Photo Gallery 25


2 Tachwedd / November 2008   10m       Cwm Sihywi / Sirhowy Valley           Arweinydd / Leader Alan Williams

Parc Sirhywi

view of valley

stiff climb

dringo Mynydd Machen

Alan's spiel

nice pose, Peter!

Mynydd Machen

coal tip on descent

view down the valley

Sirhowy descent

nice view

across common to next hill

Mynydd y Grug yn y pellter

amser cinio

fine autumnal scene

cycle path

cycle path

Sirhowy Valley

4 x 4 problem

debriefing

 

9 Tachwedd / November 2008  9m    Sgydiau Ystradfellte Waterfalls         Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Dinas Rock, Pontneddfechan

Craig y Ddinas (lle mae Brenin Arthur yn cysgu!)

old road to Penderyn

autumnal colours

drink stop at massive boulder

seibeint ar y boblen fawr

path to Sgwd yr Eira

Sgwd ye Eira

Sgwd yr Eira

behind the falls

never fails to amaze!

Amser cinio

Porth yr Ogof

Sgwd Clungwyn

path through woods

Afon Nedd Fechan

Sgwd Clungwyn iSAF

towards Pont Felin Fach

Pont Melin Fach

Sgwd Ddwli

Sgwd Ddwli

sgwt arall

more falls

back to Pontneddfechan

debriefing at White Horse, Pontneddfechan

16 Tachwedd / November 2008  10m   Pontardawe - Cefn Gwrhyd        Arweinydd /Leader Illtyd Lloyd

Pontardawe Leisure Centre

Cofeb Gwenallt

Cwm Du

Cwm Du

Sgwt Cwm Du Falls

Hen Gapel Saron, Rhyd y Fro

tuag at Fynydd y Garth

Mynydd y Garth

looking back at Pontardawe

Cwm Egel

misty Mynydd y Garth summit

slopes of Mynydd Ucha

Pen y Waun Uchaf

Pen y Waun Uchaf

upturned trig point at Penlle'rfedwen

Cefn Gwrhyd

towards Capel Gwrhyd

Capel Gwrhyd

brightening up on Cefn Gwrhyd

Eglwys Llangiwg

Llangiwg Church

Mynydd Allt y Grug

back to Pontardawe

along the canal

ar hyd y gamlas

23 Tachwedd / November 2008   10m   Reynoldston -  Bryn Llanmadog Hill   Arweinydd / Leader Spencer

Reynoldston

Road to Burry Green

Keith had overdressed

climb to Llanmadoc Hill

Halfway up

men on a mission!

Trig point on Lanmadoc Hill

Bronze Age cairns

Whitford Burrows & Burry Estuary

Crossing the moor

audience

linch stop

onward bound

Did they push that over?

wrong time to inspect boots

Standing stone near Knelston

Stout Hall

Reynoldston Church

30 Tachwedd / November 2008 13m   Pontarddulais - Felindre      Arweinydd / Leader Alan Williams

Bont Car Park

Cwmdulas

above Cwmcerdinen

Mynydd y Garn Fach

Mynydd y Garn Fach

eira ar Fannau Sir Gaer

drink stop on Mynydd y Garn Fach

towards Upper lliw Reservoir

proposed massive wind factory

Upper Lliw Reservoir

Ffynnon Lefrith Woods

Illtyd after his fall!

through the woods towards the dam

across Upper Lliw Dam

towards Lower Lliw Reservoir

overflow at Upper LLiw

amser cinio

path at Lower Lliw Reservoir

towards Garreg Lwyd Farm

accent from Felindre

above Garreg Lwyd Farm

old road to Mynydd Pysgodlyn

Mynydd Pysgodlyn

uwchben Cwmdulais

gas pipeline scar

7 Rhagfyr / December 2008  11m      Blaenrhondda - Tarren Saerbren      Arweinydd / Leader Alan Richards

Hendre Mynydd Car Park

old road to Blaenrhondda

Hendre'r Mynydd Bronze Age Settlement

hen heol i Flaenrhondda

old road

old road to Blaenrhondda

Pen Pych

looking towards Blaencwm

Pen Pych

cold here!

Ty Newydd

Nant Cwm Saerbren

majestic cliffs of Tarren Saerbren

warmer up here!

Towards Craig y Ddelw

Rhondda Fawr

Treherbert

group photo

amser cinio

llwydrew (llytrew)

snow on track

frozen track

wintry scene

Pebyll Bronze Age ring cairn

Pebyll cistfaen

hafod (?) below Bwlch Nant Gwyn

eroded track to Blaencwm

Glenrhondda Colliery capped pithead & Cwar yr Offeiriaid beyond

sgwt below Pen Pych

Andy grimacing

Blaencwm from Pen pych

Rhondda Fawr from Pen Pych

Rhondda Fawr o Ben Pych

Craig Blaenrhondda

Craig Blaenrhondda

Rhondda Fawr

Andy having a drink

losing the daylight

old sheep pen & Garreg Lwyd

final leg of walk

14 Rhagfyr / December 2008 10m  Southgate - Llanilltyd Gwyr / Ilston - Pwll Du   Arweinydd /Leader Spencer  

Southgate

Pennard Burrows

Pennard Castle

Mervyn has somehow become entangled!

Mike's sermon at Chapel of Trinity (ruin)

ruin of Chapel of Trinity

coffee stop

Terry's back!!!

enforced line up

cinio on Kittle Green

deep cave at Bishopston Valley

eerie mist from river

entrance to old mine

Cwm Llandeilo Ferwallt

Pwlldu Bay

Bae Pwlldu

Pwll du Bay

Pwll Du Bay

Pwll Du Head

grave of drowned pressed gang

treacherous climb

fine view of Oxwich Point

view of Deep Slade Bay

Rhagfyr / December 26  12m  Graig Fawr - Mynydd y Gwair - Mynydd y Garn Fach  Arweinydd / Leader Alan Richards

Pont Glynhir

Capel Ebeneser, Pentrebach

Hewl Dwr

Hamlet of Graig Fawr

climbing Graig Fawr

Bronze Age burial chamber

towars Banc Llandremor

trig point on Graig Fawr

Dafydd ar y trig point

towards Capel Gerazim, Cwmcerdinen

Capel Gerazim

towards Penllercastell

dros Fynydd y Gwair at Benllercastell

Pentwyn Fawr in distance

surprise lunch!

amser cinio Penlle'rcastell

Mynydd Du in the distance

towards home

Mynydd y Gwair

Mynydd y Gwair

Mynydd y Gwair- site of proposed wind factory!

Tor Clawdd from Mynydd y Garn Fach

seibiant ar Fynydd y Garn Fach

spiel on Death Ray Mathews (not) by Bobby!

wet track towards Mynydd Pysgodlyn

Penlle'r bebyll Bronze Age henge

Mynydd Pysgodlyn

Graig Gelli Gwm (Y Darren) from Mynydd Pysgodlyn

'Y Darren' (Gelli Gwm Rock) o Fynydd Pysgodlyn

above Cwmdulais