Photo Gallery 41


2 Hydref / October 2011  8m     Rosebush - Foel Eryr - Foelcwmcerwyn      Arweinydd / Leader Jeff Long

Tafarn Sinc, Rosebush

Rosebush

former quarry cottages, Rosebush

hen chwarel Rosebush

past former quarry buildings

Geraint

Jeff & Mike

slight obstruction

seibiant

towards Foel Eryr

tuag at Foel Eryr

Sue & Margaret

Preseli rocks

summit of Foel Eryr

copa Foel Eryr

Foel Eryr

Foel Eryr

lunch on Foel Eryr

descending Foel Eryr

Foel Cwmcerwyn in distance

descending

Which way?

towards Foel Cwm Cerwyn

tuag at Foel Cwmcerwyn

towards Foel Cwmcerwyn

summit of Foel Cwmcerwyn

summit trig point

Sue & Mandy back to Rosebush

debriefing at Tafarn Sinc

Can you spot the odd one out?

 

9 Hydref / October 2011 8m    Bargod / Bargoed - Comin Gelligaer Common    Arweinydd / Leader Gareth Rees

Bargod / Bargoed

steep climb in Bargoed

Merv

Gareth reminiscing about his youth!

tuag at Ffarm Pencaedrain

Gelligaer Common

merlod Gelligaer

Capel Gwladys

Gareth's spiel

another grwp photo at Capel Gwladys

Capel Gwladys

Cefn Gelligaer

seibiant

tuag at Garn Gelligaer

Cefn Gelligaer

fly tipping near ancient monument - must be near civilization!

Carn y Bugail cairn & trig point

Carn y Bugail

standing stone on Gelligaer Common

towards Ysgwydd Gwyn Uchaf Farm

tuag at Ffarm Ysgwydd Gwyn Uchaf

Di & Mike

gt mochyn yn Ffarm Ysgwydd Gwyn Uchaf

Tir y Felin

Illtyd yn Nhir y Felin

tuag at Ffarm Ysgwydd Gwyn Isaf

path towards Ysgwydd Gwyn Isaf Farm

Deri

Peter ger y bompren

former railway track back to Bargoed.

16 Hydref / October 2011 10m    Cwm Grwyne Fawr - Waun Fach - Pen y Gadair Fawr     Arweinydd / Leader Mervyn Read

Mynydd Du Car Park, Cwm Grwynne

Alan & Peter

tuag at Gronfa Ddwr Grwyne Fawr

looking up valley towards reservoir

Reservoir in sight

Cron Grwyne Fawr Reservoir

Ann & Alison

ar y cron

along the banks of reservoir

Grwyne Fawr Dam & Chwarel y Fan

upper reaches of reservoir

edrych nol i'r gronfa ddwr

towards y Das

glider ahead

barcud coch / red kite

tuag at Ben y Manllwyn

view of Mynydd y Troed & y Grib

Neil & Glenda

more gliders

towards Pen y Manllwyn

Ann

silhouette of Pen y Manllwyn

gadael Pen y manllwyn

looking back at Pen y Manllwyn

Waun Fach

Waun Fach

tuag at Ben y Gadair Fawr

Peter & Brian on Pen y Gadair Fawr

cairn on Pen y Gadair Fawr

men have problems descending

amanita'r pryfed / fly argaric

above Nant y Gader back to cars

Afon Grwyne Fawr

debriefing at the Bear Inn, Crughywel

Bear Inn, Crickhowell

23 Hydref / October 2011    7m    Aberogwr / Ogmore on Sea      Arweinydd / Leader Denis Sheehan

Aberogwr / Ogmore on Sea

crossing Ewenny River

stepping stones at Ewenny River

start of walk

heibio i Dafarn y Pelican a'r Piety

Margaret & Delyth

arwyddbost / signpost

Delyth & Mandy towards Southerndown

Peter & Illtyd above Dunraven

walled garden of former Dunraven Mansion

cliffs at Southerndown

Trwyn y Witch, Dunraven

old ruin

Dunraven

cinio yn Nhwnrhefn

towards St Brides Major

crossing old stile

well at St Brides Major

Cael Bryn Sion, Saint-y-Brid

30 Hydref / October 2011    10m    Taith y Ddau Gapel / Two Chapel's Walk: Baran & Gellonnen         Arweinydd / Leader  Helen Pryor

Craig Cefn Parc

Di

Jacqui & Catrin

Di in the mud!

seibiant islaw Craig yr Allt

towards Gellionnen

over the stile

Illtyd makes a new friend

Capel Gellionnen

chapel interior

tuag at Lechart Fawr

Llechart Fawr Farm

more mud!

waiting for the stragglers

Carn Llechart

Carn Llechart

Carn Llechart

tuag at Gapel Baran

towards Baran Chapel in distance

Capel y Baran

cinio

Kevin forever young at Nant Moel Uchaf

seibiant arall

rhagor o lacs

towards Clydach River

pompren dros Afon Clydach

ffwng ysgwydd / bracket fungus

pleasant path in Cwm Clydach

old stone bridge spanning Afon Clydach

mwsog / moss

crossing a stream in spate

another footbridge

banks of Lower Clydach river

Pont Llechart

debriefing at Rock & Fountain, Craig Cefn Parc

6 Tachwedd / November 2011    8m      Dale - Penrhyn St Anne's Head       Arweinyddion / Leaders Catrin & Christine

Dale

Bran y Mr / Cormorant

Dale Castle

tuag at Fae Westdale

Red Sandstone cliffs

Gary & Brian at Westdale Bay

Christine

shrwmpyn enfawr / huge mushroom

Skokholm Island

towards St Anne's Head

creigiau geirwon

friendly pony

St Anne's Old Lighthouse in distance

cinio

Mervyn out for the count!

Alan

Old Lighthouse

amazing rock formation

Catrin a'r Hen Oleudy

St Anne's Head New Lighthouse

New Lighthouse

towards Mill Bay

plaque commemorating Henry Tudor's landing in 1485 at Mill Bay

ymlaen ni

Geraint

Geraint on former gun placement

coastal path

Brian & Geraint

waiting for the wayward four!

Angle yn y pellter

close up of Angle

large tanker at refinery

navigational tower

Our Llangennech friends without their make up!

debriefing at Griffin Inn, Dale

13 Tachwedd / November 2011  7m   Meidrum / Meidrim      Arweinydd / Leader Alan Richards

Pont Hafren, Meidrim

1953 murder story at Meidrim Church

dringo i fyny'r Lan

view of Meidrim

Meidrum yn y pellter

ponies

good mates

silhouette

towards Penbigwrn Farm

near Penyrheol

Neil ger Pleasant View

meeting the road

towards Drefach

crossing bridge at Danrheol

newly re-opened footpath near Bryn Niwl

old unsurfaced track

sunken lane near Bryn Niwl Farm

solitary tree and sheep

cinio

lunch

towards Wern Oleu Fach

Wern Oleu Fach Farm

tuag at Bwlchgwynt Farm

llacs ofnadwy!

must have had a lot of rain recently

tuag at Fwlchgwynt

Bwlchgwynt Farm

towards Garllegan Fawr Farm

crossing a small stream

tuag at Ffarm Garllegan Fawr

Garllegan Fawr Farm

nol i Feidrum

footbridge towards Meidrim green

The Corvus Inn, St Clears

debriefing at the Corvus

20 Tachwedd / November 2011  8m   Llanpumsaint     Arweinyddion / Leaders Eric & Norman

Llanpumsaint Village Hall

bant 'r cart!

Eglwys Llanpumsaint

Martha Llwyd, emynydd / hymnwriter

near the mill

the Mill / Y Felin

Glasfryn Farm

Norman's spiel at Skanda Vale

Yes, it is an elephant's footprint!

seibiant

another rest

fwng / fungi

tuag at Ffarm Cefn Maes

just past Cefn Maes Farm

Pantyllyn Farm

Eric at the obstruction

Esgair ridge

Esgair ridge

cinio

towards Alltgaredig Farm

inquisitive horses

stile near Alltgaredig Farm

old hollow way

ingenious stile

tuag at Waum Fach

A484

ger Llwyncalennig Farm

nice view

gt mochyn

difficult stile

Merv having a bit of difficulty

last leg

drwy'r llacs!

washing our boots in the Gwili river at Llanpumsaint

debriefing at the Railway Inn, Llanpumsaint

27 Tachwedd / November 2011   7m     Mynydd y Garth    Arweinydd / Leader  Kevin Anderson

outside Taff's Well public house

Ffynnon Tf - the well that gave the village its name

looking inside the well

through the park

Afon Tf / Taff River

through the subway to Gwaelod y Garth

Merv & Helen

Coed Rhiw'r Ceiliog

Ann & Liz

Jeff, Kevin, Mandy

hen dwlc neu ffald ger Ffarm Ty'n y Ffald

towards summit of Mynydd y Garth (Garth Hill)

Garth Hill summit

leaving trig point

Gareth a chladdfa enfawr ar Fynydd y Garth

Garth Hill

passing another tumulus

toposcope on Garth Hill (Mynydd y Garth)

Terry & Alison

looking towards Craig yr Allt

view from Garth Hill

Caerphilly Castle

Craig yr Allt

descending the hil

bit of a bottleneck

cudyll coch / kesterel

descending hill

towards Garth Fawr Farm (ruins)

tuag at Ffarm y Garth Fawr

looking towards Mynydd Maio

at Garth Fawr Farm

looking towards Craig yr Allt

disused tarmac road slowly reverting back to nature

supposed to be Terry's walk!

debriefing at Gwaleod y Garth public House

4 Rhagfyr / December 2012   8m    Cwmdulais - Cwmcerdinen     Arweinyddion / Leaders  Selwyn & Gary

Fountain Inn, Ponarddulais

Rebecca Riots memorial

former mineral line to Graig Merthyr Colliery

Selwyn ponting out the former colliery site

Afon Dulais

Gelli Gwm Rock (known locally ar 'Y Darren'

ger Ffarm Twyn Tyle

diverted path at Glyncasnod Farm, Cwmcerdinen

llyn ger Ffarm Glyncasnod

pompren dros Afon Dulais ger Ffarm Glyncasnod

Cwmcerdinen

towards Tyle Coch Farm

fwng / fungi

just can't leave it alone!

Capel Gerasim (200th anniversary this year)

towards Twyn Tyle (known locally as 'Bla(a)n Trwyn)

sun makes an appearence!

tuag at Flaen Trwyn (Twyn Tyle)

ascending Twyn Tyle (Blaen Trwyn)

Capel Gerasim yn y pellter

group photo on Twyn Tyle

Catrin & Kevin descending Cefn Drum

Peter's cairn on Cefn Drum

inscription on railway bridge near Banc y Bo

Gary & Capel y Gopa

11 Rhagfyr / December 2011 10m    Caio - Porthyrhyd   Arweinydd / Leader Alan Richards

Caio

bedd dynion hysbys Caio/ grave of the wizards of Caio

near Bronffin Farm

Helen having trouble with the gate!

towards Grofft Farm

Grofft Farm

ruins of Capel Aberbowlan

drink stop

towards Porthyrhyd

Porthyrhyd

towards Tynbedw Farm

Ffarm Tynbedw

Banc y Garreg

Merv's ingenious shelter

cinio

stopped raining (for a short while!)

Neil

Hafod Tafolog - former home of Dafydd Jones, drover and hymn writer

towards Pont Hafod

Pont Hafod

Hafod Bridge (former public house)

Tyncoed -C17 farmhouse

ffynnon Tyncoed well

crossing Nantyrhogfaen Stream in spate

towards Nantyrhogfaen Farm

newly cleared path (thanks to the Rangers)

Nantyrhogfaen Farm

climbing up to Banc Bwlch Cefn Sarth

Alan on Banc Bwlch Cefn Sarth

towards A482 (Banc Goleugoed in distance)

below Banc Goleugoed

Neil and the rain has finally stopped!

nol i Gaio

debriefing at Briwnant Arms

Briwnant Arms

18 Rhagfyr / December 2011  8m    Bethlehem - Pen y Bicws           Arweinyddion / Leaders  Helen & Margaret  

Capel Bethlehem

Glangeidrych

a rest to admire the view

Cofeb Gwynfor Evans

edrych lawr at Gapel Bethlehem

towards Carn Goch Iron Age fort

huge ramparts of fort

well preserved eastern entrance of Iron Age fort

Christine & Brian inside fort

tu fewn y fryngaer

gather around for Christine's Guinness Cake

devouring the 2nd portion, Merv!

towards Pen y Bicws

tuag at Ben y Bicws

view of massive ramparts of fort

view of fort

Margaret & Martin

ascending Pen y Bicws

Helen on Pen y Bicws summit

view from trig point

snow on the mountains

Trichrig Bronze Age cairn

descending Pen y Bicws

threatening storm clouds

cinio - Helen's mulled wine is much better than Peter's (ha ha!) (Diolch Margaret am y mins peis hefyd!)

Banc Celynog

Banc Celynog

back down to lower path

Bwa'r Drindod

Jeff

tuag at Ffarm Carregfoelgam

one of several ruined settlements in Y Garn

y dderwen

Bethlehem

debriefing at Torbay Inn, Ffairfach