Photo Gallery 33


21 Chwefror / February 2010 9m Dryslwyn - Llangathen - Gelli Aur   Arweinydd /Leader Norman Richards

Dryslwyn Castle Car Park

up to Castell in mist

mist clearing

Castell Dryslwyn

Towards Allt y Gaer

Tuag at Allt y Gaer

climing up to Allt y Gaer Woods

Tywi Valley

towards Aberglasney

Llangathe ahead

Aberglasney

Eglwys Llangathen

seibiant yn Llangathen

Llangathen Church & Grongar Hill

towards Pont Cilsan

Afon Tywi

towards Agricultural College

graceful swans

nosey sheep

Gelli Aur

lunch at Gelli Aur

exiting the park

snow covered Bannau Sir Gaer

It was this big!!!

Castell Dryslwyn

 

 28 Chwefor / February 2010  8m      Tonna        Arweinyddion / Leader Selwyn & Gary

Aberdulais

flooded quarry

flooded quarry

Tonna

old mine pollution

above Tonna

uwchben Tonna

Caer Rufeinig

Roman Marching camp

upland track

comisiwn coedwigoedd

in the forestry

Cwm Nedd

mountain spring

cinio

ancient feature

edible?

Cwm Nedd

Glamorgan Hills

hen adfail

llyffant / toad

canal

along canal

ar hyd y gamlas

canal

canal wharf

canal wharf

old aquaduct crossing Afon Nedd

Afon Nedd

debriefing

7 Mawrth / March 2010  9m   Trelerw - Felin Ganol - Solfach/ Solfa  Arweinydd /Leader Geraint Owain Price

Trelerw

Trelerw

Trefinert

ger Fachelich

former St David's airfield

Gorsedd y Beirdd & Carn Llidi

seibiant

Cwm Solfach

Felin Ganol

Pont Felin Ganol

Felin Ganol

towards St Elvis

Sy Elvis Burial Chamber

Solva in distance

Solva

Bae Gwadn

Solfach/ Solva

Solfach /Solva

towards Solfa

odynnau calch / lime kilns

Solvach /Solva

St Elvis Rock

Solfach / Solva

coastal crags

Pembrokeshire Coastal Path

Pembrokeshire Coast

Iron Age Fort at Porth y Rhaw

wreck

arfordir Sir Benfro

Morfa Common

14 Mawrth / March 2010 12m  Cas-gwent / Chepstow - Tyndyrn / Tintern       Arweinydd / Leader Gary Richards

Chepstow Castle

Castell Cas-gwent & Afon Gwy

Wales - England boundary

castle & River Wye

high limestone cliffs

Lan Caut Chapel (Llan Cewydd)

Lan Caut (Llan Cewydd)

church interior

church & river

Offa's Dyke Path

seibiant

Gary along Offas Dyke Path

Tintern from Devil's Pulpit

Terry on top of Devil's Pulpit

cinio

Tintern

Tintern Abbey

Abaty Tyndyrn

Tintern Abbey

up a stiff climb

Afon Gwy

Wye River form Eagle's Nest

Old Severn Bridge

view from Eagles Nest

along Wye Valley Way

Giant's Cave

bit of sculpture

Llwybr Dyffryn Gwy

Piercefield Mansion (ruin)

majectic Chepstow Castle

21 Mawrth / March 2010  10m    Pentre Ifan - Nanhyfer / Nevern       Arweinydd / Leader Keith Hopkins

group photo

Carn Ingli in distance

snowdrops still blooming at ruin

croesi'r bompren

Carn Ingli yn y pellter

Ty Canol Woods

river scene

Coed Ty canol

Fachongle Ganol

cinio

passing farm sheds

Pentre Ifan in distance

Carningli a defaid

passing farm at Pentre Ifan

Prntre Ifan Cromlech

keep it up, Kev!

Cromlech Perntre Ifan

past farm

Nevern Bridge

the pilgrims cross

ywen waedlyd / bleeding yew tree

mounting block at Nevern

Eglwys Nanhyfer

famous cross at Nevern Churchyard

debriefing at famous Tafarn Sinc

28 Mawrth / March 2010  11m     Abersychan - Mynydd y Farteg Fawr                    Arweinyddion / Leaders Alan & Glynis

Victoria Primary School, Abersychan

Waterworks Road

Coed Lasgarn

into Penyddouga fields

ysgubor ffein ym Mhenyddougae

Alan's spiel at Pen-y Ddouga

slopes of Mynydd Garnclochdy

Mynydd y Farteg Fawr ahead

Abersychan Llama

towards Blaenafon

old collery tips

Merv totally relaxed!

Graig Blaenafon Woods

uwchben Ffarm Ty Michael

former Varteg Top Tips Colliery road

rest near Mynydd Varteg Fach

Brian finding it tough going!

Blaenafon

Pontypool from Mynydd y Farteg Fawr

'Carlo' dog monument

'Carlo' dog monument & Pontypool

ancient cairns?

quiz on Dafydd ap Gwilym on summit

Blaenafon & Ysgyryd Fawr

Varteg Fawr Summit

Blaen Melyn upland farm

descending the mountain

along Varteg Colliery road

Garndiffaith

scenic route back

4 Ebrill / April 2010  10m     Myddfai - Mynydd Bach Trecastell     Arweinydd / Leader   Gareth Rees

Myddfai

Cennin Pedr ger Sarnau

slopes on Mynydd Myddfai

stile half way up

Its that way (I think!)

Bannau Sir Gaer

Mynydd Myddfai

Mynydd Myddfai trig point

Copa Mynydd Myddfai

Is it a bird? Is it a plane ?

towards Y Pigwn Roman Forts

Bannau Sir Gaer

Roman Road

cinio

inside Roman Fort (note the clavicula)

Roman Fort & Bannau Sir Gaer

descending at Pen y Bylchau

near Cwm yr Olchfa

Cwm yr Olchfa

Coed Esgair Feithgen

near Cwm Bran Uchaf

ger Cwm Bran Uchaf

seibiant

Heol Beili Glas

sign of Spring

towards Myddfai

tuag at Fyddfai

Myddfai- mostly holiday homes!

Eglwys Myddfai Church

debriefing at the Red Lion, Llangadog

11 Ebrill / April 2010 10m    Mynydd Cerrig / Hatteral Hill - Cwmiou - Twyn y Gaer     Arweinydd / Leader Brian Lloyd

Coed y Cerrig near Stanton

towards Stanton

towards Stanton

ancient church window at Stanton Manor Farm

Christine yn cael seibiant

the ugly bunch

ascending Hatterall Hill

ascening Haterral Hill

Swydd Henfordd (Herefordshire)

Ysgyryd Fawr in distance

drink stop

on the move on Offa's Dyke Path

Cwm Ewyas

grouse butts (one of 4)

Ysgyryd Fawr near Ty Hwnt y Bwlch

lunch overlooking the Graig, Cwmiou

merlod a'r Graig

y Graig

nice view

on top of the Graig

great viewpoint

Eglwys Cwmiou (most crooked church in Britain!)

church chancel

climb up to The Rock

towards Twyn y Gaer Hillfort

Twyn y Gaer

within hillfort

Cwm Ewyas from hillfort

descending the hillfort

debriefing at Skirrid Inn

11 Ebrill / April 2010 6m   Parc Gwledig Cwm Darren Country Park    Arweinydd / Leader Diane Govier

group photo Cwm Darren Country Park

geese on lake

fine tree

tree cones

unusual structure

lunch stop

lunch stop

rest

towards Deri

Deri

into woods

on the mountain

on mountain

mountain walk

towards Fochriw

Fochriw

Fochriw

rest

back to Cwm Darren

woodland scene

back to Cwmdarren

Cefn Coed y Cymmer