Home

 

Dewch a digon o fwyd, diod, dillad & dillad glaw     -     Bring plenty of food, drink, clothes & waterproofs

Y Rhaglen Gerdded / Walks Programme

YR HAF 2011 -  YR HYFREF 2011

    SUMMER 2011 - AUTUMN 2011         

Hoffai Alan Richards ddiolch i'r arweinyddion hynny am eu parodrwydd i ddarparu dewis eang o deithiau cerdded.

Alan Richards would like to thank the leaders for their willingness to lead a wide range of walks

●    Mae pob person yn gyfrifol am ddiogelwch ei  hunan.        ●    Walkers walk at their own risk

●    Dewch digon o fwyd, diod, dillad twym a dillad glaw.         Bring food / drink                                 

●    Cynghorir pobl i gerdded y teithiau byr yn gyntaf.              ●    Shorter walks are advised for new walkers.

●    Cyfraniad realisteg tuag at betrol.                                     ●    A realistic contribution towards petrol

●    Lle nad oes gwaharddiad fe ganiateir cŵn ond                   ●    Unless prohibited dogs are allowed but must be on a 

      ar dennyn drwy'r amser                                                          lead at all times 

 

Graddio'r Teithiau                                                                                                Grading the Walks

Caled: 12m +                llawer o ddringo caled a thir anwastad                Strenuous: 12m+        hard climbing and uneven ground

Egnol: 12m+                peth ddringo a thir anwastad                                   Energetic: 12m+         some climbing with uneven ground

Cymhedrol: 8-10m     peth ddringo effallai a llwybrau da                       Moderate: 8-10m        possible climbing with good paths

Rhwydd: 4-7m            cerdded hamddenol                                                     Easy: 4-7m                    lesurley strolls          

                                                                          

 

CADWCH AT REOLAU CEFN GWLAD DRWY'R AMSER

FOLLOW THE COUNTRY CODE AT ALL TIMES

 

MEHEFIN /JULY 201
Sul / Sun 5 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader
  Alan Richards
Capel Gwynfe - Garreg Lwyd - CwmSawdde Fechan
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park            (Dim Cwn / No Dogs)                                                                                                                                   
Sul  /Sun 12 7m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Brynaman                                                                       
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)                                                                                                                                                                                    
Sul / Sun 19 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinyddion / Leaders Mike Richards
Llynnoedd llili Bosherston Lilly Ponds
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun  26 10m Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Mandy Fancourt                                                                                                                                   Castell Pennard Castle -Twyni Oxwich  Burrows                                                                                                                                                                                      Cwrdd / Meet 9:00am    Maes Parcio Pontarddulais Car Park

GORFFENNAF / JULY
Gwe / Fri 1 Noswaith Gymdeithasol / Social Evening 7:30                                                                                                                                                            Tafarn y Shepherd Arms, Felindre  Tefnydd / Organizer Gareth Rees                                                                                                                                                                                                                                                                   Sul /Sun 3 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price                                                                                                                                          Pilleth - Rhos y Meirch - Castell Foel Allt                             
Cwrdd / Meet: 8:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 10 12m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Mike Richards
Heol Macnamara's Road - Cefnffordd
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul /Sun 17 8m (Cymdedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Gary Richards                                                                                                                                   Allteuryn / Goldcliff  - Gwlyptir Casnewydd / Newport Wetlands                        
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 24 8m (Cymhedrol / (Moderate) Arweinydd / Leader Denis Sheehan
Aberogwr - Ogmore on Sea
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park
                                                                                                                                                                                                                                                           AWST / AUGUST
30 Gorffennaf / July - 6 Awst / August Arweinyddion / Leaders Peter & Alison
Ardal y Llynnoedd / Lakes Distict
                                                                                                                                                
Sul /Sun 14 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinyddion / Leaders Margaret & Helen
Cefn Llechid - Mynydd Illtud
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 21 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader
Brian Lloyd
Pen Ffordd Goch - Blorens/ Blorenge - Carn y Gorfydd
Meeet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul  /Sun 28 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Cerrig Cyfamod Glyndwr - Mynydd Hyddgen
Cwrdd / Meet: 8:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

MEDI / SEPTEMBER
Sul / Sun 4 10m (Cymhedrol / Moderade)  Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Pontypwl / Pontypool
Meeet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)

Sad / Sat  10 4m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Selwyn Williams
Yr Hen Eglwys / Old Church (Menter Cymoedd y Gorllewin / Western Valleys Initiative
Cwrdd / Meet: 10:00am Mynediad i Orsaf Reilffordd y Bont/ Entrance to Bont Railway Station

Sul /Sun 11 10m (Egniol / Energetic / Moderate) Arweinydd / Leader And Chalk
Craig y Nos -Safle Ddrylliedig Wellington Crash Site
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 18 10m (Cymhedrol  / Moderate) Arweinydd / Leader Mervyn Read                                                                                                                                           Waun Fach - Pen y Cadair                                          
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park                                                         

Sad / Sat 24 4m (Rhwydd / Easy) Arweinydd /leader Selwyn Williams                                                                                                                                         Glynhir / Graig Fawr  (Menter y Cymoedd y Gorllewin / Western Valleys Iniative                                                                                                                    Cwrdd / Meet 10:00 Mynediad Orsaf Reilffordd y Bont / Entrance to Bont Railway Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sul /Sun 25 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinyddion / Leaders Peter & Alison
Pontardawe
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park
                                                                                                                                                                                                                                                            HYDREF /OCTOBER
Sul / Sun 2 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinyddion / Leaders Catrin & Christine
Dale
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 9 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Gareth Rees
Hermon, Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 16 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd
Cross Inn - Cei Newydd / New Quay -Nanternis
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park
                                                                                                                                                                                                                                                                 Sul / Sun 23 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Diane Govier
Hendy Gwyn ar Daf / Whitland - Llanddowror
Cwrdd /Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park                                                                                                                                                                                       
Sul / Sun 30 10m (Cymhedrol / (Moderate) Arweinydd / Leader Wynford Arthur
Taith y Pum Capel / Five Chapel's Walk (ardal Clydach area)
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park                                                                                                                                                                                                                                                                        TACHWEDD / NOVEMBER
Sul /Sun 6 12m (Caled  / Strenuous) Arweinydd /Leader Jeff Long
Tafarn y Sinc - Foelcwmcwewyn
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park
                                                                                                                                                                                                                                                                
Sul / Sun 13 9m (Cymhedrol  / Modeate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Meidrim
Cwrdd / Meet: 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No dogs)

Sad / Sat 20 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinyddion / Leaders Eric & Norman
Llanpumsaint
Cwrdd / Meet: 9:30am Maes Parcio Pontarddulais Car Park
                                                                                                                                             
Sul / Sun 27 9m (Cymhedrol / (Moderate) Arweinyddion / Leaders Terry & Andy
Cwm Clydach
Cwrdd / Meet: 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park