Photo Gallery 51


14 Medi / September 2014    8m    Llanhuadain / Llawhaden - Gelli       Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Llanhuadain / Llawhaden

towards the castle

Llawhaden Castle

Castell Llanhuadain

path to the church

St Aidan's, Llawhaden

interior of St Aidan's Church

Pont Llanhuadain & Afon Cleddau Ddu

St Aidan's Church, Llawhaden

path towards Penlan Farm

funny looking sheep

Eastern Cleddau

Illtyd

Mynydd y Preseli

seibiant ger Ffarm Penlan

Llwyn y Coed

Clunderwen Junction

path to Gelli

Kevin

under the railway bridge

Gelli Bridge

cinio ar lan yr afon

Pont Gelli

Capel Gelli

Gelli Fire Station

Gelli

Peter & Illtyd on bridleway back to Llawhaden

nol i'r ceir

Debriefing at the Bush Inn, Robeston Wathen

Tafarn y Bush

 

21 Medi / September 2014  8m    Saron - Blaenau - Tycroes     Arweinydd / Leader Alan Richards

Parc Allt Nant y Ci Park, Saron

Allt Nant y Ci Recreation Park

Parc Adloniant Allt Nant y Ci

Dyffryn Road

Alison in the long grass

Eloise

tuag at yr hewl

old stile

Peter at Saron Road

Afon Lash near Blaenau

tuag at Flaenau

Chris, Gareth, Jeff & Eloise

Illtyd near the site of former Blaenau Mansion

Memorial to former Caerbryn Colliery

Cae'rbryn

Chris ar lwybr i Benygroes

Waterloo Road near Penygroes

Eliose & Alison on path leading Blaenau Mawr Farm.

very studious

Chris.Gareth & Margaret at Blaenau Mawr Farm

Wyn on Blaenau Mawr Farm access road

Saron

cinio yng nghae Tim Pel Droed Saron Juniors

Margaret & Eric

Jeff on path to Tycroes

llwybr i Dycroes

towards Tycroes

decending along former Rhos Colliery tramline

colliery relic at Tycroes

Capel Caersalem , Tycroes

Peter on path to Pantyffynnon

Llwybr i Bantyffynnon

towards Pantyffynnon

wooded path towards Pontyclerc

Gary, Merv & Peter at Pont y Clerc

Twrch Trwyth sculpture near Ammanford

old colliery railway bridge spanning Afon Llwchwr

seibiant ar lan Afon Llwchwr

Peter returning to Allt Nant y Ci Recreation Park

debriefing at Colliers Arms, Saron.

5 Hydref / October 2014 10m            Llanwonno               Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Llanwonno Church

A murky start

motorcycle race track

Dewin a totem

Kevin's speiel at Ffrwd source

Chis trying to keep his feet dry

beautiful autumn colours

hacking along the trail

bracket fungus

A scarey story in Ynysybwl

Climbing to the ridge

Looking down on Ynysybwl

Kerry Hill sheep

Looking over Ynysybwl

Chris, Gareth, Merv, Kevin

A reminder of past mining activity

A bridge spanning the Nant Clydach

Lunch at Pistyll goleu

lunch

The activity centre in St Gwynno Forest

Leaving St Gwynno

Approaching Llanwonno Church

At the grave of Guto Nyth Bran

Helen approaching the debrief

Kevin leaving the debrief at Brynffynnon Inn

12 Hydref / October 2014    11m     Six Bells - Cwmtyleri         Arweinydd / Leader Gareth Rees

'Guardian' at former Six Bells Colliery

some of the victims of 1960 disaster

leaving 'guardian'

Six Bells

Llwydrew Road

Six Bells

lan drwy'r coed

Illtyd above Six Bells

trwy'r gat

towards Llanhiledd Church

Helen at churchyard stile

Eglwys Llanhiledd

Carpenters Arms, Llanhiledd

Llanhileth Mountain Common

Gareth

Merv & Curon

above Six Bells

The Guardian

drinkstop

Mynydd Coety ahead

Glenda & Caroline

towards Blaentyleri

Alan

cinio at the head of Tyleri River

Illtyd, Christine, Glenda & Caroline

footpath crossing Tyleri River

ascending from upper reaches of Tyleri valley

descending the hill

seibiant

Gareth

Chris

Cwmtyleri Reservoir

heibio i golfen

Glenda & Caroline

towards Cwmtyleri

up the hill

regroup

Abertillery

morris minor in wall

Abertillery

19 Hydref / October 2014  10?!    Rhossili - Llangenydd / Llangennith - Twyni Whiteford Burrows        Arweinydd / Leader  Mervyn Read

Rhossili

Illtyd

Ynys Weryn / Worms Head

Rhossili Down

Rhossili Down

Rhossili Downs

seibiant

near Hillend

Hillend

Llangennydd

Llangennydd Church

grave of Phil Tanner, balladeer

dringo Bryn Llanmadog

Llanmadoc Hill

Bryn Llanmadog

Great Tor

cairn

Llanmadoc Church

seibiant

Cwm Ivy

Cwm Ivy

towards Whiteford Burrows

Christine & Kevin

gelli o goniferiadd

Mary, Christine & Glynis

cinio in the hide at Whiteford Point

Whiteford Sands

Whiteford lighthouse

oystercatchers

sandstorm!

syrfwyr

seibiant

Broughton

solidary tree

Llangennith Burrows

Rhossili Downs ahead

Rhosili Beach

Traeth Rhossili

Worms Head

approaching end of walk

26 Hydref / October 2014  10m     Porthyrhyd (Cilycwm) - Cwm Mynys      Arweinydd / Leader  Alan Richards

Porthyrhyd (Cilycwm)

Caroline & Glenda towards former Ysgol Berris School

HenYsgol Berrws

below Banc Tre Bannau

Illtyd

fine views

Pen Lifau in the distance

Christine & Tammy

Merv

Caroline's delicious cake!

seibiant

green fields

ancient track toward Nant y Car Farm.

tuag at Ffarm Nant y Car

Ffarm Nant y Car

towards Ty Newydd

roed to Llandovery

path to Llwyncelyn Farm

Llwyncelyn Farm

Rhiw'r Hwch Isaf

Llwybr yng Nghwm Mynys

bridleway towards Afon Mynys ford

Afon Mynys

Tammy fording the river

bwyd y boda / toadstool

cinio ger Ffarm Cwmargenau

near Cwmargenau Farm

towards Cwmto Fawr Farm

Wyn

above Cwmto Fawr Farm

Christine tuag at Ffarm Cwmto Fach

Cwmto Fach Farm

Caroline

fine path towards Trebannau Farm in distance

near the spot where Illtyd fell on his backside!

Trebannau Farm

last hill (honest!)

Glynis and Kevin with Bwlch Trebannau in distance

path towards Olchfa Mill.

debrifing at White Horse, Llandeilo

2 Tachwedd / November 2014   8m     Llansawel / Briton Ferry                 Arweinydd / Leader Wyn Arthur

Ynysmaerdy Road Car Park, Briton Ferry

towards Briton Ferry Reservoir

cyrraedd cronfa Llansawel

Briton Ferry Reservoir

Margaret & Paula

old beech trees

seibiant

towards Cefn Cwrt Reservoir

part of Cefn Cwrt Reservoir

Cronfa Ddwr Cefn Cwrt

Cefn Cwrt Reservoir

tuag at Mynydd y Gaer

towards Mynydd y Gaer

above the reservoir

Geraint & Illtyd

Illtyd's bowls joke!

ascending Mynydd y Gaer

descending

Mandy & Christine

nice view

Neath river issues into the sea

into the woods

coed ffawydd

towards Bwlch Farm

llacs

path near Bwlch Farm

Ffarm y Bwlch

old road near Hawdref Fawr Farm

Illtyd & Gareth

hen hewl ger Ffarm Hawdef Fawr

meeting the road

wolves on loose on old railway track!

passing hunt on old railway to Briton Ferry

under road bridge

tamaid bach yn fwdlyd!

after the rain

lawr yr incelin

Geraint & Paula

sgwt / waterfall

following incline back to the start

9 Tachwedd / November 2014  10m    Llanrhidian - Rhiw'r Hwch / Ryer's Down - Cheriton            Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Llanrhidian School

tuag at Freedown

towards Freedown

Freedown

lower slopes of Cefn Bryn

Alison & Peter

seibiant

Helen, Glynis, Gary

towards Hillend Farm

Hillend Farm in distance

Ffarm Hillend

in the direction of Stembridge

near Stembridge

Helen a Illtyd ar Riw'r Hwch (Ryer's Down)

towards ancient bridge spanning Burry Pill

pont hynafol / ancient bridge

towards Cheriton

Cheriton Church

church interior

path to North Hills Farm

North Hill Tor

view from North Hill Tor

Wales Coast Path below Tor Gro

ceffyl ar y morfa

below Tor Gro

above Landimore

passing Bovehill Farm

Paula & Kevin

towards Stembridge

tuag at Stembridge

towards Manselfold Farm

Farm Manselfold

Samson's Jack Standing Stone

Alan & Samason's Jack

footpath towards Leason

Woebley Castle

Leason Farm

Lower Leason Farm

towards Penyrallt Farm

back to Llanrhydian

16 Tachwedd / November 2014  10m   Craigcefnparc -  Mynydd Gellionnen - Cwm Clydach            Arweinydd / Leader Helen Pryor

Craigcefnparc

tuag at Graig yr Allt yn y pellter

seibiant

Craig yr Allt

stile problems

Margaret

Capel Gellionnen

cinio

towards Llechart Fach

towards Mynydd Carnllechart

fine upland views

towards Carn Llechart

cistfaen at Carn Llechart

Carn Llechart ancient moument

Helen shows where they were buried

gadael Carn Llechart

towards Capel Baran

Baran Chapel

cinio ym mynwent y capel

Ffarm Nant y Moel Uchaf

towards Lower Clydach River

pombren yn rhychwantu'r afon

Lower Clydach Rver

Cwm Clydach

Cwm Clydach

seibiant

old road

old stone bridge

tuag at Bont Llechart

Pont Llechart

debriefing at New Inn, Craigcefnparc

Fwng / Fungi

23 Tachwedd / November 2014   10m        Betws -  Pantyffynnon  - Cwm Cathan          Arweinydd / Leader Alan Richards

Rhydaman / Ammanford

cycle path towards Pantyffynnon

suspension bridge spanning Aman River at Pantyffynnon

tuag at Betws

Betws

path towards Argoed Fach

nosey horses

Ty Coch

Pen Llech

view of Ammanford

Maes Llech diversion

tuag at Dyn y Cwm

fallen tree near Maes Llech

Afon Cathan at Tyn y Cwm

above Garnswllt

path towards Cwm Cerdinen

tuag at Gwmcerdinen

approaching Bryn Cyffon ruins

Peter near Cwmcerdinen

Cwmcerdinen

towards Blaen Ffynhonnau

mynd heibio i adfeilion Blaen Ffynhonnau

view from Blaen Ffynhonnau

cinio

view from lunch

descending towards Cwm y Felin

mynd i lawr y mynydd

crossing Cathan River

Cwm y Felin

towards Blaen Nant Cadno

path towards Blaen Nant Cadno

bell to access Tirlan

golygfa o Rydaman

Scotch Pines Public House (formerly Butchers Arms)

towards Full Moon

Path towards Llethrlan Fawr

Pont Nant yr Eirin

huge oak on Maes y Betws Path

Illtyd crossing Aman River

debriefing at Coopers Arms, Betws

30 Tachwedd / November 2014  8m             Llanedi              Arweinydd / Leader Chris Davies

Sardis, Fforest

into the woods

Chris

regrouping

Glynis & Friends at Cae Hopcyn

It's definitely this way, Gareth

Gary & Geraint ger Ty Llwyd

Drinks stop outside the former Joiners Arms. Too early for Tafarn y Deri!

mist clearing as we approach Pen y Fedw Fawr

tuag at Ffarm Bryn Rhyd

Bryn Rhyd Standing Stone

tuag at Heol Droeon Fach

new club members (are they joining us on Friday?)

crossing the road bridge

Solar Farm at Clawdd Du

cinio ar lan Afon Llwchwr ger hen rhyd

cinio

Walking into the sun towards Erw Wastad Fawr Farm

waiting for the stragglers

solving the world's problems

Hold up at the gate near Erw Wastad Fach

Gareth, Wyn & Glynis tuag at Sychnant

climbing again above Sychant

Chris appreciating the new brige near Ty Cenol

St Ediths Church

debrief at the Bird in Hand, Fforest

7 Rhagfyr / December 2014   8m     Reynoldston - Llanddewi - Hardings Down               Arweinydd / Leader Alan Richards

King Arthur, Reynoldston

Caroline on path to Knelston

towards Knelston

Llan y Tair Mair

tuag at Landdewi

Emyr

Llandewi Church

Llandewi gravestones

agosau at Ffarm Old Henllys

Kingshall Lane

Kevin & Wyn

ruins of Kingshall

towards Sluxton Farm

Llangennydd yn y pellter

Hardings Down in the distance

towards Whitemoor

orange peel fungus

Rhosilli Downs in distance

view from Hardings Down

massive hillfort rampart on Hardings Down

view from Hardings Down

lunch in the hillfort ditch

leaving the hillfort in distance

descending Hardings Down

Alan

towards South Hardingsdown Farm

Brian at South Hardingsdown Farm

llwybr tuag at Burry

towards Burry

Glynis & Emyr on path to Knelston

towards standing stone near Burry Farm

maenhir

recumbant stone- toppled over in 1947

Rhiw'r Hwch (Ryers Down) in distance

towards Frogmoor

Glynis & Helen on Frogmoor

Illtyd

tuag at Reynoldston

Reynoldston P.O.

debrief at King Arthur, Reynoldston

14 Rhagfyr / December 2014   9m    Y Mwmbwls / Mumbles      Arweinydd / Leader Mervyn Read

group picture at Mumbles

looking back at Mumbles

Kevin

drink stop in Blackpill

Roman Bridge, Blackpill

another interesting bridge

along the Mumbles Way

Clyne Castle

in Clyne Gardens

waiting for Frank -again!

Frank, Gareth, Eric

Oystermouth Castle

lunchspot with fine views of Mumbles

cinio yng Nghastell Ystumllwynarth

Oystermouth Cemetery

sculpture

anti aircraft gun placement in Mumbles

Christine

Mumbles Head trig point

view towards Swansea

lighthouse at Mumbles Head

a final scramble

Brian at the Big Apple

Mumbles Pier

along the Knab

debrief in the Pilot, Mumbles

21 Rhagfyr / December 2014   6m    Felinfoel - Cronfeydd Dwr Lliedi Reservoirs         Arweinyddion / Leaders Helen & Glynis

Felinfoel

Capel Adulam

towards cycle track

Alan & Geraint

Kevin, Brian & Christine on former Mynydd Mawr Railway

towards Lower Lliedi Rerservoir

Cronfa Ddwr Lliedi Isaf

path running alongside lower reservoir

towards Upper Lliedi Reservoir

through copse

Christine, Brian & Illtyd

aproaching reservoir

Afon Lliedi & weir

Bridget on road bridge

Upper Lliedi Reservoir overflow channel

Glynis, Merv & Helen

Cronfa Ddwr Lliedi Uchaf

Brian

Illtyd, Gareth, Paula & Kevin

mulled wine and mince pies!

Bridget, Christine & Mary

Afon Lliedi

back through wood alongside reservoir

croesi nant fach

woods

Helen at another small stream

upper reservoir dam

croesi Nant Llethryd

path back to lower reservoir dam

risky chair

Geraint & Paula

seibiant

ready to resume

appraoching lower dam

lower dam overflow

Lower Lliedi Reservoir

Brian & Christine

following Lliedi River to Felinfoel

Feinfoel

debriefing at Royal Oak, Felinfoel.

16 Rhagfyr / December 2014   8m       Pontardulais - Graig Gawr - Cwmcerdinen          Arweinydd / Leader Alan Richards

Pontardulais

Ffarm Tynybone

Glanffrwd Square

Afon Camffrwd, Pentrebach

Hewl Dwr

admiring old well at the ruined Hewl Dwr

Graig Fawr hamlet

open hillside

Graig Fawr

Graig Fawr

Graig Fawr Walk

Neolithic burial site- oldest man made structure in the Bont

edmygu'r golygfeydd

Wyn

site of Medieval platform house

trig point on Graig Fawr (Jericho)

onwards we go!

Emyr

Capel Gerasim (adeiladwyd 1811)

Capel Gerasim, Cwmcerdinen

Cwmcerdinen

Wyn

been playing in the hay!

Efail Fach

Cwmcerdinen

ar yr hen dramffordd

along former tramline, Cwmdulais

Wyn & Helen

descending towards site of former Graig Merthyr Colliery

flood defences scheme ongoing

following former mineral railway

Frank ger Bythynnod Cwmdulais

towards Banc y Bo

former railway bridge spanning Afon Dulais

Alan & Emyr

28 Rhagfyr / December 2014    8m     Parc le Breos - Twyni Pennard Burrows - Broad Pool              Arweinydd / Leader Alan Richards 

Parc le Breos

towards Parkmill

morning sun breaks through

Pennard Pill

Nant Pennard a'r castell,

Pennard Pill approaching the sea

Three Cliffs

Paula & Caroline

ramparts of C12 ringwork

tu fewn i'r castell

Geraint & Illtyd

Gareth & Emyr

Geraint & Bae Oxwich

Neolithic burial chamber on Penmaen Burrows

above the abandoned medieval church

hen ffermdy ym Mhenmaen

enw newydd arno!

Gary & Geraint on Cefn Btyn

large commemorative boulder on Cefn Bryn

onwards we go!

towards underground reservoir in distance

Cefn Bryn

cinio

approaching Broad Pool

Broad Pool and road to Reynoldston

Broad Pool

ger Decoy Wood

Caroline & Helen

toward Parc le Breos

sticil

Brian & Illtyd

tuag at Parc le Breos

Gary, Caroline & Mary

Parc le Breos Woods

Geraint & Gary

Cathole Cave

Cathole Cave

gadael yr ogof

Parc le BreosNeolithic Burial Chamber

debriefing at Railway Inn, Killay

4 Ionawr / January 2015    8m     Pontneddfechan - Pont Walby - Cwm Gwrelych - Rhigos                    Arweinydd / Leader Alan Richards

Craig y Ddinas

Maen Bwa

Afon Sychryd

tuag at Ffarm Ynys Cambwll

approaching A465 dual carriageway road

pont yr A465 ac Afon Mellte

former tramline towards Pont Walby

crossing stream

silica mine

silica mine interior

seibiant

Ann & Gary

arriving at Pont Walby

Afon Nedd

Pont Walby

Vale of Neath Railway viaduct designed by I.K.Brunel

Cwm Gwrelych

coal tram

fossilized tree

Cwm Gwrelych

Cwm Gwrelych

sgwd dienw

Afon Gwrelych

another nameless fine waterfall at Cwm Gwrelych

sgydau Cwm Gwrelych

Adrian, Heather & Paula

towards Cwm Isaac - nice to see Alan out!

Ann & Alison at Gwarangon Isaf Farm

Cwm Isaac, Rhigos

Rhigos

under the A465

llwybr i Dyle Morgrug

path to Tyle Morgrug

Tyle Morgrug bunkhouse

cinio at Tyle Morgrug

leaving Tyle Morgrug

uchwben Tyle Morgrug

bridleway back to Pontneddfechan

rock outcrop

slippery bit!

11 Ionawr / January 2014      8m     Cila Ucha / Upper Killay - Comin Clun / Clyn Common  - Dulais - Blackpill         Arweinydd / Leader Alan Richards

Cila Uchaf / Upper Killay

Pwll Mawr

local residents

tuag at Meysydd Chwarae Fairwood

towards Fairwood Lake

Fairwood Lake

towards Caravan Park

tuag at y Parc Carafannau

Ffarm Pwll y Froga

Comin Clun

Clyne Common

seibiant

Y Mwmbwls

towards Newton

Wyn y porthwr

Bryan

Illtyd

path to Newton

Newton

Oystermouth Cemetery

at the grave of Morfydd Llwyn Owen

Bedd Morfydd Llwyn Owen

footpath to Glen Road

Oystermouth

Ystumllwynarth

towards Blackpill

Y Mwmbwls

Washing House Brook

cinio

Eloise & Alison at Blackpill

tuag at Ddulais

Chris & Paula at Clyne Park

seibiant ym Mharc Clun

tree sculpture

ancient hollow way towards Clyne Farm

passing Clyne Farm

Comin Clun

trig point on Clyne Common

Hen Barc Road

road back to Upper Killay

18 Ionawr / January 2015  8m    Llandeilo - Parc Dinefwr Park          Arweinydd / Leader Margaret Thomas     

Llandeilo

Llandeilo

morning mist

tarth y bore

Nant Gurrey Fach

towards Penybanc

near Penybanc

pice man!

seibiant

into the park

map skills

track

Newton House

Parc Dinefwr

Deer Park

lake

Dinefwr Castle

inversion

Castell Dinefwr

sunbeam

cinio

castle tower

view from castle

into the woods

house yonder

llyn

towards Llandyfeisant Church

Llandyfeisant

Llandeilo

debriefing at White Horse, Llandeilo

25 Ionawr / January 2015  9m     Penclawdd - Y Crwys / Three Crosses - Crofty      Arweinydd / Leader Eric Hughes

Penclawdd

high tide

boat on edge of tidal channel

high tide

bemused horse

cycle path

Mandy & Kevin

path towards Wern Oleu

Wern Oleu

llwybr i'r Crwys

Path to Three Crosses

seibiant

Illtyd, Emyr & Chris

towards Three Crosses

Joiner Arms, Three Crosses

Capel y Crwys

Y Crwys

Path to Mynydd Bach y Cocs

Chris

towards road

tuag ag Fynydd Bach y Cocs

ruins of Capel Carmel

Chris towards Carreg Man

tuag at Garreg Man

tuag at Garreg Man

Margaret

towards Llanyrnewydd Church

tuag at Eglwys Llanyrnewydd

Eglwys Llanyrnewydd

llwybr i Gefn Bychan

towards Cefn Bychan

Cefn Bychan

cinio

Ann, Chris, Illtyd

path to Llanmorlais

tuag at Lanmorlais

geese

Crofty

Wales Coastal Path at Crofty

towards Mount Hermon Chapel

tuag at Gapel Hermon

ruins of Mount Hermon Chapel

towards Penygaer

Margaret & Terry

Terry

view from Penygaer

Penclawdd

old shed

path descending to Penclawdd

debriefing at the Reverend James, Loughor.