Photo Gallery 36


5 Medi / September 2010 9m   Glanfa Goetre Wharf - Carreg Blenheim Stone - Goose & Cuckoo Pub       Arweinydd / Leader Mike Richards

Glanfa Goetre Wharf

towards Pentre Hill

Mike the gentleman!

Pen y Stair

ancient hollow way at Cwm Wood

seibiant

interesting fungi

towards Blenheim Stone

tuag at Garreg Blenheim

Blenheim crash site memorial at Garn Glochdy

at the memorial

group photo

lower slopes of Mynydd Garnclochdy

time to put leggings on!

glad some of us brought a coat, Geoff!

beech lined track to Pistyll Gwyn

Goose & Cuckoo Public House (formerly 'New Inn')

towards Ty Parson

cinio

near Blaen Ochram

Monmouthshire & Brecon Canal

along the canal

at hyd y gamlas

tow path & bridge

Glenda & Christine

canal scene

lime kilns at Goetre Wharf

Gary and new friend at Goetre Wharf

Goose & Cuckoo

Goose & Cuckoo

 

12 Medi / September  10m    Sain Ffagan / St Fagans -  Llanbedr y Fro / Peterston Super Ely          Arweinydd / Leader Gary Richards

Llandeilo Tal y Bont at St Fagans

pre reformation mural paintings

pre - reformation wall murals

Llandeilo Tal y Bont

y Groglofft / the Rood

Norman asking questions

Yr Hen Eglwys / The Old Church

St Fagan's Civil War Site

spiel from Gary about Civil War site

y dderwen fawr

towards windmill

y felin wynt / windmill

tuag at Lansantffraid-ar-Elai

St Brides Super Ely (Llansantffraid -ar ­Elai)

Romanesque arch (from earlier church) at St Brides Super Ely

towards Peterston Super Ely (Llanbedr y Fro)

Llanbedr y Fro (Peterston Super Ely)

amser cinio

Dafydd William's grave at Croes y Parc

bedd Dafydd William (Llandeilo Fach). 'Yn y Dyfroedd Mawr a'r Tonnau'

Capel Croes y Parc

Afon Elai / River Ely

avenue of trees at Pesterston Super Ely

seibiant

drink stop

Mynydd y Garth in distance

towards the end of the walk

debriefing at Plymouth Arms, St Fagans

Plymouth Arms, St Fagans

Tafarn y Plymouth, Sain Ffagan

19 Medi / September  2010 10m  Godre'r Graig - Mynydd Allt y Grug - Ystalyfera      Arweinydd / Leader Wynford Arthur

Godre'r Graig

above Pentwyn

towards Cilmaengwyn Uchaf

seibiant

Terry!

Mynydd Allt y Grug

 

Y Farteg o Fynydd Allt y Grug

towards Tarren y Gigfran

view from Tarren y Gigfran

Ystalyfera o Fynydd Allt y Grug

Ystalyfera from Tarren y Gigfran (Mynydd Allt y Grug)

elevenses on Tarren y Gigfran

Keith & Farteg in distance

Tarren y Gigfran (Mynydd Allt y Grug)

Y Farteg, Ystalyfera

Ffarm Carreg Pentwyn

old green lane leading to Carreg Pentwyn

old hollow way near Gilfach Goch Farm

Ffynnon Cwmtwrch Well, Cwmtwrch Isaf

Ffynnon Cwmtwrch

old canal aqueduct, Ystalyfera

pont ddwr y gamlas, Ystalyfera

drained aqueduct

Y Farteg

Twrch & Tawe confluence, Ystalyfera

waiting for Keith!

along former railway

Afon Tawe

path back to Godre'r Graig

debriefing at Wern Fawr Inn, Ystalyfera

10 Hydref / October 2010  12m     Llanbadarn y Garreg - Bryn Aberedw Hill            Arweinydd / Leader  Illtyd Lloyd

group photo near Gelli Cadwgan

dringo Rhiw Rhwstyn

Black Rock Pool

towards Llan-Ffraith Hill

Llan-fraith Hill

remains of Capel Salem Chapel, Llanbadarn y Garreg

former Spread Eagle public house

Llanbadarn y Garreg

Eglwys Llanbadarn y Garreg

the wrath of Kevin!

church interior

The Blues Sisters!

Llanbadarn y Garreg

Afon Edw

road to Aberedw

Aberedw Church

Gary & Illtyd at Pen y Castell Farm

Pen y Castell

Llandeilo Hill in distance

Alan at Llwyn y Wrach Standing Stone

towards Aberedw Hill trig point

Llyn Cawr & Aberedw Hill

towards trig point

Aberedw trig point

burial mounds from trig point

Bryn Aberedw

towards Pen y Waun Farm

Pen y Waun Farm

tuag at Ffarm Tynllwyn

Neuadd Lwyd

 

17 Hydref / October 2010 11m    Parc Margam Park - Cwm Brombil - Cwm Wernderi          Arweinydd / Leader Mervyn Read

Parc Margam

Margam Castle

Castell Margam

Capel Mair and industry from Mynydd y Castell hillfort

deer at Margam Park

towards Graig Fawr

view from Graig Fawr

Port Talbot Steel Works

letting off steam!

Port Talbot Steel Works & Swansea Bay

Cwm Brombil

tuat at Ffarm y Goetre

Wyn & Catrin towards Goetre

Port Talbot from above Goetre

Cwm Wernderi Reservoir

Cronfa Cwm Wernderi

Margam Forest

Margam Forest

Mynydd Margam

Mervyn's joy on finding his lost coat (note the map case)

along Medieval upland road to Crugwyllt Farm

potential conflict

fine horses

Margam Castle from Capel Mair (Hen Eglwys)

'Capel Mair ar y Bryn' or 'Hen Eglwys'

Capel Mair ar y Bryn

Margam lake

close up of local residents

overcoming an obstruction at end of walk

debriefing at The Twelve Knights, Margam

24 Hydref / October 2010  9m?      Llangrannog - Llandysiliogogo - Cwm Tydu      Arwenydd / Leader Geraint Owain Price

Llangrannog Car Park

Ann & Geoff towards Rhydcolomennod

bedd T Llew Jones, Capel y Wig

towards Melin Huw Mill

Tuag at Felin Huw

Merv on long climb towards St Tysilio's Church

Eglwys Llandysiliogogo Church

sgwd /waterfall

amser cinio Bae Ceredigion

Seal Bay

Seal Bay

Castell Bach

Ceredigion Coast

Brian & Ceredigion Coastal Path

above Cwm Tydu

Alan towards Llangrannog

silhouette

Ynys lochtyn

towards Llangannog

steep sided hill of Ceredigion Coastal Path

fine view of Ceredigion Coastal Path

Glenda & Catrin

Ynys Lochtyn

creigiau geirwon / rugged rocks

Margaret & Norma, Pendinaslochtyn, Llangrannog

Llangrannog

close to the edge, Llangrannog

Carreg Bica, Llangrannog

bedd Cranogwen's grave

Llangrannog

31 Hydref / October 2010  7m      Cae'r Lan - Cribarth - Abercraf      Arweinydd /Leader  Diane Govier

Cae'r Lan

Ancient wooded bridleway

coedwig hynafol

towards Gwern Gafaeliau Farm access road

seibiant

towards Cribarth

tuag at Gribarth

Cribarth ahead

defaid y mynydd

above the Upper Swansea Valley

fine view of Cribarth

crossing stile at site of Pant y Ffyrch public house

lunch at Pant y Ffyrch

amser cinio

preparing to go after lunch

view down the Swansea Valley

Cwm Tawe Ucha

towards Abercraf

tricky watery obstacle

tuag at Abercraf

lichen on hawthorn

Abercrave Inn

Gathering of canoeists on Tawe River

water sports at Pant y Cwrt weir

Merv waiting for the next canoeist

ar lan Afon Tawe, Abercraf

Rheolau Arms

passing former Lamb & Flag Inn

Rare early 19 cent. Grade II circular cowhouse at Gwaun Clawdd. The only example of its kind in Wales

The Sleeping Giant

7 Tachwedd / November 2010  9m    Pumsaint - Dolau Cothi     Arweinyddion / Leaders Norman & Eric

Dolau Cothi Arms & murder story

Pumsaint

Allt Dolau Cothi

seibiant

Allt Dolau Cothi

a break above Cefn Coed Mawr

towards trig point

tuag at y pwynt triongli

trig point above Dolau Cothi

Eric the stile man

stile and Allt Dinbeth

Allt Dinbeth

Cwm Cothi

Allt Bwlch y Gilwen

looking towards Aber Mangoed Hillfort

hounds of local hunt

towards Abermangoed

above the Afon Cothi

helping a sheep stuck in wire fence

towards lunch on Allt Dinbeth

close the gate, Terry!

amser cinio

wait for us!

Cwm Cothi

Glan Meddyg Farm

above Glan Meddyg

along the fine ridge of Allt Cwm Hen

Geoff will tell us the name of fungi

Dolau Cothi Gold Mine

back to Pumsaint

14 Tachwedd / November 2010  8m  Arberth / Narberth       Arweinyddion / Leaders Andy & Terry

Narberth Castle

Castell Arberth

Castell Arberth

Narberth Town

backmarkers!

fine Narberth sheep

looking back at Narberth

Jacqui & Catrin

Terry's lost already!

hollow way to Myrtlehill

old stone trough

Arberth

near Pitch Cross

Mynyddau'r Preseli ar y gorwel

near Molleston Back

towards Mounton Church

ruined Mounton Church

church porch

old road now a watercourse

Coed Canaston

amser cinio

bridleway

bridge near Valley Farm

back to Narberth

debriefing at Parc y Lan Public House, Llandewi Felffre

21 Tachwedd / November 2010  11m  Llanboidy - Cwmfelin Boeth - Henllan Amgoed       Arweinydd / Leader Alan Richards

former Maesgwynne Arms, Llanboidy

Y Felin Ganol, Llanboidy

path to Felin Isaf

sleeper footbridge

above Felin Isaf (Lansdsker Trail)

Llanboidy

tricky stile

below Castell Draenog Farm

elevenes

Cwm Gronw

waiting for Jacqui & Glenda at Pantgwyn

tuag at Abaty Hendygwyn

slippery stile

watch the cows!

lunch at Whitland Abbey

unidentified creature at Whitland Abbey Mansion

Whitland Abbey

Afon Gronw ford

Cwmfelin Boeth

towards Bryngwelltyn Farm

towards Pantyffynnon Farm

tuag at Y Felin

female statue in woods at Y Felin, Henllan Amgoed

Eglwys Henllan Amgoed

negotiating tied gate at Rhyd Henllan

wire across path above Rhyd Henllan

towards Cilhengroes Isaf Farm

defaid Cilhengroes Isaf

Cross Hands

Preseli Hills

bamboo at Maesgwyn Isaf

Llanboidy village in sight

Eglwys Llanboidy

'Statue of Grief' by Welsh sculptor Goscombe John

debriefing at The Lamb, Llanboidy