Penrhyn Lleyn Peninsula 2012


13 Mai / May 2012  8m   Nantgwrtheyrn - Nefyn - Porth Dinllaen       Arweinydd / Leader Alan Richards

group photo below yr Eifl

llun grwp

quarrymen monument & Yr Eifl

old farm buildings at Nantgwrtheyrn

Canolfan Iaith Nantgwrtheyrn

Bobby on steep road down to Nantgwrtheyrn

heol serth i lawr at y Nant (Yr Eifl yn y pellter)

Mike & Margaret

Nantgwrtheyrn Language Centre (former village for quarrymen and their family)

Nantgwrtheyrn

Nantgwrtheyrn

Nantgwrtheyrn

Nantgwrtheyrn

Porth y Nant beach

Penrhyn Glas

on the seashore

Trwyn y Gorlech

Trwyn y Gorlech

towards Penrhyn Glas

looking back along the beach

Graigfor

morlo / seal

seibiant

rest

looking across to Nantgwrtheyrn

coastal path

Llwybr yr arfordir

stiff climb

Margaret

lovely view over Porth y Nant beach

Mike

Merv

geifr ar y creigiau geirwon! (goats on wild rocks!)

towards Pistyll

fine seascape

looking across to Porth Dinllaen

bottleneck at kissing gate!

Illtyd

old stone enclosures

tuag at Bistyll

Peter

Pistyll Church and grave of actor, Rupert Davies of 'Maigret' fame

church interior

bedyddfaen hynafol / ancient font

Margaret & Norma

Eglwys Pistyll

Margaret & Norma

drink stop

Alison & Bobby

past the derelict Plas Pistyll

Illtyd at Plas Pistyll

along coastal path

Porth Nefyn & Porth Dinllaen

towards Ty Mawr

towards Nefyn

Geraint

Bobby & Gary

Nefyn

lunch stop at Nefyn

lovely view

Porth Nefyn

looking back at yr Eifl

Margaret, Norma, Mike

Edrych nol at yr Eifl

Alison & Bobby

Porth Nefyn

the beautiful Lleyn Peninsular

Porth Nefyn

towards Porth Dinllaen

towards Porth Dinllaen

on the beach to Porth Dinllaen

tuag at Borth Dinllaen

nearly there

get them in, Merv!

Ty Coch Inn, Porth Dinllaen

Ty Coch Inn

Ann & Alison on halves!!!

looking across the bay at yr Eifl

Ty Coch Inn

waiting for our lifts at Caffi Porth Dinllaen