Photo Gallery 50


20 Ebrill / April 2014   8m       Llanychaer - Cwm Gwaun        Arweinyddion / Leaders  Geraint Owain Price & Paula Thomas

Allt Clun Car Park

Terry towards Clyne Fram

Merv & Geraint

tuag at Benffordd

Jeff & Mandy

towards Penffordd

Penffordd in distance

seibiant

old road towards Penlan Olau

Illtyd & Eric

y ddraenen ddu / blackthorn

Aur o dan yr eithin...

Gary, Merv & Terry near Pant Teg

St Davids, Llanychaer (rebuilt 1923)

graves of Gwynne Family, Court, Llanychaer

church blooms

church interior

7-9 century Christian incised stone

fern / rhedynen

remains of school built 1707

towards Glandwr Farm

towards Llanychaer Village

Court Lodge

Afon Gwaun & Llanycher Bridge

cinio

along banks of Afon Gwaun

towards Tirllan Farm

cows and rubbing stone?

Jeff at Tir Llan Farm

Llanllawer Church (rebuilt 1860)

old harmonium

sad interior of Llanllawer Church

incised Christian Cross (one of four) located at the church

Ffynnon Gapan - reputive healing well for eye ailments

oil beetle

back towards Cilyrhedyn

Geraint & Brian

Afon Gwaun at Court Wood

Mandy

debriefing at Tafarn Sinc

 

27 Ebrill / April 2014   10m      Cylchdaith Angle Circular      Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

West Angle Bay

Thorn Island in background

Thorn Island and West Angle Bay

Thorn Island

ymlaen a ni!

C16 blockhouse

Sheep Island in the distance

former gun placement

Chris ger Sheep Island

ship on the haven

Sheep Island

coast guard lookout?

Jeff

Whitedole Bay

Chris

llwybr yr arfordir

quite a bit of climbing

Gary & Alison

clonc

cinio wrth edrych draw at Freshwater West

Mary towards Rocket Cart House

Merv

Eric, Gary & Illtyd at Bangeston Wood

coast path to Angle

Angle Bay

Angle Bay

Seaman's Chapel, Angle

Eglwys Santes Fair, Angle

church interior

old habits die hard, Illtyd!

Angle nunnery

tuag at Dafarn Old Point House

Old Point House pub

Alan

nol i Angle

Chapel Bay House

Thorn Island

back to the car park

debriefing at Hope Inn, Pembroke

Debrief at Hope Inn, Pembroke

4 Mai/ May 2014  8½      Felindre - Rhydypandy - Mynydd Gelliwastad - Craigcefnparc      Arweinydd / Leader Alan Richards

Lower Lliw Reservoir

tuag at Gapel Salem

stile near Salem Chapel

grave of Felindre murder suspect 1832

Capel Salem

Jeff & Paula crossing Afon Llan

Alison & Eloise

what's the hold up?

Geraint & Margaret

Masons Arms, Rhydypandy

Felin Wen

ancient holloway to Pant yr Uchedydd Farm

Kevin

hen geuffordd

path to Mynydd Gelliwastad

Mynydd Gelliwastad

looking back at Rhydypandy

llusu duon bach / whinberries

Morriston Hospital from Mynydd Gelliwastad

dringo lan

view of clydach

cinio

Clydach from Mynydd Gelliwastad

Mynydd Gelliwastad trig point

descending

Cwm Clydach

Ffarm Llwyn y Domen

slight obstacle

Brian

Afon Clydach Isaf

walking on banks of Lower Clydach River

Capel Pant y Crwys, Craigcefnparc

Capel Pant y Crwys

Craig yr Allt

towards Cynghordy Fach Farm

down towards Afon Llan from Cynghordy Fach Farm

crossing Afon Llan

Helen & Christine towards Rhos Farm

Ffarm Rhos Fawr

back to reservoir

18 Mai / May 2014  8m     Bryn Teg - Cribyn - Fan y Bīg - Cefn Cyff        Arweinydd / Leader Helen Pryor

Pentwyn Bridge

Nant Sere a Phont Pentwyn

lovely lane

Cwmn Cynwyn

Pen y Fan

towards Allt Ddu

seibiant

Cribyn & Pen y Fan from Bryn Teg

the towering Cribyn

stiff climb

Pen y Fan

summit of Cribyn

pointing the way

Merv- seems to have recovered from last week!

mwgyn1

descening from Cribyn

Cribyn

towards Bwlch ar y Fan with Fan y Big above

head of Cwm Cynwyn Valley

cinio ar Gribyn

for heavens's sake stop holding it in!

cotton grass

looking back at Fan y Big

Cefn Cyff

carn ar Gefn Cyff

descending

towards Pen yr Heol

old track

passing Rhiwiau

debriefing at Ancient Briton

25 Mai / Mai 2014 8m      Porth Mawr / White Sands - Carn Pen Berry - Carn Llidi    Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Porth Mawr / Whitesands

Eric & Peter

Carn Llidi

Trefelly Farm

Brian

Glynis

seibiant

Bridget & Ann at Old Treleddyd- Fawr Farm

Carn Pen Berry ahead

Carn Pen Berry

ger Llanferran Farm

ddraenen wen

Bridget & Glynis

cinio

view from Carn Pen Berry

mist rising

Gary

team photo on Carn Pen Berry

Carn Llidi in distance

Geraint & Brian

fine views

sticl a Charn Llidi yn y pellter

Alan with Carn Llidi in the distance

joined the coastal path

Bridget

near Porth y Dwfr

morlo / seal

thrift growing on rock

Ann & Glynis

llwybr arfordir

Carn Llidi towering ahead

Geraint is very naughty!

ascending Carn Llidi

Ynys Dewi / Ramsey Island

chilling out on summit

view from Carn Llidi

descending

Ynys Dewi / Ramsey Island

Whitesands / Porthmawr

debriefing at Newgale

1 June 2014  9m    Coed Penllergaer Woods - Llangyfelach        Arweinydd / Leader Alan Richards

Penllergaer Forestry Car Park

Junction 47,

forest walk

Paula & Gareth

sgwt Penllergaer waterfall

Pont Llewelyn

disarded millstone of Penllergaer Mill

Glynis & Margaret

over the girder

Chris & Alan towards Tirdonkin Colliery site

colliery site

Tir Donkin Colliery memorial

ruins of Glyn Silyn Farm

seibiant

Merv's balancing act

near Cadle

towards Pen Plas Farm

Paula and Helen on path to Pen Plas Farm

Gareth, Margaret, Gary ar Heol Pen Plas

Pen Plas Road

Plough & Harrow, Llangyfelach

lunch at Llangyfelach Church

church interior

towards Bethel Chapel

Capel Bethel, Llangyfelach

tu fewn i'r capel

Evan Walters' grave and his self portrait

Treforys

Gareth & Brian on Clasemont Road

path to Pantlasau

under M4 bridge at Pantlasau

Glynis, Paula & Maragret on the Burma Road (formerly colliery tramline)

Burma Road now a footpath

Afon Llan at Pompren Lwyd

old road to Llety Morfil (Morfydd)

odyn calch / lime kiln?

towards Llety Morfil

Chris, Brian & Debbie on track leading into Penllergaer Woods

back to car park

debriefing at Old Inn, Penllergaer

8 Mehefin / June 2014  7m     Blaenafon - Mynydd Coety       Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Big Pit, Blaenafon

preparation

group photo with guests

Eric's photo minus the full statue!

Bridget

Coety Lake

broga / frog

croesi'r ffens

the train

Peter & Margaret on the slopes of Mynydd Coety

Blaenafon Iron Works

seibiant

Geraint, Margaret, Ann

llwybr ar lethrau Mynydd Coety

cinio

looking back at Coety Lake

Mary & Merv

Margaret & Bridget with Blorenge in the distance

Twyn Ffynhonnau Goerion

towards Cefn Coch

tuag at Gefn Coch

Illtyd on the Pampas

cotton grass

seibiant overlooking Waun Afon

Cefn Coch

Garn yr Erw Lakes

disused mine road at Waun Afon

Ann, Alison, Peter

Gary ar Gefn Coch

waiting for the stragglers

Lets take a short cut (ha ha ha!)

looks ok from here

Illtyd sees the funny side

Illtyd finds a drier path!

Garn yr Erw Lake

ar hyd y llyn

Gwyddau Canada / Canada Geese

Ann & Glenda

back to Big Pit

debriefing

15 Mehefin / June 2014  8m (honest!)       Porth Tywyn / Burry Port - Penbre / Pembrey         Arweinyddion / Leaders Geraint & Paula

Penybedd Woods, Pembrey

Gary & Helen

Coed Penybedd

negotiating the level crossing near Penybedd Fram

Ffrwd Nature Reserve

reading information panel

others prefer quiet contemplation

Gary at former canal tow path at Ffrwd

Coed y Marchog Woods

Glenda

trwy'r cae

cows ahead!

Maragret, Sarah, Eric

inquistive ladies!

path to Cwrt Farm

Eric organizing the BBQ

Glenda & Glynis

view of Pembrey

edrych i lawr ar Benbre

St Illtyd's Way

cinio

Paula & Geraint

Sarah gyda Mamgu

through kissing gate

once common hay meadows, a haven for butterflies

Glenda ym Mhenbre

Penbre

Brian, Gary & Merv

Geraint on former railway embankment

Mary, Margaret & Paula

llwybr yn gyfochrog a'r llwybr beicio

back to Cefn Sidan Country Park

huge stone blocks to prevent coastal erosion

fossil in rock

alternative path

rejoining cycle path

seibiant

agosau at Barc Gwledig Penbre

Sarah & Di

debriefing at Ship Aground, Pembrey

22 Mehefin / June 2014  10m    Cas-Mael / Puncheston - Mynydd Castlebythe      Arweinydd / Leader Jeff Long

Drovers Arms, Cas-Mael / Puncheston

St Mary's, Puncheston

bit of a breather

towards Castle Bythe

Cas Fuwch / Castle Bythe

towards Cas- Fuwch Iron Age Fort

tu fewn i'r gaer

Gareth on fort's rampart

tuag at Fynydd Cas-Mael

reaching the summit of Mynydd Castle Bythe

drink stop on the summit

leaving the summit

descending the hill with Foel Eryr in distance

great views

towards Morfil

old railway bridge

St John the Baptist Church, Morvil - now sadly closed

Mynydd Morvil

Mynydd Castle Bythe from Mynydd Morfil

cinio

cinio

ar yr hewl

near Blaen Pant Farm

towards Pontypridd Farm with Carn Ingli in the distance.

blodau gwyllt

llwybr i Dy'r iet

footpath to Tyriet

Nant Pontfaen

Brian passing Pen Banc

fine bridleway on Mynydd Cilciffeth

bridleway on Mynydd Cilciffeth

Jeff

back towards Puncheston

nol i gyfeirad Cas-Mael

lovely views from Mynydd Cilciffeth

Foel Erys yn y pellter

descending along bridleway to Puncheston

about a mile remaining

Cas-mael / Puncheston

debriefing at the Drovers Arms, Cas-Mael / Puncheston

29 Mehefin / June 2014   8½m    Mynydd Rhigos Mountain - Craig y Llyn - Craig y Pant           Arweinydd / Leader Alan Richards

Craig y Llyn

Mynydd Beili Glas

above the cliffs

the road winding its way up the Rhigos

the towering cliffs above Llyn Fawr

Craig y Llyn

ger y dibyn

Llyn Fach

near Llyn Fach

following the 'Skyline' mountain bike path

Alan above Llyn Fach

into the woods

craig fawr

unusual weathered rock

Margaret & Glynis

view from Craig y Pant

uwchben Craig y Pant

fine views from lunch stop

descending the steep hill to Craig Isaf

Brian at Craig Isaf

meeting the haulage road

dan y clogwynni

Chris & Illtyd

below Mynydd Pen y Cae

Pen y Fan (formerly 'Cadair Arthur') in the distance

Chris & Margaret o dan Graig y Pant

former Craig Isaf colliery site

Craig y Pant

Craig y LLyn yn y pellter

felled tree near Llyn Fach

scenic Llyn Fach

Mursen las gyffredin / common blue damselfly

Llyn Fach

Craig y Llyn

short cut to Llyn Fawr with Craig y Llyn ahead

path towards Llyn Fawr

tuag at Lyn Fawr

Llyn Fawr

Glynis & Margaret at Llyn Fawr

debriefing at New Inn, Cefn Rhigos

6 Gorffennaf / July 2014  10m    Baglan - Mynydd Dinas - Aberafan / Aberavon       Arweinydd / Leader Eric Hughes

Llansawel / Briton Ferry

former Traveller's Rest Public House

Briton Ferry Woods

ger Darren Wen

Baglan Brook Bridge

Blaen Baglan

towards Mynydd Dinas

tuag at Fynydd Dinas

view from Mynydd Dinas

mwynhau'r olygfa

Mary & Margaret

Afon Afan & Port Talbot Harbour

Gwaith Dur Port Talbot

more views

name that bird

lovely path

above Aberafan / Aberavon

Eglwys Santes Fair, Aberafan

grave of Richard Lewis (Dic Penderyn). Arglwydd, dyma gamwedd!

towards Abaravon Beach

Mynydd Dinas & Afon Afan

approaching the beach

harbour cranes

Ann & Alison

cinio

syrfio

breakers

along the coast

nice car

Brian, Eric, Chris

along promenade

looking towards Swansea

long stretch of sands

back inland at Baglan Burrows

Ann, Alison, Gary

Afon Nedd / Neath River

two Briton Ferry bridges

Afon Nedd / Neath River

Brunel's Tower

debriefing at Plough & Harrow, Llangyfelach

13 Gorffennaf / July 2014  8m    Llanrhidian - Welshmoor - Bryngaer Cilifor Hillfort          Arweinydd / Leader Margaret Thomas

Llanrhidian

Margaret & Illtyd towards Marsh Road

Morfa Llanrhidian Marsh

Geraint & Brian

Gareth, Wyn, Norman

merlod Gwyr

Wernffrwd

Marsh Road

Crofty yn y pellter

Llanmorlais

Dafydd & Caroline

Jane & Gareth

Llanmorlais and Llwchwr Estuary

Norman

comma

ysgall / thistles

Mandy & Christine

towards Gelli Groes

Mary & Margaret

Welsh Moor

Caroline & Dafydd

croesi Welsh Moor

Geraint

Glenda & Jacqui

free range pigs

Illtyd towards Prysg

Cilifor Top Iron Age Hillfort

Mandy, Jacqui, Glenda, Christine

walking up to Cilifor Hillfort

Norman

cinio

cinio

Geraint & Paula

lovely view from Cilifor

leaving hillfort

Llanrhidian in distance

Bryngaer Cilifor

back to Llanrhidian

Dolphin Inn, Llanrhidian

debriefing at Dolphin Inn

20 Gorffennaf / July 2014   8m     Carn Fron  - Abergwaun / Fishguard  - Bwlch Mawr     Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Allt Tabor above Dinas Cross

Maragret, Christine, Illtyd

Illtyd & Margaret

sticil ger Garn Fach

robin Ifanc / juvenile robin

A487

Ffarm Trewrach

Brian

I'm almost certain its this way!

near Cnwc y Meirch

Christine & Margaret

Gary

ger Ffarm y Castell

Christine

Abergwaun yn y pellter

hold up at stile!

here comes the ferry

Brian, Geraint & Helen near Cilshafe Farms

bridleway to A487

Fishguard Harbour

Illtyd

Castle Point

Carreg Coffin

cinio

cannon

Brian enjoying his pint

Christine, Margaret, & Helen at Castle Point

coastal path

young cormorants

llwybr yr arfordir

Illtyd

Geraint & Christine at Fishguard Bay Caravan Park

Fishguard Bay Caravan Park

Aber Grugog

Gary

Cilwenen

Bwlch Mawr

path leading to Allt Tabor

debriefing at Trewen Arms, Nanhyfer/ Nevern

Pont Nanhyfer/ Nevern Bridge

27 Gorffennaf 2014   8m    Castell Cyfarthfa Castle - Cefn Coed y Cymer - Castell Morlais Castle          Arweinydd / Leader Gary Richards

Castell Cyfarthfa

Cyfarthfa Castle

Cyfarthfa Lake

historic Pont y Cafnau

Pont y Cafnau

Cyfarthfa Iron Works (1767-1919)

on the viaduct

Cefn Coed y Cymer Viaduct

Station Hotel, Cefn Coed y Cymer

Llwybr Taf

dan y bont

Taff Trail

along the banks of Taf Fechan

Christine & Helen

disused limestone quarry

dringo lan i'r castell

climbing towards Castell Morlais

Morlais Castle

Morlais Castle

entrance to vaulted room

C13 vaulted ceiling

Beacons from Castell Morlais

cinio

descending the castle

Traphont Pontsarn

hen gwar

fine ponies

Margaret & Christine

crossing Taf Fechan

Faenol Church

grave of Robert Crawshay, iron master

'God Forgive Me'!

Margaret & Mary

Pontsarn Viaduct

Alan

pool on Taf Fechan at Pontsarn

Brian following former tramline back to Cyfarthfa

leat

geese on lake

debriefing at the Station Hotel, Cefn Coed y Cymer

3 Awst / August 2014   8m?        Llannerchaeron - Aberarth                Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Llanerchaeron

Helen & Glynis at Allt Lan Las

Geraint dishgwl am eogiaid

seibiant ger Pen yr Allt Wen

reunion

Blaen Benlan

near Lloegr Fach Farm

ger Ffarm Lloegr Fach

yn y coed

fording Nant Erthig

bridge spanning Afon Arth

ruined home of Mary Davies (1817-1998) or Mari Berllan Bitter, reputed witch.

ruined interior of Berllan with fireplace

llwybr serth lan o Afon Arth

towards Esgair Arth Farm

Farm Egair Arth

footpath towards Aberarth

Chris & Norma

Llanddewi Aberarth Church

Terry

Aberarth

Pont Aberarth

River Arth flows into the sea

cinio

river Arth literally joins the sea

crossing the Arth River

ar y traeth

Ceredigion coast

Norma & Margaret

climbing out of Aberarth to hilltop church

sticil

Llanddewi Aberarth churchyard

Llanddewi Aberarth

looking back at church

past gate

Chris, Terry, Glynis

cae meillion / clover field at Llety Shon

watch out, Terry!

Brian near Lan Las Farm

debriefing at Cwmanne Inn, Lampeter

10 Awst / August 2014  10m    Cwm Nedd / Vale o Neath          Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Group picture in Neath

Kevin entering Gnoll Park

Brian

remains of Gnoll House

passing the hermitage

Gareth, Kevin & Brian

Brian

threatening skies

Mumbles Head in distance

drink stop

view west

Kevin, Helen & Gareth

remains of hurricane Bertha fast approaching

no shelter from this!

out of the woods

finding a track towards Clyne

lunch stop

down towards Neath Canal

canal path to Cyd Terrace Locks

waterproofs off

canal water escape

Church of St Illtyd

Gareth

debrief at the Red Lion, Morriston

17 Awst / August 2014  9m    Ponterwyd - Bwlch Nant yr Arian - Castell Bwa Drain        Arweinydd / Leader Helen Pryor

Pont Erwyd

lawr i'r pentre

Wyn, Sue & Chris

Craig Nant Mawr

seibiant

Helen

in the woods

Curon at Blaen Llywernog

tuag at Lyn Llywernog

towards Llywernog Pond

Margaret & Kay

cinio ym Mhwlch Nant yr Arian

towards A44

near Blaen Brwyno

disused mine at Blaen Brwyno

Glynis

Kay, Brian & Margaret towards Bwa Drain Farm

tuag at Ffarm Bwa Drain

impressive ramparts of Castell Bwa Drain Iron Age hillfort

Gareth & James

Ffarm Bwa Drain

dilapidated Pen Castell Farm

old trackway at Pen Castell Farm

Gary & Geraint yn dringo lan at y fryngaer

Rheidol Valley from Castell Bwa Drain hillfort

Alan o fryngaer Castell Bwa Drain uwchlaw Cwm Rheidol

old hollow way

Gareth, y porthwr

path towards Banc Bwa Drain

signpost belwo Banc Bwa Drain

llyn bach

Geraint having a rest

Curon with Pumlumon in distance

towards Hen Riw

tuag at Hen Riw

Pont Erwyd

above Troed yr Henriw

desecending to road

nol i Bonterwyd

debriefing at Black Lion, Pontrhydfendigaid.

24 Awst / August 2014  8m   Castell Cleidda / Clytha Castle - Coed y Bwnydd -  Betws Newydd     Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Castell Cleidda / Clytha Castle

what's the hold up?

croesi pompren

Afon Wysg / Usk River

Illtyd on riverside path

Afon Wysg / Usk River

seibiant

towards Chain Bridge

Chain Bridge

group photo

friendly donkey

unusual building

Elouise in ancient yew tree at Betws Newydd

Eglwys Betws Newydd

church interior

cinio yn y fynwent

poplars & Coed Bwnydd Iron Age Hillfort ahead

through crops

towards Coed y Bwnydd

Coed y Bwnydd

Sugar Loaf / Pen y Fal in distance

Jeff, Mandy, Curon & Helen

Ann walking through meadow

Ysgyryd Fawr in distance

towards Clytha

Castell Cloidda / Clytha Castel

back to the car park

debriefing at Clytha Inn

31 Awst / August 8m  2014      Pontyberem - Mynydd Llangyndeyrn        Arweinyddion / Leaders Geraint & Paula

Parc Pontyberem Park

Parc Pontyberem

Afon Gwendraeth Fawr

footpath towards Workingman's Club

Workingmen's Club

cyffordd o lwybrau

Illtyd, Gareth & Margaret

footpath in the direction of Capel Seion

towards Capel Seion

Glenda & Christine at Capel Seion

footpath towards Gors Farm

fording Afon Dulais

llwybr dymunol

Di leading the way

Glenda & Glynis

Pysgotfa Garn Ffrwd Fishery

above Pantyffynnon

footpath on Mynydd Cerrig towards Tan y Graig.

tuag at Gapel Nebo

Gareth & Capel Nebo

Mynydd Llangyndeyrn

burial chamber on Mynydd Llangyndeyrn

Paxton Tower from Mynydd Llangyndeyrn

cinio ar gopa Mynydd Llangyndeyrn

stone circle

leaving trig point

descending the hill

standing stone

B4306

Eric & Illtyd

Nant Aberlledle ger Ffarm y Cwm

Glenda & Chris

Glynis

path towards Ty Uchaf Farm

near Ty Uchaf Farm

Mary

towards Cwmheidir Farm

seibiant at Cwmheidir Farm

path back towards Pontyberem

debriefing at New Inn, Pontyberem

6 Medi / September 2014  8m     Llanddeusant - Mynydd y Llan     Arweinydd / Leader Brian Lloyd

Red Kite Centre, Talsarn, (formerly Cross Inn)

tuag at Flaen Crynfe

Crofft Wen

Cwm Llechach

Afon Llechach

Cwm Llechach

Heol Llanddeusant

towards Llanerch Goch

Bannau Sir Gaer

Mynydd y Llan

Bryn Mawr yn y pellter

cinio above Nant y Creigiau

bwyd y boda / toadstool

sioncyn y gwair / grasshopper

blaen Llechach / source of Llechach

towards Trecastell Road

towards Trecastell Road

Nant Llechach

Ffarm Nant Goch

Good gracious, it's Peter!

Helen, Paula, Glynis near Llanddeuasnt

Felin Uchaf

Canolfan Fwydo Farcutiaid / Kite Feeding Centre

boda / buzzard

debriefing at Black Lion, Llangadog

debrief

un arall?