Photo Gallery 40

 


10 Gorffennaf / July 2011  9m    Allteuryn / Goldcliff - Redwick   Arweinydd / Leader Gary Richards

Allteuryn / Goldcliff

towards seawall

Gareth a'r morglawdd

seawall

Selwyn & Gareth

Farmers Arms, Goldcliff

Goldcliff Church

old preaching cross

bridge over many rills

un o'r gwteri niferus

cow with quads

Alison, Terry, Ann

uchelwydd / mistletoe

crossing yet another bridge

swans in distance

Gareth, Kevin, Sue

Ann, Gary, Wyn towards Redwick

Redwick

Egwlys Redwick

water level of Tsunami 1606

contemporary drawing of 1606 tsunami disaster

Helen, Redwick Church

Ann & Alison

Eglwys Redwick

cider press

oxen head

Gary in stocks

towards sea

Seven Bridge in distance

two ... women on sea wall

Gary, Selwyn, Kevin ar forglawdd Mor Hafren

sea wall

old fish traps

Gareth and nol i Allteuryn

back to Goldcliff

 

17 Gorffennaf / July 2011  12m(?)  Heol Macnamara'r Road (Crughywel / Crickhowell)     Arweinydd / Leader Mike Richards

group photo

give way!

don't mess with him!

Hermitage

near Talymaes

lan Cwm Grwyne

tuag at Bont Talymaes

Talymaes Bridge & Grwyne Fawr River

start of climb

towards the bwlch near Pen Truman

nice view

lunch

Mynydd Llysiau

Macnamara boundary stones on Pen Twyn Glas

onwards

shelter

Pen y Fal (Sugar Loaf) in distance

Pen Allt Mawr ahead

Pen y Fal (Sugar Loaf)

birthday girl

ascending Pen Allt Mawr

Mynydd Troed

Pen Allt Mawr

swirling mist on Pen Allt Mawr

ger Pen Allt Mawr

cairn

uchelwydd / mistletoe

near Cwm Mawr

Beacons Way

towards head of Cwmgu

Valley of the mistltoe

Cwmgu

Tretwr / Tretower

Crughywel Hillfort

Crughywel / Crickhowell

24 Gorffennaf / July 2011 8m   Aberogwr / Ogmore on Sea - Merthyr Mawr    Arweinydd / Leader Denis Sheehan

Ogmore Castle

crossing stepping stones

riders fording the Ewenny river

Merthyr Mawr

St Teilo, Merthyr Mawr

drwy gae

along the dunes

cinio ar y twyni tywod

on the beach

brychgau ar y traeth

Afon Ogwr

Candleston Castle

nol dros yn cerrig camu

Pelican and her Piety (expensive round!), Ogmore on Sea

Tafarn Pelican an her Piety, Aberogwr

14 Awst / August 2011 8m  Cefn Llechid        Arweinyddion / Leaders   Helen & Margaret

Mountain Centre, Libanus

Traeth Mawr

Pen y Fan yn y pellter

Wyn & Kevin

Harebells

old (drovers?) road

seibiant

Grace & Sue

former paved way (note remrants on left)

Terry & Margaret near Blaen Camlais Mawr Farm

Blaen Camlais Mawr Farm

Martin

crows on Cefn Llechid

tuag at y piler triongli

Brian

lunch

Barcud Coch / Red Kite

Pen y Fan & Corn Du

Di & Nesta

group photo on Cefn Llechid summit

leaving trig point

unnamed lake

Helen & Jacqui

delightful path

Cwm Camlais Uchaf

Gareth & Curon

fwng / fungi

near Cwmcamlais Uchaf

one of many sunken lanes

sun makes an appearence

Pen y Fan & Corn Du

long straight path back to Mountain Centre

Llanilltyd (demolished) churchyard

Tylluan / owl

debriefing at Tafarn y Garreg

21 Awst / August 2011   8m Pen Ffordd Goch - Blorens / Blorenge     Arweinydd / Leader Brian Lloyd

Llyn Pen Ffordd Goch (Keeper's Pond)

toward's Hunter's Car Park

ger Cefn y Galchen

i lawr at Fwthyn Malps

down towards Malps Cottage

Malps Cottage

ruin (Craig yr Hafod?)

near Malps Cottage

towards White House Farm

White House Farm

Gareth & Delyth

public footpath to Llanelen

Ysgyryd Fawr

tuag at Gastell Prydydd

Monmouthshire & Brecon Canal

messing about on the water!

towards boat houses at Llanfoist

cinio

group photo at Llanfoist boat houses

twnnel o dan y gamlas

tunnel underneath the canal

old trams below incline

slopes of Blorenge

islaw'r Blorens

y Fenni / Abergavenny

Geraint

former tramline tunnel

Sue & Sugar Loaf in distance

towards Blorens trig point

grug y mynydd / heather

copa'r Blorens

towards Foxhunter's Car Park

Foxhunter's Memorial

Llyn Pen y Ffordd Goch (Keeper's Pond)

debriefing at Lion, Gilwern

28 Awst / August 10m  Mynydd Hyddgen - Cerrig Cyfamod Glyndwr       Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Nant y Moch

old road

Nant y Llyn Farm (ruin)

croesi Afon Hengwm

towards Lluest Newydd

Wyn & Gareth

Lluest Newydd Farm (ruin)

Lluest Newydd

Illtyd & Margaret

the leader, Rhys Gethin!

Bugeilyn Lake

Llyn Cwmbyr

Grug y mynydd yn ei blodau...

Gary & Gareth

fine views

lunch with spectacular views from Tarren Bwlch Gwyn

golygfa o Darren Bwlch Gwyn

Geraint & Clipyn Du

Kevin & Illtyd

tuag at Esgair y Ffordd

Carn Gwilym

Esgair y Ffordd

Amanita'r Gwybed / Fly Agaric

cofeb i David Richards (Hyddgen) Memorial

lovely view

Pumlumon Fawr

Hyddgen Valley

olygfa o Bumlumon Fawr

Pumlumon

back towards the start

Cerrig Cyfamod Glyndwr's Covenant Stone

Afon Hengwm

short cut through the river!

you didn't tell me a footbridge is just upstream

White Lion, Llandeilo

4 Medi / September 2011 10m   Mamheilad / Mamhilad - Mynydd Garnclochdy     Arweinyddion / Leaders Kevin & Liz Anderson

Star Inn, Mamhilad

Eglwys Mamheilad

along the canal towards Pontypool

Gareth & Gary

tuag at Bontypwl

Alison & Liz

Pontypool Park Gate

Pontypool RFC scoreboard

Pontypool Park

towards grotto

grotto

seibiant

golygfa hyfryd

Pontypool

tuag at y ffoledd

folly

Pontypool Folly

leaving the folly

Mynydd y Farteg Fawr in distance

towards Mynydd Garn-wen

cinio ar Fynydd Garn-wen

lunch

group photo on Mynydd Garn-wen

trig point

leaving Mynydd Garn-wen trig point

fine ridge walk

Blenheim Aircraft Memorial

close up of Blenheim aircraft memorial

turned out quite nice

chwilen / beetle

towards Goetre Wharf

some characters at Goetre Wharf

Terry volunteers to go in well

Glanfa Goetre Wharf

back along the canal

11 Medi / September 2011 10m    Cribarth - Sinc y Giedd - Sgwd Ddu     Arweinydd / Leader Ann  Chalk

Craig y Nos

Cwm Tawe Uchaf

towards Cribarth

Cribarth ahead

Cribarth summit

cairn on Cribarth

towards Saith Maen

Saith Maen

tuag at Garreg a'r Gap

Carreg a'r Gap

towards Garreg Goch

Garreg Goch summit

Wellington crash site

Wellington crash site memorial

cofeb ar safle'r Wellington

Wellington crash site

crash site

Disgwylfa in the distance

amser cinio

tuag at Ddisgwylfa

Siani flewog / hairy caterpillar

on the summit of disgwylfa

descending Disgwylfa

Sinc y Giedd

Sinc y Giedd

Pwll y Cig

towards Sgwd Ddu

Sgwd Ddu

Sgwd Ddu

back to Craig y Nos

view of Craig y Nos

mas o'r gwynt

Craig y Nos

nearly back

debriefing at Ancient Briton

18 Medi / September 2011 8m  Cei Newydd  / New Quay - Nanternis   Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Cei Newydd

down towards the beach

lawr i'r traeth

angry sea!

get out of the way!

New Quay

New Quay

Gareth & Mandy on coastal path

Peter & Alan in observation hut

leaving the observation hut

Arfordir Ceredigion

Coastal Path

rough seas

edrych tuag at Ynys Lochtyn

coast path

new gates

blowing a bit!

Peter

Gareth

shrwmpen

seibiant

coastal path

Aber Soden

Felin Nant y Pelau

Felin Nant y Pelau

Illtyd texting again!

bridge at Felin Nant y Pelau

Peter & Alison

ready to go

dechrau bwrw glaw

towards Llwyn Helig

Helen at Llwynhelig

tuag at Banteg

breather

debriefing at Ffostrasol Inn

25 Medi / September 2011  12m     Ystalyfera - Mynydd y Drum - Y Farteg      Arweinyddion / Leaders Peter & Alison Walters

PontYnysgeinon, Ystalyfera

along the Tawe River

tuag at Ystradgynlais

seibiant

Peter climbing up to Mynydd y Drum

Mynydd Y Drum

Mynydd y Drum

stampede!

Indians ahead!

one of three robbed cairns on Mynydd y Drum

Blaendulais / Seven Sisters

Twyn Eithinog

stone sleepers on former tramline

yn y llacs! (ger Pen Cae'r Lan)

towards Henllan Isaf Farm

cinio yn Henllan Isaf

Henllan Isaf Farm

towards Gellidochlithe

tarw

towards Gellidochlithe

Gellidochlithe

Capel Annibynwyr Godre Rhos

Godre Rhos Independant Chapel

above Treforgan

into the woods

fungi

Are you sure this is a public right of way?

Curon a Blaen Nant Meurig (adfail)

Denis & Illtyd

Y Farteg / Varteg Hill

Y Farteg / Varteg Hill

Ystalyfera in distance

Ystalyfera Iron Works (recently discovered)

nol i Ystalyfera

debriefing at Wern Fawr Inn, Ystalyfera