Photo Gallery 27


8 Mawrth / March 2009  8m   Libanus - Craig Cerrig Gleisiad     Arweinydd /Leader Margaret

Mountain Centre, Libanus

Fan Frynych ahead

crossing the stream

past farm outhouse

down through the woods

drwy'r allt

Old Glanrhyd

croesi'r bombren

lunch stop at Afon Tarell

waiting for the others at A470

Craig Cerrig-gleisiad

Catrin & Craig Cerrig-gleisiad

Graig Cerrig- gleisiad

look out for the Ring Ouzel!

back to the start

admiring the view

snow on Pen y Fan & Corn Du

eira ar Ben y Fan

snow on Penyfan

no Guinness!

 

15 Mawrth / March 2009 11m  Gwenfo / Wenvoe - Llanfihangel-y-Pwll / Michaelston-le-Pit   Arweinydd / Leader Norman

Gwenfo / Wenvoe

heulwen y Gwanwyn / Spring sunshine

Bethina having difficulty

Caerau Iron Age Fort ahead

ruined St Mary's Church, Caerau

St Mary's Church, Caerau

Llanfair

gadael yr eglwys

towards Caerau

Caerau

I'm sure it's that way!

luchstop

Gary on site of Roman Villa

Trelai Park

Leckwith Woods

Millennium Stadium

our intrepid leader!

Eglwys Llanfihangel-y-Pwll

Michaelston-le-Pit Lychgate

fine hamlet near Cwrt yr Ala

Cadaxton River

Salmon Leaps

Salmon Leaps

Gwenfo / Wenvoe ahead

Eglwys Wenfo Church

22 Mawrth / March 2009    Maesteg - Pontycymer     Arweinydd / Leader Kevin Anderson

Tyler Arms, Llan, Maesteg

Cwm Du Viaduct

Cwm Du Viaduct

Pont rhyd y Cyff (Llan)

view of Maesteg

Cwm Llynfi

Maesteg

Maesteg

on the flat at last

hwyaid Garw ducks

Braich y Cymmer Pub, Pontycymer

cycle track to Llangeinor

seibiant

Garw Valley disused railway

Bryngarw House

Parc Gwledig Bryngarw

Bryn Garw Country Park

woodland park exit

debriefing at the Tylers Arms

torri syched yn Nhafarn Tylers

29 Mawrth / March 2009  10m    Ynys Meicel / Strumble Head - Garn Fawr     Arweinydd / Leader Terry Evans

Group Photo

down to coast

Strumble Head lighthouse ahead

tuag at yr arfordir

towards Carreg Wastad Memorial

memorial to French landing 1797

Pembrokeshire Coast path

Irish Ferry

Dinas Head in distance

towards lighthouse

Strumble Head lighthouse

Dinas Head & ferry

spot the seal

lunch

Huw & Di

Carreg Onnen Bay

stiff climb

Andy knows the way!

Porth Maenmelyn

merlod Sir Benfro

Garn Fawr ahead

seibiant

view from Garn Fawr

Helen on Garn Fawr

Pwllderi

5 Ebrill / April 2009 12m   Llanybydder - Mynydd Pencarreg     Arweinydd / Leader Alan Richards

Llanybydder

Pen y Gaer Iron Age fort

Eglwys Pencarreg yn y pellter

Eglwys Pencarreg Church

Llyn Pencarreg

avenue of mature trees

towards Rhydowen

Afon Dolgwm

Llwyn Cuan Farm (ruins)

towards Mynydd Pencarreg

Wyn y Gwanwyn / Spring Lambs

stiff climb up Mynydd Pencarreg

Llambed / Lampeter

towards summit

Copa Mynydd Pencarreg

Mynydd Pencarreg trig point

towards the mast

Mynydd Pencarreg

fine views

descending the mountain

near Pant y Ffin

footpath leading to Allt y Mynydd

Allt y Mynydd

ruins of Dol-gader Farm

towards Cwm Du

path reopened by Forestry Comission

Mynydd Pencarreg in distance

cleared path leading to Llety'rgof

massive tower of Llanybydder Church

debriefing at Allwallis Inn.

12 Ebrill / April 2009 8m  Cwm Caerfanell - Carn Pica     Arweinydd / Leader  Brian Lloyd

Blaen y Glyn

ascending Craig y Fan Ddu

stiff climb up Craig y Fan Ddu

Cwm Caerfanell

Merv & Cwm Caerfanell

coffee stop at Craig y Fan Las

peat features on Waun Rydd

Cwar y Gigfran crash site

Graig y Gigfran crash memorial

crash site

Pen y Fan from Cwar y Gigfran

Carn Pica

the photographer

beacons

Waun y Gorlan

view from Waun y Gorlan

amser cinio

descent from Waun y Gorlan

I lawr o Waun y Gorlan

steep descent

sgwt / waterfall

celtic cross

another break

back to Blaen y Glyn

obstacle course back to Car Park

19 Ebrill / April 2009  10m    Abergwesyn - Drygarn Fawr       Arweinydd /Leader Illtyd Lloyd

Hen Ysgol Abergwesyn Old School

above Glangwesyn Farm

Craig Cwm ahead

islaw Esgair Eithaf

ascent to Carnau

Esgair Gul

Esgair Gul

rest stop at Carnau

Pen y Fan & Corn Du above mist in distance

leaving Carnau towards Drygarn Fawr

Drygarn Fawr ahead

Drygarn Fawr from lower cairn

approaching Drygarn Fawr

copa Drygarn Fawr summit

gadael Drygarn Fawr

upper reaches of Cwm Gwesyn

Afon Gwesyn

above Sgwd y Ffrwd

drink stop

Sgwd y Ffrwd

defaid sychedig / thirsty sheep

Cwm Gwesyn

near Trysgol

near the road

Barcud coch / Red Kite, Llanwrtyd

26 Ebrill /April 2009  11m  Blaenafon / Blaenavon - Y Blorens / Blorenge     Arweinydd / Leader Gary Richards

Pen Ffordd Goch (Keepers Pond)

Pen y Fal / Sugar Load ahead

following the incline

old tramway to Blaenavon Iron works

chimney (remains of works)

Pig Pit

Stack Square, scene of BBC 'Coalhouse'

Stack Square, Blaenavon Iron Works

Stack Square water pump

where's the telly?

no need to hoover!

Gwaith Haearn Blanafon

workers houses

Gwaith Haearn Blaenafon

lunch near Foxhunter's Car Park

towards Blorenge

Copa'r Blorens

view of Abergavenny (never fails to disappoint!)

Gareth and Ysgyryd Fawr

y Fenni o'r Blorens

path to Punchbowl

Punchbowl ahead

lower slopes of Blorenge

into the tunnel

There are rats in here!!!

along tramway

along former tramline

last climb-honest!

Sugar Loaf from Keepers Pond

Pen y Ffordd Goch (Keepers Pond)