Photo Gallery 20


30 Rhagfyr / December 2007  9m   Llyn Llech Owain - Gelli Aur      Arweinydd / Leader Chris Davies

Parc Gwledig Llyn Llech Owain

Llyn Llech Owain

Llyn llech Owain

Carmel (SSSI)

Carmel

Stag & Pheasant

resited cairn

ger Bwlchau

Pant y March lime kilns

descending from Ffynnon Grech

Milo

Capel Milo

towards Llwyn Carw

tricky bit!

Waundolau

access road

old track to mansion

old oak in Gelli Aur Woods

towards Gelli Aur Mansion

Golden Grove Mansion

 

6 Ionawr /January 2008 10m    Henllan - Penrhiwllan - Bangor Teifi        Arweinydd / Leader  Margaret

Pont Allt y Cafan, Pentrecwrt

ar hyd yr hen reiffordd

through tunnel

Afon Teifi

frosty field

Afon Teifi

Henllan Falls

Pont Henllan Bridge

Eglwys Henllan

towards Aberbanc

Aberbanc Memorial

path cleared by Ceredigion CC

lunch at Llanfair Orllwyn

old antique at rest!

Eglwys Llanfair Orllwyn

towards Penrhiwllan

tuag at Benrhiwllan

Penrhiwllan porkies

Capel Gwernllwyn

ger Trecagal

path from Trecagal

towards Bangor Teifi

back through tunnel

Melin Allt y Cafan Mill

Pont Allt y Cafan Bridge

Ionawr / January 13 2008 10m    Craigcefnparc          Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Capel Gellionnen

Capel Gellionnen

ancient monument in chapel wall

skirting Craig yrAllt

Craig yr Allt

towards Craigcefnparc

Cathelyd Ganol

old railway

Lower Clydach River

Craigcefnparc

Terry gets into difficulty!

amser cinio

Cwm Clydach

new walking attire required

Ty Melin Uchaf

Ty Melin Uchaf

above Rhydyfro

joining road near Carn Llechart

view of Swansea Bay

20 Ionawr / January  2008 9m Trewyddel / Moylgrove - Bae Ceibwr Bay   Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Start at Poppit Sands

Trewyddel / Moylegrove

Croesi i Drewyddel

Trewyddel / Moylegrove

towards the coast

hen adfail

Bae Ceredigion

Pwll y Wrach

steep descent

ewyn y mor

rough seas

Pwll y Crochan (Witches Cauldron)

amser cinio

Pwll y Crochan collapsed cavern

mind how you go!

Carreg Wylan

Garreg Wylan

crossing stone slab bridge

close up of bridge

Foel Hendre

towards massive cliffs

Pwllygranant

Cennin Pedr (spring daffs!)

daffs and ponies

Capel Cerizim, Cippyn

27 Ionawr / January 2008  8m     Mynydd Penbre / Pembrey Mountain     Arweinydd / Leader Diane

Pembrey

towards woods

Penybedd Woods

regroup

inland

along old canal

drink stop

near Penllwyn Isaf

gorse avenue!

dros y bombren

view of Burry Port

Capel Jerusalem, Achddu

Porth Tywyn / Burry Port

Burry Port Marina

lunch on the beach

Burry Port Lighthouse

bitchcombing!

lovely ladies!

Millennium coastal path

debriefing at the Framers Arms

3 Chwefror / February 2008  10m   Pwll Du - Llanilltyd Gwyr / Ilston      Arweinydd / Leader Keith Hopkins

Barland Quarry, Bishopston

Eglwys Llandeilo Ferwallt

Bishopston

along Bishopston Stream

Kevin with gorgeous girl at Pwll Du

Pwll Du

Pwll Du Hamlet

Pwll Du Bay

coast path

tragic pressed gang story

bracken & gorse

towards Southgate

Gower Coast

bleak seascape

Three Ciffs Bay

Three Cliffs Bay

seibiant

Castell Pennard

Pennard Castle

castle above river valley

Ilston Cwm & Killy Willy

Eglwys Llanilltyd Gwyr

Ilston Church

Llanilltyd Gwyr / Ilston

old sunken lane

10 Chwefror / February 2008  10m    Llangynwyd - Mynydd Margam    Arweinydd / Leader Eric Hughes

Mill View

towards Tylers Arms

Tylers Arms

Afon Llynfi

across railway

Mynydd y Garth tu hwnt

tuag at Langynwyd

Llangynwyd Square

Eglwys Llangynwyd

porth yr eglwys

Llangynwyd Church

bedd Ann Thomas's grave

bedd Wil Hopcyn's grave

towards Mynydd Margam

tuag at Fynydd Margam

excellent views

Glamorgan uplands

Rhyd Blaen y Cwm

cinio

towards Bodvoc Stone

regroup

Bodvoc Stone (original at Margam)

Mynydd Margam

Memorial stone

camera shy!

ger Blaen Cwmcerwyn

towards Rhiwlas

old path to Gellilenor Fawr

cross at own risk!

track to Gellilenor Fawr

Cadair Edward II 1327

Pont Cerdin

Pont Cerdin

Nant Cerdin

Mynydd y Garth ahead