Photo Gallery 43


25 Mawrth / March 2012   9m   Blaenpennal - Llyn Eiddwen - Llyn Fanod       Arweinydd / Leader Alan Richards

Blaenpennal (Pentrebach- cartref Sali Mali)

Margaret playing the organ at Pentrebach!

towards Cwm Coy

Ffarm Cwm Coy

towards Fron

towards Fron

Fron Fishery

Fron Fishery

Jeff & Frank

drink stop

cheeky sod!

towards Tan yr Esgair

Frank kindly opening the gate

Hafod Ithel in distance

tuag at Hafod Ithel

group photo on Hafod Ithel

Llyn Eiddwen o Hafod Ithel

towards poets memorial

Cofeb Beirdd Mynydd Bach

towards Llyn Eiddwen

cinio

Llyn Eiddwen (source of Afon Aeron)

remains of Tredwell's Castle

Jeff, Alison, Illtyd

Jeff crossing barbed wire

towards Hafod Gruffydd Farm

Ffarm Hafod Gruffydd

ingenious former milk stand serving as stile

open access area towards Pantcynghorion Farm

ridgwalk to Pantcynghorion

bridlway to Llyn Fanod

Terry falls again!

Llwybr ceffyl i Lyn Fanod

bridleway to Llyn Fanod

Llyn Fanod

Llyn Fanod

avenue of trees

friendly donkeys

back to Blaenpennal

debriefing at Cwmann Inn, Lampeter

 

1 Ebrill / April 2012  9m    Bronwydd - Llannewydd / Newchurch      Arweinydd / Leader Alan Richards

Bronwydd

Afon Gwili

plastic sheets on field

former Bronwydd Arms monument

close up of monument

Frank & Ann ger Ffynnon Wiber

hen heol i Gaerfyrddin

on former road to Carmarthen

old road

Alan clearing growth on stile

having a tea stop near Clynmelyn Farm

farm access road to Clunmelyn

bridleway to Newchurch

Llannewydd / Newchurch

Eglwys Llannewydd / Newchurch

Ty'r Eglwys Farm

Ty'r Eglwys Bridleway

Llwybr Ceffyl Ty'r Eglwys

Cwm Tawel

cinio yng Nghwm Tawel

carped of golden saxifrage (eglyn cylchddail)

Wyn at Cwm Tawel

near former Rock & Fountain Pub

stiff climb through woods

seibiant

croesi'r cwrs golff

towards Cwmdwyfran

tuag at Gwmdwyfran

another rest (as it's so nice!)

Ffarm Cwmdwyfran

Capel Cwmdwyfran

blodyn y gwynt / wind anemone

along the banks of the Gwili

Afon Gwili

debriefing at Tanerdy Inn, Carmarthen

8 Ebrill / April 2012  8m  Tyddewi / St Davids - Swnd Ramsey Sound - Porth Clais       Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Caerfai

Tyddewi / St Davids

C14 gatehouse

St Davids Cathedral

Brian with the bell ringers

Alison having a breather

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Jeff & Peter towards St Justinian

Rhosson Farm

cyrraedd Porthstinian

ruins of St Justinian's Chapel

St Justininan's Lifeboat Station

bad achub / lifeboat

pioden y mor / oystercatcher

Peter & Alison with Ramsey Island in distance

yr arweinydd

rugged coastline

Ynys Dewi / Ramsey Island

trip on the water on Ramsey Sound

lunch at Ramsey Sound

wardens house on Ramsey

another team photo

along coastal path

canoeist

seibiant

rock climbers- everyone's out today!

Catrin

tuag at Borth Lysgi

Porth Lysgi

Porth Clais - St Davids' harbour

odyn calch / lime kiln

Catrin, Ann, a Christine yn cael seibiant ym Mhorth Clais

as the tides out lets walk along the harbour

remains of Capel Non

Santes Non

Ffynnon Non / Non's Well

reconstructed Celtic Chapel

tu fewn i'r capel

those who visited the chapel

back to Caerfai

14 Ebrill / April 2012  7m         Llanwrtyd  Wells         Arweinyddion /  Leaders Glenda & Jacqui

Pontarddulais Railway Station

On time!

Wyn & Kevin

Glenda a Gareth ar y heol o'r orsaf i Lanwrtyd

Y Barcud Coch / The Red Kite

Neuadd Arms, Llanwrtyd

Bridge over Irfon River

pont yn rhychwantu Afon Irfon, Llanwrtyd

waiting for the ladies (comfort stop again!)

Jeff & Wyn en route to Llanwrtyd Church

Eglwys Llanwrtyd

Llanwrtyd Church

James Rhys (Kilsby) Jones (1813-1889 - preacher, eccentric & editor

Jacqui & Glenda, the leaders

Mike & Brian

Catrin, Brian, Christine & Wyn

stiff hill climb up to Garn Dwad

seibiant

fine views

lawr i Nant Cerdin

towards Nant Cerdin

cinio

Gareth, near Gilfach

ger Nant Gwyn

Catrin, Mike, Illtyd towards Geufron

Geufron

Gareth y porthwr

old green lane at Geufron

towards Ffos y Fign

Jacqui & Glenda at Ffos y Fign

Ffos y Fign (dilapidated)

Gary a Helen, Ffos y Fign

Jeff kindly opened the gate

Aled & Catrin ger Ffarm Lofftwen

Llanwrtyd

curious lamb

Neil & Gareth

debriefing at Neuadd Arms

Screaming Lord Hutch memorial

train back to the Bont

22 Ebrill / April 2012   10m     Tarren Llangatwg / Llangattock Escarpment          Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Llangatwg

Helen & Brian

Park Farm & Llangattock Escarpment

Alison, Ann, Illtyd

Hen Gastell (former castle)

Alison & Ann at Ty Mawr

Wyn & Gareth ar hen lwybr ceffyl i Laswern Fawr

Frank

Mike, Merv, Wyn (first of many showers!)

Jeff & Alison

spectacular view

Helen & Gareth

Tarren Llangatwg

Llangattock Escarpment

Ann & Alison

Alan

Brian & Ann

limestone cliffs of escarpment

Peter after a bit of caving!

Gareth

beneath limstone cliffs

Illtyd's scenic route

Gareth & Helen

cinio

Peter tuag at Flaen Onneu

near Blaen Onneu

Jeff & Mike at Bryn yr Haul

looking back at escarpment

old road down to canal

hen heol i lawr i'r gamlas

nice views

Merv

Pencerrig calch in distance- mike's favourite walk!

crughywel

haul mas 'to!

Alison, Peter, Terry

back along canal

one of many ducklings

Eglwys Llangatwg

old stocks and whipping post in Llangatwg Church

29 Ebrill / April 2012   5m   Rhossili - Llangennydd / Llangennith    Arweinydd / Leader Ann Chalk

only three out today (not surprisingly!) Cheer up, Terry!

former radar centre

Rhossili Down

blowing a bit!

water gushing down steps

Terry, Alison, Ann - sheltering from rain

Aliosn & Terry

Ynys Weryn / Worms Head

Terry

Ann and Alison with Ian Gough. Cwtsh up, Ann. Don't be shy!

6 Mai / May 2012   12m   Maesyfed / New Radnor - Micsen Ddu / Black Mixen         Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Warren Woods, Llanfihangel Nant Melan

Summergil Brook ford. The stream was formerly known Nant Melan (Honey Stream)

Radnor Hills

Mynd in distance

near Pwll y Rhedyn Wood

seibiant

near Stockenny Farm

Geraint & Mike towards New Radnor

monument at New Radnor

close up of monument

moat of New Radnor Castle

steps up to the motte

New Radnor from castle

Farm Cwmbroddel

Gareth & Merv halfway up a stiff climb!

waiting for the stragglers!

Whimble

Whinyard Rocks in distance

Radnor Hills

Radnor Hills

Geraint

Great Creigiau

Whimble in the distance

Black Mixen summit (hewitt)

onwards from trig point

Ann & Terry in illuminating coats!

Wyn

Illtyd yn agor y gat i ni

above Cwm Bwch

Geraint's fertility symbol!

Terry

Frank

near Cowlod

Fron Las Dingle

towards's Lluestau'r Haul

tuag at Luestau'r Haul

Barcud Coch / Red Kite

Water - breaks - its - neck Waterfall

Sgwd Water - Breaks - its - Neck

debriefing at Neuadd Arms, Llanwrtyd

20 Mai / May 2012 10m    Caerfannell - Gwarciau'r Cwm - Craig y Fan Ddu    Arweinydd / Leader Helen Pryor

Group photo at Caerfanell waterfall (girls outnumbering the boys-doesn't happen often!)

sgwd Caerfannell

Merv

near falls

Carefannell valley

have we got to go up there?

Bridget on start of climb

Peter yn cael seibiant

few of the stragglers!

Helen

everbody's caught up!

rest

big peak ahead

Kevin talking about last week's 'bad step'!

Gwalciau'r Cwm

tuag at Walciau'r Cwm

Frank & Kevin on summit of Gwlaciau'r Cwm

misty tops

Wellington bomber crash site at Craig y Gigfran

crash site

crash site

Wellington crash site

cofeb yr awyren ddrylliedig

crash site monument

carn fach

army on manouveres

cinio

fine views

sun makes an appearance

Craig y Fan Las

Craig y Fan Las

mist still lingering

fine view

another rest stop

group discussion

Alison

Craig y Fan Las

waterfall

some sort of culvert

The Red Cow, Pontsicill

27 Mai / May 2012 12m     Cwmllynfell - Cefn Carn Fadog - Garreg Las - Tyle Garw    Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Ystradowen (Cwmllynfell)

tuag at gwaith calch Brynhenllys

towards open country

mortriwhilen / lizard

looking back at former Henllys Lime Works

seibiant

Cyllie Farm

towards Cefn Carm Fadog

Gary & Helen

Terry & Ann

Peter

Alison, Peter, Terry

Alan

towards Carn Fadog

Alison, Terry, Ann

Helen & Carn Fadog cairn

Carn Fadog cairn

tuag at Garreg Las

limestone pavement on Garreg Las

Cefn Cylchau from Garreg Las

twin cairns at Garreg Las

group photo at Garreg Las

tuag at Afon Twrch Fechan

rocky section

Alison & Ann

Peter & Illtyd

Afon Twrch Fechan

Peter & Kevin go in for a dip

Twrch & Twrch Fechan confluence

watch you dont slip!

towards Tyle Garw

Gary

Gareth & Peter ar Dyle Garw

towards Dorwen Farm (ruin)

at Dorwen Farm

Ffarm Dorwen

Dorwen Farm

who goes there?

Pen y Wern (ruin)

Afon Twrch

3 Mehefin / June 2012 11m  Pontarddulais - Casllwchwr / Loughor - Llangennech    Arweinyddion / Leader Peter & Alison

Bont Car Park

Curon, Gareth, Peter, Coedbach

y morfa

Castell Du Castle mound ahead (Banc y Rhyfel)

Llwchwr River with site of old church in distance

gravestones

bedd Gwilym Hopcyn o'r Bolgoed

Eleven Arches

Alison & Peter along former Roman Road

towards Castell Du (permission granted form landowner to visit the site)

climbing the castle mound

Peter's spiel about the castle

dan y bont reilffordd

near Castell Du

ancient parish stile

Terry & Ann

Alan & Peter

nice pose!

Gwynfaen Farm, Loughor

at the estuary at Loughor

Aber Llwchwr

hope we won't be needing this (Loughor Boating Club)

bit of work going on

Castell Llwchwr / Loughor Castle

group photo

cinio

Alan on Loughor Bridge

Lewis Arms

Ann & Alison at Ysbyty

Ffos Fach Farm

i lawer y waered

crosssing the Llangennech bypass

Ann getting her leg over!

Yr Hen Gapel, Yr Hendy

bedd Gwili

Eleven Arches

Yr Hendy

Bronallt Hill

down towards Black Horse

memorial to Jack Ty Isha

10 Mehefin / June 2012 10m   Aberedw - Ogof Llewelyn's Cave - Bryn Llandeilo Hill      Arweinydd / Leader Alan Richards

Seven Stars Pub, Aberedw

Eglwys Aberedw

church porch

something interesting on wall

off we go!

bridge over Afon Edw

tuag at Ogof Llewelyn

entrance to Llewelyn's Cave

Ogof Llewelyn

Llewelyn's Cave

Pen y Garreg Farm (ruin)

Aberedw Rocks

Dyffryn Gwy

Aberedw Rocks

Llyn Teilo

hundreds of black headed gulls

Canadian Geese on Teilo Pool

Black Headed Gulls at Teilo Pool

ger Pwll Teilo

deer ahead

Frank

Craig y Fuddal ahead

Henllyn Lake

Llanbwchllyn Lake in distance

ger Ffarm Llanbwchllyn

gwyfyn / moth

lunch overlooking Llanbwchllyn

tuag at Graig y Fuddal

Peter at Byrgwm

Craig y Buddfal summit

Copa Graig y Fuddal

Llandeilo Hill

above Cwm Edw

Twm Tobacco's Grave

beacons ahead

Pen y Fan yn y pellter

Welsh Black

beginning the descent

nol i Aberedw

refreshments outside the Seven Stars Pub

17 Ebrill / April 2012 10m    Cwm Llynfi Valley, Maesteg      Arweinydd / Leader Frank Hinds

Maesteg

above Garth

Brian

towards Cwmdu

under viaduct, Cwmdu

coed yng Nghwmdu

Alan, Jacqui & Glenda

Nant Cwmdu

above Cwmdu

Mynydd Caerau ahead

Maesteg in distance

Maesteg yn y pellter

below Moel Cynhordy

Croes Bwlch Gwyn

Bwlch Croes Gwyn

towards Foel Gwilym Hywel

Frank & Alison

Darren y Bannau yn y pellter

near former site of St John's Colliery

towards Maesteg

Maesteg

old coal dram outside town hall

Maesteg town centre

Mynydd Caerau

cinio - Mynydd Caerau yn y pellter

no care in the world!

near Bryn Mawr Farm

sile near Bryn Mawr Farm

Helen doing aerobics under gate

Glenda near Cwm Cerwyn Farm

ger Ffarm Cwm Cerwyn

Gary

burnt out car - must near civilization!

Jacqui & Glenda

bridge & Nant Cerdin

Gellilenor Fawr Farm

towards Garth, Maesteg

Garth Railway Station

Garth Railway Station

debriefing at Corner House Inn, Llangynwyd

24 Mehefin / June 2012   20m   Tair Copa'r Fenni / Abergavenny Three Peaks      Arweinydd / Leader Ann  Chalk

below Ysgyryd Fawr

Abergavenny

Abergavenny

Usk Bridge

Pont Wysg

Llanfoist

Eglwys Llanfwyst

tunnel below canal

old industrial relic

Merv climbing up the incline

Sugar Loaf in distance

Y Fenni o'r Blorens

Kevin

Blorenge

Frank & Kevin

Blorenge summit

view form Blorenge

Copa'r Blorens

descending Blorenge

Govilon

camlas

along canal

towards Gilwern

barge

crossing bridge towards Glangrwynne

Us River

footpath to the Sugar Loaf

Kevin's energy food

large tree

lower slopes of Pen y Fal

towards Sugar Loaf

view from Sugar Loaf

view form trig point

Pen y Fal / Sugar Loaf

Sugar Loaf

seibiant

next destination - Ysgyryd Fawr

Ysgyryd Fawr

Pen y Gelli

crosiing railway

Ysgyryd Fawr ahead

looking back at Sugar Loaf

Blorenge

Ysgyryd Fawr

Ysgyrd Fawr

Ysgyryd Fawr

Ysgyryd Fawr summit

copa Ysgyryd Fawr

decending Ysgyryd Fawr

end of the walk