Photo Gallery 48

11 Awst / August 2013  12m         Llanddeusant - Carreg yr Ogof - Cwmllechach     Arweinydd / Leader Alan Richards


 

Llyn y Fan Car Park, Llanddeusant

passing Blaenau Farm

Women in black at Gorsddu Farm

old road to Blaensawdde Farm

Blaensawdde Farm - son from here married the Lady of the Lake

Merv

old road up to the open mountain

Helen crossing stile

dringo lan at Garreg yr Ogof

Alan & Peter

Carn y Gigfran Bronze Age Cairn

Picws Du & collapsed lime kiln

the ladies on Carreg yr Ogof trig point

Geraint makes an appearance today

descending the hill

towards Ffynnon Wen stream - our lunch stop

Wyn & Glynis

cinio ar lan yr afon

Afon Ffynnon Wen

uwchben Ty Brych

old road to Tyle Pengam Farm

Christine & Mike at Ty Uchaf

old road to Tyle Pengam

remains of Tyle Pengam Farm

path to Llwynfron

Llwynfron Farm

towards Wenallt Farm

women in black having a breather above Wenallt

golygfeydd ysblennydd

another short sharp climb

seibiant

towards Llwyn y Moch

remains of Crych-gwyn Woollen Mill above Afon Llechach

croesu Afon Llechach

Llanddeusant YHA (formerly Red Lion Inn)

Eglwys Llanddeusant

church interior

back to cars (Geraint's favourite bit of the walk!)

towering might of Picws Du

debriefing at Goose & Cuckoo, Llangadog

 

18 Awst / August 2013 8m    Cwmtydu - Cei Newydd / New Quay      Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Cwmtydu

up steep climb

Eglwys Llandysliogogo

church tower

chancel

llyffant / toad

towards Nanternis

Nant Ernis

tuag at Ffarm Rhydyferwig

Sue

Ffarm Rhyd y Ferwig

llin y llyffant /yellow toadflax

Ty'r Ffynnon Farm

towards Ty Rhos

Ffarm y Penrhyn

down towards New Quay

down through carafan park

Cei Newydd / New Quay

Cei Newydd

New Quay

cinio

Aberaeron in distance

coat path back to Cwmtydu

llwybr yr arfordir

Cardigan Coast

pleasure craft

coast path

Alan

Margaet & Curon

Wyn

Sue, Margaret, Norma

lovely seascape

Helen frolicking in the sea

pebbles at Silio Bay

Cwm Silio Bay

Castell Bach enclosure

Castell Bach

Curon

back at Cwmtydu

debriefing at Ffostrasol Inn, Ffostrasol

7 Medi / September 2013   8m   Llangamarch - Mynydd yr Epynt Mountain     Arweinydd / Leader Brian Lloyd

waiting for train to Llangamarch

Alan & Geraint

Gary & Christine along banks of Afon Irfon

Afon Irfon

Lake Country House, Llangamarch

Mandy & Christine at Coed Penlan

cattle with calves

rhod / water wheel at Troed y Rhiw Isaf

well done, Brian. Anybody in mind?

Bridget, Merv, Mandy

walking up towards Epynt Mountain

a shower interrupt's preceedings

Geraint

Christine, Mary & Mandy above Cwm Graig Ddu

Cwm Graig Ddu

above Cwm Graig Ddu

Epynt Way finger post

Christine, Bridget, Mandy & Mary along Epynt Way

Epynt Way

Ffordd yr Epynt

monument

Cribyn, Pen y Fan & Corn du in distance

red flag & finger post

looking towards Pennau

Merv & Illtyd

towards Llangamarch

silouette

descending Troed y Rhiw

i lawr y waered at Langamarch

Geraint & Brian

Llangamarch

crossing the bridge

Merv

Llangamarch Church

old stone cross placed in porch

chancel

grave of Theophilus Jones, author of History of Brecknock (1805)

disaster!...pub is closed

long wait at the station (more so for some!)

aptly put, Brian

22 Medi / Sept 2013  9m   Landshipping Quay- Lawrenny - Creswell Quay    Arweinydd / Leader Helen Pryor

Landshipping

towards Landshipping Quay

Brian & Gary

at the mining disaster memorial

memorial to the 40 victims of the Garden Pit mining disaster 1844

leaving Landshipping Quay

unusual rock formation on shore

seibiant

Wyn & Glynis at Sam's Wood

towards Coedcanlas

Coedcanlas

Daugleddau River

ruins of St Mary, Coedcanlas

Garron

Alison & Wyn

rest at Lawrenny Wood

having another breather

C13 Benton Castle (restored)

past Lawrenny boatyard

lunch at Lawrenny Quay

Daugleddau River

Mary

Glynis

Mary pasing under electric wire

Lawrenny Village

Red Admiral

Eglwys Lawrenny

Lawrenny Church

church interior

bwyd y boda / fungi

Helen & Alison

Landsker Path

short cut!

Gareth, Helen & Mary

Creswell River

Whose for the stepping stones?

Gary & Illtyd at Scotland Wood

croesi Afon Creswell

debriefing at Crescelly Arms

debriefing

28 Medi / September 2013    5m   Ynys Sgomer / Skomer Island      Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

St Martin's Haven

approaching boat

sit down, Merv!

seals ahead!

approaching Skomer

off we get

do's and dont's

Alan

Harold's Stone

golygfa o North Castle

Wyn & Brian

Margaret, Ann, Christine, Alison

cigfran / raven

Old Farm

Illtyd & Eloise

Jeff & Daniel on trig point

tuag at yr arfordir

peregrine falcon

cliffs on Skomer

Margaret

along coastal path

prehistoric stones?

rugged seascape

Eloise, Alison, Ann

Pigstone Bay

copper butterfly

mor garw

towards the Wick

The Wick

big rabbits on this island

Mew Stone

The Neck

Wyn & Gary

Alison

waiting for the boat

here it comes

morlo

come aboard!

leaving Skomer

back on mainland

6 Hydref  / October 2013 13m   Pontypridd - Llanwonno              Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Group photo

Old bridge in Pontypridd

start of track in Craig yr Hesg

tree trunk step covered in fungus

along Y Ffwrdd

searching for hazelnuts

Kevin & Merv

out of the woods

along Cwm Clydach

old rail equipment

towards Darwonno

motor cycle track - noisy fun for some

Llanwonno

a saddened Merv passing the pub in Llanwonno

Llanwonno Church

entering Daerwonno

lunch at Pistyll Golau

Kevin -getting dressed after paddling

Daerwonno Fforest

dropping down to Nant Clydach

entrance to Lady Windsor Colliery - now a country park

along the Taff Trail

Along the Taff Trail

only two mile to go

debriefing at Bunch of Grapes, Pontypridd

13 Hydref / October 2013 8m  Glais - Craig y PÔl - Mynydd Drumau       Arweinyddion  / Leaders Wyn & Lyn

The Globe Inn, Glais

towards Graig y Pal

view from Craig y Pal

golygfa o Graig y Pal

Craig y Pal

Gary & Wyn towards Craig y Perchyll

inquisitive horse

Lyn, Alison, Ann & Helen

down to Craig y Perchyll Farm (ruin)

ruins of Craig y Perchyll Farm

old road

Brian & Martin

seibiant ger Llety Rhys

Lyn, Alison & Wyn

Owen & Gary near Llety Fowler

Wyn & Horses

bridleway up to Mynydd Drumau

bridleway

Margaret & Terry towards Carreg Bica

ancient ridgeway

Alan at Bronze Age cistfaen

cefnffordd hynafol

seibiant

Ann & Terry

Carreg Bica, the massive monolith in distance

old gateposts

Carreg Bica standing Stone

leaving the huge stone

Mynydd Drumau

approaching our lunch stop

cinio

Dyffryn Woods

path leading down to Llwyn erch Idwal

passing Llwyn Erch Idwal

regroup

towards Cwm Cyrnach Uchaf

Cwm Cyrnach Uchaf Farm

fungi on tree

Nant y Glais

debriefing at Globe Inn, Glais

Hydref / October 2013 8m    Pontneddfechan - Sgwd yr Eira        Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Craig y Ddinas (Dinas Rock)

Afon Nedd / Neath river

Sgwd Ddwli Isaf

bwyd y boda / fungi

towards Pont Melin Fach

Pont Melin Fach picnic site

Pont Rhyd y Cnau

ascending the hill

Illtyd & Terry

hen lwybr tuag at Borth yr Ogof

Porth yr Ogof Car Park

Afon Mellte

Sgwd Clungwyn

looks like great fun1

towards Sgwd Isaf Clungwyn

Sgwd Isaf Clungwyn

tuag at Sgwd yr Eira

Sgwd yr Eira

Sgwd yr Eira

back towards Craig y Ddinas

tree from Harry Potter

entrance to former gunpowder works

debriewfing at White Horse, Pontneddfechan

27 Hydref / October 2013 6m         Cronfa Ddwr Crai Reservoir     Arweinydd / Leader Alan Richards

Crai Village

towards Bedlwyngoch Farm

leaving the road at Tycanol

Ann

Wyn

towards dismantled railway line

dringo tuag at y sticil

track bed of the former Neath & Brecon Railway

along the track bed of the former Neath & Brecon Railway.

Crai Reservoir

seibiant

bwyd y boda / fungi

this time along the former tramline

Brian & Ann

Shepherds Cottage formerly a pub, the Shepherds Arms.

along former tramline above the A4067

old stone sleepers still in situ

I lawr at y bont

the abandoned bridge which formerly carried the A4067 Swansea-Brecon Road.

close up of bridge

Nant Gyhirych

Along the ancient road at Fan Cottage

the remains of the Neath & Brecon Railway bridge

Pont Gyhirych and the old road

Nant Gyhirych which issues into the nearby Crai Reservoir.

trac ar ochr y pownd

along the reservoir

motley crew at Crai Dam

Crai Dam (completed 1907)

leaving the dam towards Blaen Crai Farm

Pwy afon yw hon?

Afon Crai, rhagnant Wysg

towards Blaen Crai Farm

Blaen Crai Farm

Paula & Geraint towards Felin Crai

new gate required

Felin Crai

former Penrynys Schoolroom (built 1878)

sheltering in the porch and deciding to shorten the planned walk

back then to Crai (before yet another heavy shower!)

3 Tachwedd / November 2013  9m   Draethen - Llanfihangel y Fedw / Michaelston y Fedw       Arweinyddion / Leaders Kevin & Liz

Draethen Village

Coed Graig Rhiwperra

Brian, Geraint, Illtyd

Coed Graig Rhiwperra

path at Ruperra

Ruperra Castle (built 1626; gutted by fire 1942)

mansion parkland

Geraint, Alan, Paula

mansion parkland

y dderwen fawr

crossing Nant Fawr

near Cefn Malby

along access road to Cefn Malby Farm

Liz

Afon Rhymni & Pont Cefn Llwyd

what's the hold up?

Cefn Malby Inn at Michaelston y Fedw

Eglwys Llanfihangel y Fedw

church interior

fragment of wall painting

gravestone erected by Carl Hess, the father of Rudolf Hess

cinio

hen heol at Ben y Groes Fach

Illtyd, Brian, Helen

Penylan

footpath towards Croes Carn Einon

Gary & Illtyd

solitary tree

rainbow with Twmbarlwn on the horizon

Gary towards Croes Carn Einion

Kevin removing obstruction

Park Wood

Park Wood

Plas Machen

Kevin & Gary

Afon Rhymni

pysgotwyr Afon Rhymni

back to Draethen

debriefing at Hollybush Inn, Draethen

lluniaeth yn Nhafarn Hollybush

10 Tachwedd / November 2013  10m   Llandarcy - Bonymaen - Port Tennant - Jersey Marine   Arweinydd  / Leader Alan Richards

Llandarcy

cycling track to Skewen

exiting Tennant Park, Skewen

Ellen's Row, Skewen

llwybr i lawr at yr heol fawr

passing the Bowen Arms

M4 underpass to Llwynbrwydrau

Crymlyn Quarry Wood

Crymlyn stream

Margaret & Mary at Crymlyn Quarry Wood

Crymlyn Quarry Wood

towards Summer House Hill (Talycopa)

feeding time

Caroline & Glenda at Talycopa

Halfway Inn, Pentre-dwr

Chris & Caroline at Cefnhengoed

towards Ty Draw (Bonymaen)

Lyn & Capel Adulam

trac yn arwain at Fryn Cilfai

looking towards Port Talbot

cinio

Port Tennant & Swansea

towards Port Tennant

down the steps

Chris & Kevin on Wales Coastal Path

Paula & Geraint alongside the Tennant Canal

Tennant Canal

Autumnal colours on canal

Terry

Merv, Kevin, Wyn

back towards Llandarcy

under bridge

croesi'r gamlas

Margaret & Lyn

continuing along canal

the overflow at Red Jacket Pill

gorlifiad ger Red Jacket Pill

crossing bridge near Cwrt y Betws

Gary approaching Llandarcy

debriefing at Bowen Arms

17 Tachwedd / November 2013 8m   Cronfeydd Lliw Reservoirs       Arweinyddion / Leader Jeff & Mandy

Lower Lliw Reservoir

pownd isha

leaving car park

Alison & Mandy crossing dam

Lower Lliw Reservoir

path alongside reservoir

heibio i hen golfen

Alison & Ann back on track

towards the bridge

seibiant

under the bridge

beginning the ascent

this is hard work!

looking back with Townhill on horizon

through the bracken

Kevin

ruins of Bwllfa Farm

the open hillside

Merv

site of former Lliw Colliery

area beyond under threat from a huge and destructive wind factory

crossing ford

naughty Illtyd story

Gareth

lunch overlooking the Upper Lliw Reservoir

lunch

cinio

Ffynnon Lefrith Woods

Turkey Tail Fungus

more fungi

pownd uchaf

upper lliw reservoir

overflow from reservoir

overflow

on the dam

bwyd y boda

back to start

back along path

debriefing at Shepherds Arms, Felindre

A change from pints of Guinness!

24 Tachwedd / November 2013  10m   Murton - Caswell - Pwlldu - Llandeilo Ferwallt / Bishopston   Arweinydd / Leader Mervyn Read

Murton

Murton

towards Holt's Field

Holts Field

Bishop's Wood, Caswell

Bishop's Wood

Jeff & Margaret

Caswell / Porth Tulon

Caswell

Caswell

silouette

cliff path

Caswell

near Brandy Cove

Jeff

llwybr arfordirol at Bwll Du

coastal path

Pwll Du

Bishopston Stream at Pwll Du

Kevin

Margaret, Glenda, Paula

Pwll Du

near Three Cliffs Bay

Three Cillfs Bay

Tuag at Bennard

Kevin & Gary

Hael Farm

towards Bishopston Valley

joining Bishopston Stream

autumal leaves

dilyn yr afon

dried river bed

fungi

dry river valley

Bishopston Church & base of cross

Eglwys Llandeilo Ferwallt

Bishopston Village

Providence Chapel

Passing the Plough and Harrow (our debriefing)

well at Murton

1 Rhagfyr / December 2013  10m   Twynllannan - Pontarllechau - Rhiwiau     Arweinydd / Leader Alan Richards

Twynllanan

towards Aberllechach Woods

former Ynys Wen Woollen Factory

possible Bronze Age standing stone

Afon Sawdde

Cwm Sidan Woods

tuag at Ffarm Godre Waun

descending from Godre Waun Farm to the Crynfe Stream

Nant Crynfe

Gilfach yr Allt

Three Horseshoes, Pontarllechau, now a private residence

sign still remains

well preserved animal pound

Pontarllechau Bridge

Afon Sawdde

Cwar Glas - SSSI site

fossilized rippled tropical sea bed at Cwar Glas

Gareth & Wyn ar lwybr Ffinnant

ruins of Ffinnant

wooded path

path alongside Afon Sawdde

must be an easier way to cross!

walking above the overgrown hollow way near Caeau Bychain Fawr

path to Tir Mawr Farm

Mary, Helen & Merv ascending Rhiwiau

Mary yn dringo lan Rhiwiau

autumnal colours

cinio o Riwiau

Brian on old road at Rhiwiau

Bannau Sir Gaer in the distance

Picws Du - pity Geraint's not here

Alan

towards Stangau Farm

path leading from Stangau Farm

Grofft Wen

Mary & Christine on path leading to Gelli Gynon Fach

former Twynllanan School, now the Community Hall

delightful old path (recently cleared) leading towards Nant Einion Farm

llwybr o Nant Einion

debriefing at Goose & Cuckoo, Llangadog

8 Rhagfyr / December 2013   8m    Penwyllt - Pantmawr      Arweinydd / Leader Wynford Arthur

Penwyllt

Penwyllt Cottages

trwy'r wal

Mandy & Penwyllt Cottages in distance

ascending the former tramline

Fan Hir in distance

crossing fence

Paula & Margaret

looking down the Swansea Valley

Gary, Wyn & Merv

close up of naturally woven fence

Chris

Fan Fraith plantation

Jeff & Illtyd

Mandy at Nant y Moch ford

coming out of Fan Fraith plantation

Nant y Moch

Fan Nedd

Fan Nedd in distance

towards Pant Mawr Farm (ruins)

Brian & Margaret

Merv

tuag at Bant Mawr

Margaret & Geraint at Pant Mawr Farm

ruins of Pant Mawr Farm

Ruins of Pant Mawr Farm - home in 1841 to Richard Bell, warrener, grandfather of Richard Bell, elected Labour MP in 1900

onwards we go

Gary & Alison at Pant Mawr

Pant Mawr wilderness

cave entrance

Pant Mawr

Alan at Pant Mawr

stragglers

Jeff

seibiant

having a break

Ffynnon Ddu Nature Reserve

descending towards Penwyllt with Cribarth in distance

back towards Penwyllt

debriefing at Ancient Briton, Penycae