Photo Gallery 37


28 Tachwedd / November 2010    7m      Porth Tywyn / Burry Port - Mynydd Penbre - Trimsaran         Arweinyddion / Leaders Denis & Diane

Pemberton Arms

Melin Achddu Mill

towards Y Graig

tuag at Bant y Rhiw

tuag at Ffarm Ty Newydd

view across to Llanmadoc Hill & Rhossili

Where's Denis gone?

I'm sure there was ten of us!

All back together again and on the way to Pen y Mynydd

Kidwelly & snow capped Preseli Mountains

Ffos Las racecourse, Trimsaran

Pen y Mynydd

Pen y Mynydd picnic site

Mike & Ann tuag at Waun Baglam

towards Bigyn Farm

seibiant

old tractor

Mountain Lodge (The Mount)

cinio

towards Clyn Du

below Penllwyn Uchaf

inquisitive horse

Di's makes a new friend!

towards Draenog Farm

sticlil ger Ffarm Draenog

path below Draenog Farm

Di towards Lookout

Burry Port & Gower

nol i Borth Tywyn

debriefing at Pemberton Arms

 

5 Rhagfyr / December 2010    8m   Garnant - Brynaman - Cwm Pedol      Arweinydd / Leader Alan Richards

Glanaman

along cycle track

Glanaman

Parc Aman

Afon Aman

Tir Syr Walter

Cwmaman

Ynys Dawela Nature Reserve

Parc Natur Ynys Dawela

Brynaman Uchaf

Ffarm Bryn Uchaf

Ty Fry (formerly Pleasant View) & Mynydd Du

snow capped Garreg Lwyd in distance

I'm watching you!

Cwm Pedol

fording Nant Pedol

Creigiau Farm (ruin)

dringo mas o Gwm Pedol

Pantyffynnon Farm, Cwm Pedol

Foel Deg-ar-Bedol in distance

cinio

lower slopes of Drysgol

ar waelod llethrau Drysgol

towards Cefn y Fforest

signpost at Cefn y Fforest

tuag at Hen Fethel

towards Hen Fethel

Hen Fethel yn y pellter

Hen Fethel Independant Chapel

adeiladwyd 1773

Capel Hen Fethel

hen dderwen /old oak

Ty Llwyd

Cross Keys Public House, Glanaman

debriefing at Cross Keys

12 Rhagfyr / December 2010   7m      Ystradffin        Arweinydd / Leader Mike Richards

near Llyn Brianne Dam

tuag at Ystradffin

Capel Peulin, Ystradffin

towards Twm Sion Cati's Cave

a tight squeeze into cave!

old graffiti

inside the cave

drwy Goed Dinas

Cerrig Tywi

Cerrig Tywi

Denis the pace maker

Craig Alltyberau

towards lunch near Maes Meddygon

Craig Clungwyn

cinio uwchben Cerrig Tywi

Cerrig Tywi

Tywi & Pysgotwr confluence

group photo & Craig Clungwyn in distance

tuag at Ffarm Troed-rhiw-rhudden

Is it a bird? Is it a plane?

towards Troed-rhiw-rhudden

towards reservoir

a bit of a climb!

Dalarwen

Dalar Wen & Llyn Brianne

Llyn Brianne

Llyn Brianne Quarry

crossing the dam

overflow

debriefing at Lord Rhys, Llandovery

19 Rhagfyr / December 2010   8m     Cefn Drum - Cwmcerdinen - Cwmdulais        Arweinydd / Leader Alan Richards

Ty Rwsh, Upper Mill

Heol Wyllt

Heol Wyllt

Mervyn puffing at bit!

Cefn Drum

Peter's Cairn

towards Twyn Tyle (Blaen Trwyn)

deep snow here

Twyn Tyle

I lawr Twyn Tyle

Looking back at Twyn Tyle

easier to stay in a line

edrych nol at Dwyn Tyle

Cwm Cerdinen Walk waymarker

Cwmcerdinen Walk

tuag at Gapel Gerasim

lunch at Capel Gerasim

cinio

Cwmcerdinen

Ty Trawst, Cwmcerdinen

Efail Fach, Cwmcerdinen

Rhyd y Gelli Fawr (ruin)

Cwmcerdinen

Cwmcerdinen

Bridleway to Cwmdulais

towards Cwmdulais

tuag at Gwmdulais

Y Darren

approching former site of Graig Merthyr Colliery (Cory)

back to Bont along the former mineral railway

26 Rhagfyr / December 2010     12m    Graig Fawr - Pentwyn Mawr - Mynydd y Gwair          Arweinydd / Leader   Alan Richards

Sgwar Glanffrwd Square

Heol Pantyfelin

Graig Fawr hamlet

view of Bont

Gary & Ann ar Graig Fawr

Dafydd & Chris

Siambr Gladdu Graig Fawr Burial Chamber

tuag at Fanc Llandremor

Graig Fawr

approaching trig point

Team photo on Graig Fawr

into the bleak landscape

towards Gerasim Chapel

Bobby turns up at Gerasim Chapel

Capel Gerasim, Cwmcerdinen

Mike, Janet & Gary at Gerasim Chapel

Ann, Mike & Gareth on Mynydd y Gwair

Ann & Mike towards Penllercastell

no traffic for some time I'd say!

Penllercastell - alas, no hot dogs and mulled wine today!!!

Mynydd y Gwair

seibiant

Alan

Upper Lliw Reservoir with large sections completely frozen

Mynydd y Garn Fach

decided to take low road as Bobby was fatigued!

Cwmdulais

drink stop

Gareth

former mineral railway line

2 Ionawr / January  2011   10m   Parc  Margam Park - Llangynwyd      Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Graig Fawr Car Park, Margam

water enthusiasts

into the woods

croesi pombren

drink stop

stragglers!

Port Talbot Steel Works

Glamorgan upland

Pentre Llangynwyd yn y pellter

Old House Inn, Llangynwyd

Kevin's spiel

church porch

lunch

Llangynwyd Church

figure at church door

window tracery

old stone wall

Llynfi Valley (and paper factory) below

Cwm Kenfig

Geraint will tell us the name of flower

passing felled trees

old sunken lane

Illtyd's texting is becoming an obsession!

Merv's in front. It must be downhill!

ladderstile back into the park

Margam stag guarding his does

Port Talbot Steel Works from Bro Memorial Stone

Margam Park Memorial Stone

Margam Park resident

debriefing at Twelve Knights Public House, Margam

9 Ionawr / January 10m  2011   Rhosilli - Llangennydd / Llangennith           Arweinydd / Leader  Jeff Long

Rhosilli

Eglwys Rhosili

Worms Head and partial wreck of the Helvetia

Ynys Weryn

Ringed Plovers

Rhosilli surfers

long walk to Burry Holmes

towards Burry Holmes

Burry Holmes

Broughton Bay

old anchor

lunch view

Llanmadoc Hill in distance

Broughton Bay

towards Llangennydd

towards the downs

Llangennith in distance

fine view

edrych draw at Langennydd

view from Rhosilli Downs

looking back to Burry Holmes

looking towards Burry Holmes

Alan

We are taking out time!

former radar station

towards summit

Rhosilli Down trig point

group photo on Rhosilli Down

hang glider and Worms Head

view from Worm's Head Hotel

16 Ionawr / January 2011  8m     Cilybebyll - Mynydd Marchywel - Rhos        Arweinydd / Leader Wynford Arthur

Pontardawe

cycle track

Graig Gellinudd

tuag at Eglwys Cilybebyll

towards Cilybebyll Church

Cilybebyll

Cilybebyll old preaching cross

Cilybebyll

Wyn & Kevin

towards Hendrecaradog Farm

old road into forestry at Hendrecaradog

Mynydd Marchywel after tree felling

Mynydd Marchywel trig point

Mynydd Marchywel group photo

Wyn

Merv

Kevin & Helen lunch stop

shelter on summit

kissing gate below Mynydd Marchywel

below Pen Twyn

Afon Clydach

Smiths Arms, Rhos

footbridge spanning Tawe River

Afon Tawe

footbridge (former railway) spanning Tawe River

23 Ionawr / January 2011  11m     Cynghordy -  Cefn Llwydlo - Dinas y Bwlch / Sugar Loaf      Arweinydd / Leader Alan Richards

Esgair Fwyog Forestry Car Park

Cefn Llwydlo ridgeway (Roman Road)

stopped in our tracks by a rally event

Alan y porthwr

temporarily out of the forest

towards the Sugar Loaf

Llanwrtyd Wells in distance

Glyn Saer Woods

climbing up the Sugar Loaf (Dinas y Bwlch)

Sugar Loaf

road from Sugar Loaf

Sugar Loaf

Dinas y Bwlch / Sugar Loaf group photo

descending Sugar Loaf

cinio

along public footpath below Sugar Loaf

Sugar Loaf

along the road

Pant y Rhedyn Farm, Cynghordy

rhydio Afon Bran

crossing stile

Cynghordy Viaduct

Capel Gosen, Cynghordy

viaduct

viaduct

Helen & Glynis having a breather

bridleway to Gilfach Farm

Sugar Loaf from Gilfach bridleway

towards Glyn Saer Farm

sting in the tail!!!

30 Ionawr / January 2011    7m       Cydweli / Kidwelly - Mynydd y Garreg     Arweinydd / Leader Catrin & Christine

Glanyrafon Car Park, Kidwelly

Kevin's spiel on the arsenic poisoning case

the mighty Kidwelly Castle

llwybr yn arwain at yr hen waith tun

Pwll Gwenllian Pool

yr arweinydd

Kidwelly Castle in distance

Cofeb Ray Memorial

any carrots?

Mynydd y Garreg

view from Mynydd y Garreg

Di & Kevin

Maes Gwenllian Farmyard

Catrin's spiel on Princess Gwenllian

Di & Jeff

Afon Gwendraeth Fach at Old Forge Farm

cinio ger Kings Wood

Mandy makes new friend

towards Llwyn y Barcud

tuag at Lwyn y Barcud

Mervyn cracks a joke

towards Penlan Uchaf Farm

hen ffynnon / old well

standing stone

ancient road

towards Kidwelly

Castell Cydweli

Kidwelly War Memorial

Masons Arms

debriefing at Masons Arms, Kidwelly