm Ynyscedwyn

Chris, Wyn & Illtyd

Pont Ddwr Ystalyera Aquaduct

Afon Twrch a Phont Ddwr Ystalyfera

Cwmtwrch Isaf

tuag at Gorof

Coronation Park gates

Parc Coronation

Coronation Park

near Bryn y Groes

ger Bryn y Groes

tuag at Gwm Giedd

Cwm Giedd

Cwm Giedd

Margaret & Wyn

towards Caerlan

Margaret

Wyn & Chris

former Old Castle Hotel

Mary & Margaret

Ynys Isaf

Penrhos

llyffant / toad

Ffarm Gwern Gyrlais

towards Mynydd y Drum

Chris, Lyn & Wyn

Mynydd y Drum

Mynydd y Drum

Mynydd y Drum

air shaft

nol i Ystradgynlais

tuag at Ystradgynlais

Gough Arms

Afon Tawe

Afon Tawe

Ynyscedwyn

Ynyscedwyn

Ynyscedwyn

debriefing at y Gwachel, Pontardawe

14 Mehefin / June  2015   10m      Resolfen / Resolven - Sarn Helen            Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd             

Melin Cwrt

towards waterfall

Sgwd Rhyd yr Hesg / Melin Court Waterfall

Peter

Capel Melin Cwrt

tuag at Resolfen

Resolfen & Afon Clydach

Crossing the A465

canal

towards Hirfynydd

tuag at Hirfynydd

still climbing

Sarn Helen, the Roman Road

seibiant ar Hirfynydd

ar hyd yr Heol Rufeinig

remains of paved Roman Road

Gary

Note edging on Roman Road

Roman head

cinio

Illtyd

Helen & Mary

mas o'r coed

Sarn Helen

lovely views from Sarn Helen

Mary, Bridget & Margaret

Sarn Helen

dry stone wall

dry stone walls on Sarn Helen

Cwm Nedd / Neath Valley

towards Llety'r Afel Fach (ruin)

Alison & Ann

Llety'r Afel Fach

Sarn Helen

near Craig Ynysbwllog

Craig Ynysbwllog

Aberdulais

ar lan y gamlas

Alan

Scotch Pine

Merv & Chris

Afon Nedd / Neath River

under the A465

back to Melincwrt

debrief at Farmers Arms, Resolven