Photo Gallery 30


11 Hydref / October  8m   Cydweli / Kidwelly - Mynydd y Garreg   Arweinydd / Leader Gareth Jones

Kidwelly Car Park

Gwendraeth Fawr

view of river & Kidwelly

Castell Cydweli

seibiant

past crops

towars Ty Newydd

Ty Newydd (ruin)

Norman the gatekeeper

Afon Gwendraeth

Maes Gwenllian Farm

Maes Gwenllian Farm (dilapidated)

cinio

Gwenllian Pool

along old road to Kidwelly

towards Kidwelly Castle

Casstell Cydweli

Kidwelly Castle gatehouse

town gatehouse

Cofeb Gwenllian Monument

 

25 Hydref / October 2009 10m   Llanharan - Ffordd y Bryniau     Arweinydd / Leader Alan Williams

Llanaharan

old sunken lane

coed collddail

Beacon burial mound

onto the hill

into driving rain

Llanbad Church (ruin)

Llanbad Church

old gravestones

Llanbad Church

towards wind factory

wind factory

Ogwr Ridgeway Walk

Ffordd y Bryniau

towards Tyn y Cwm

Tyn y Cwm

Tyn y Cwm

trowards Llanbad Farm

remains of South Rhondda Colliery

back to Llanharan

8 Tachwedd / November 2009 10m  Dyfnant / Dunvant - Crwys / Three Crosses      Arweinydd / Leader Eric Hughes

former Dunvant Station

along cycle track

Olchfa Woods

Norman's spiel

Hendrefoelan Student Village

Hendrefoelan Mansion

fine views from Cefn Coed ridge

Mumbles from Cefn Coed Ridge

Cwmllwyd

Cwm Llwyd

remains of Caercennydd Colliery

Pony path

near Killan Colliery

Capel y Crwys, Three Crosses

Fairwood Common

nol i Ddyfnant

croesi nant

back to Dunvant

Capel Ebeneser, Dyfnant

Railwayn Inn, Killay

29 Tachwedd / November 2009 10m     Llanedi          Arweinydd / Leader Chris Davies

near Sardis

towards Cae Hopkin

Cae Hopcyn

Ty Llwyd

Maen Brynrhyd Standing Stone

ger Ffarm Bryn Rhyd

towards Heol Troeon Bach

who goes there?

tuag at Bencrug Isaf

crossing brook

towards Penygarn

muddy track

Garnswwlt in distance

towards Garn Fach

Chris cracks a joke!

Plas Cwrt y Ceidrum

cinio ar lan Afon Llwchwr

Graig Fawr in distance

tuag at Erw (Watad) Fawr

Erw Fawr

ger Erw Fach

towards Sychnant

Afon Llwchwr & Phentrebach

above Sychnant

ancient path to Llanedi Church

Eglwys Llanedi

former Llanedi School

Ogof Edi Cave

towards Saerdis

unique twlc, Sardis

6 Rhagfyr / December 2009  11m   Rhandirmwyn - Cerrig Cedny - Cwm Cynnant   Arweinydd / Leader Alan Richards

group photo

Rhandirmwyn

Pwll Priddog Bridge

Afon Tywi

Craig Bron y Cwrt from Bryn Seion

Capel Bryn Seion

Towy Bridge Public House

Tywi Bridge

former tramline to Ystradffin Quarry

Ystradffin

Pont Gallt y Bere

Ystradffin flooded quarry

Illtyd

Llyn Brianne in distance

towards Cerrig Cedny

tuag at Gerrig Cedny

Cerrig Cedny Cairn

view from Cerrig Cedny

aloing the moor

descending to Afon Cynnant Fawr

cinio mewn ffald /lloc

crossing the stream

fording the river

Farm Cynnant

Cynghordy Viaduct

Bwlch Cynnant

track to Dolfallt Fach

Dolfallt Fach

Dolfallt Fawr

back to Rhandirmwyn