Photo Gallery 13


Hydref / October 29  2006  9m     Rhosilli - Pilton Green       Arweinydd / Leader Norman Richards

Pilton Green

Gower cliffs

clogwynni Gwyr

alan pondering

looking at Thurba, Mewslade

Rhossili Bay

Eglwys Rhosili

Ynys Weryn / Pen Pyrod

Hardings Down in distance

ford at Kingshall

Kingshall

old road

seibiant ger Old Henllys

Old Henllys

Newton Farm

Tachwedd / November 5 2006   9m   Glanyfferi / Ferryside     Arweinydd / Leader Huw Miles

Glanyfferi

first stile en route!

Llansteffan Castle in distance

Ferryside

Wharley Point

Stop talking about work!

towards Llansaint

1760 Dutch bell

Eglwys Llansaint

llacs a biswail!

amser cinio

scenic road

Iscoed Mansion

Iscoed Uchaf

home leg

Tachwedd / November 12 2006   9m     Y Wg / Wick - Dunraven    Arweinydd /Leader Maurice

old bridge over Afon Alun

Old Castle Down

Old Castle Down

St Brides Major

Pwll y Mer

Dunraven Bay

towards the walled garden

cinio yn yr ardd

Dunraven walled garden

magnificent view

Trwyn y Witch

Glamorgan Coast Path

more spectactular views

Cwm Bach

Cwm Bach

19 Tachwedd / November 2006   9m   Cwmduad - Allt Nant Gronw - Hermon     Arweinydd / Leader Alan Richards

Cwmduad

towards Troedyrhiw

Afon Bele

Allt Nant Gronw

tuag at Nant Gronw

path to Nant Gronw

Bwa'r drindod

fine beech tree

prickly stile!!!

ger Clungwyn

No through Path?

path to Ysgol Nantcwmrhys

hen ysgol / old school

o dan Fanc Mawr

towards Rhiwlas

path to Hermon

Nant Gochen

Capel Hermon

Cwmduad

Tolldy Cwmduad Tollhouse

26 Tachwedd / November 2006  9m   Caio - Cwrt y Cadno - Mynydd Mallaen     Arweinydd / Leader Chris Davies

Caio

Pentre Caio

Eglwys Caio

graves of the Wizards of Caio

dringo Drysallt

Cwm Cothi

Cwrt y Cadno

Neuadd y Pentre

ascent to Mynydd Mallaen

Lunch at Pencerrigdiddos

fording Rhyd Ddu

Mynydd Mallaen

Rhyd Galed

Cwm Merchon

re-opened footpath near Banc Bronffin, thanks to FC

4 Rhagfyr / December 2006  8m   Bethlehem   Arweinydd / Leader Gareth Jones

Bethlehem

y pownd

towards Garn Goch

Cofeb Gwynfor

Tywi Valley in flood

massive cairn on Garn Goch

towards Banc Cerrigfoelgam

Ysgubor Lan (ruins)

Terry ' Fernhill' Evans

derwen fawr

Gareth's short cut!

old road

nol i'r ceir

Bethlehem, Llandeilo

at Capel Bethlehem: Is it a Bird ? Is it a plane ?

10 Rhagfyr / December 2006 11m    Tyddewi / St Davids    Arweinydd / Leader Keith Hopkins

Pembrokeshire Coast

the hardy bunch!

Carn Llidi in distance

towards Whitesands

Porthstinian / St Justinians Life Boat

old chapel

towards the cathedral

cysgod rhag y gwynt

amser cinio yn Nhyddewi

jam sandwiches again!

Tyddewi / St Davids

interior of cathedral

Tafarn Sinc

Tafarn Sinc

Rhagfyr / December 24 2006   8m   Cwmdulais - Cwmcerdinen - Graig Fawr   Arweinydd / Leader  Keith Hopkins

Banc y Bo

ger y Goldin

y Lan

above Cwmdulais

Penlle'rbebyll

towards Cwmcerdinen

Rhyd y Gelli Fawr

Efail Fach

Efail Fach interior (one star ?)

Yr Efail Fach

Capel Gerasim

Graig Fawr

team photo at trig point

Graig Fawr Burial Chamber

Sha (Tua) thre!

Rhagfyr / December 26 2006  12m   Pentrebach - Mynydd y Gwair    Arweinydd / Leader  Alan Richards

Heol Pentrebach

near Rhosili

Ffynnon Binne

Heol y Costings

Cwm Llwchwr

drink stop

slopes of Graig Fawr

ger Cwmcerdinen

Mynydd y Gwair

Mynydd y Gwair

Pentwyn Mawr in distance

cinio ym Mhenller'castell

End /Start of Gower Way

towards Mynydd y Garn Fach

unspoilt Mynydd y Gwair

robbed cairn, Mynydd y Garn Fach

Mynydd y Garn Fach

Cwmdulais

hen drac, Cwmdulais

y ddau o'r prifddinas!