PHOTO GALLERY 11                HOME


Gorffennaf / July 2 2006 8m Aberogwr / Ogmore by Sea - Southerndown   Arweinydd / Leader Bethina

Three Golden Cups, Southerndown

Selwyn & Gary's search party!

Dunraven Bay

Towards St Brides

Pwll y Mer, Saint y Brid

St Brides Cross

Ogmore Down

Castell Ogwr

Afon Ewenni & stepping stones

The cavalry!

Afon Eweni

confluence of Ogwr & Ewenni

Aberogwr

Jackui & Glenda

near West Farm

9 Gorffennaf / July 2006  8m  Creswell Quay - Lawrenny    Arweinydd' Leader Denis     (Photos Brian Lloyd)

Group photo

Cresswell Quay

Are we lost, Denis

old wreck

towards Garran

towards Lawrenny Church

Eglwys Lawrenny

Lawrenny Village

amser cinio, Lawrenny

Afon Cleddau

Lawrenny

Pea Pincher!

Ann & Alison in a cave (Pete's photo)

Cresswell Arms

Whose round is it ?

16 Gorffennaf / July 2006 12m ?    Ystrad Ffin - Cwm Doeth´e       Arweinydd / Leader Geraint Price

Dinas RSPB Car Park, Ystradffin

St Paulinus, Ystradffin

Ogof Twm Sion Cati

This one says 'Killroy waz ere!'

Dinas woods

Doethie & Tywi confluence

Graig Pysgotwr

uwchben Troedrhiw Cymer

tuag at Fryn Ambor

Dont go too close, Kevin!

Shergar found at last!

Cefn Cnwcheithiniog standing stone

towards Bryn-ambor

Tyn y Cornel YHA. Another one set to close!

quite cosy inside!

seibiant - Cwm Doethie

Cwm Doethie

gwres llethol Cwm Doethie

esgynfaen Troed Rhiw Rhuddwen

croesi Cerrig Tywi

23 Gorffennaf / July 2006  11m  Cwmiou - Llanthony Priory - Arweinyddion / Leaders Geoff & Gill

Queens Head, Cwmiou

towards Cwmiou

tuag at yr eglwys

Eglwys Cwmiou

tu fewn yr eglwys

ger y Neuadd

Cwm Ewyas

croesi rhyd ger Upper Henllan

ger Graig Ddu

Priordy Llanfihangel Nant Honddu

Llanthony Priory

Llanthony Priory

gadael y priordy

Vale of Ewyas

Clawdd Offa's Dyke

Looking down on England

Cwm Ewyas

Clawdd Offa

Ysgyryd Fawr from Offa's Dyke

Mynydd Cerrig / Hatterral Hill

29 Gorffennaf / July 2006 6Ż m     Hopton Heath - Broom           Arweinydd / Leader Jackui                               Photos Brian Lloyd

Hopton Heath Station

rainy start

overgrown path

crossing the Clun

Broome

Bird & Rock Cafe

a cherry on the cake for Lee!

the only climb!

looking down on Clunbury

Clunbury

Clunbury

Engine & Tender Pub, Broome

Did you say it's due at six?

Jackui counting her money

6 Awst / August 2006   13m     Fan Hir - Bannau Sir Gaer   Arweinydd / Leader Ann Chalk                        (Photos Brian Lloyd)

on Fan Hir

Fan Hir

clouds off Fan Hir

Fan Hir

lloc ar Fan Frycheiniog

Llyn y Fan Fawr

Llyn y Fan Fach

Bannau Sir Gaer Escarpment

Llyn y Fan Fach

Bannau Sir Gaer From Waun Lefrith

looking back at Bannau Sir Gaer

cinio ar Garreg yr Ogof

Back down the valley

Kev's dip in the Twrch

lluniaeth yn Nhafarn y Garreg

20 Awst / August 2006  8m Pantyffynnon - Garnswllt - Mynydd Betws  Arweinyddion / Leaders Martin & Kath

Pantyffynnon

swing bridge

y rhyd

Garnswllt

uwchben Garnswllt

ger Ynys ger Cathan

Pentwyn Mawr in distance

view from Pentwyn Mawr

croesi Afon Cathan

old packhorse bridge

towards Blaen Nantcadno

view of Ammanford

Scotch Pine, Mynydd Betws

ger Maerdy Mawr

serious discussion!

27 Awst / August 2006   8m    Llancarfan - Penmarc           Arweinydd / Leader    Margaret

Llancarfan

Eglwys Llancarfan

towards Iron age fort

through the ramparts

tuag at Ben Marc

Pen Marc Church

village pub

route march!

Pwll Ffwl-y-Mwn

Fonmon Pool

tuag at Lanbydderi (Llanbethery)

keep in line!

ancient stile

y Dderwen Fawr

ford at Llancarfan