Y RHAGLEN GERDDED / WALKING PROGRAMME

* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes, waterproofs
* Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                        * Shorter walks are advised for newcomers
* Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                  * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol
* Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser          * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times
 

YR HAF / YR HYDREF 2018  -  SUMMER / AUTUMN 2018

MEHEFIN / JUNE   

Sul / Sun 3 8m (Cymhedrol - Moderate) Arweinydd / Leader Kevin Goddard
Ewenni / Ewenny - Sant y Brid / St Brides - Coedybwl
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 10 4m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Ynys Sgomer / Skomer Island
Cwrdd / Meet 8:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 17 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Troedrhiwdalar - Garth Bank -Llanllywenfel / Llanlleonfel
Cwrdd / Meet 8:30am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul /  Sun  24 8m  (Cymhedrol / Moderate)  Arweinyddion / Leaders Caroline & Rachel
Llwyneliddon / St Lythan's - Tinkiswood
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  


GORFFENNAF / JULY

Sul / Sun 1  6m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Aberystwyth
Cwrdd / Meet 8:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim cwn / No Dogs)

Sul / Sun 8 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Sant Illtyd 4 / St Illtyd's Way 4: Rhydyfro - Resolfen            
Cwrdd /Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Bws mini wedi ei drefnu / Mini bus arranged)

Sul  / Sun 15 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Llangrallo / Coychurch - Castell Coety / Coity Castle
Cwrdd / Meet 9:00am  Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)

Sad / Sat 21 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Wynford Arthur
Coed Morgannwg Way: Aberdar / Aberdare - Merthyr Tydful (Taith Linellol / Linear Walk)
Cwrdd / Meet 8:30am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul  / Sun 29 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Helen Pryor
Tair Carn Uchaf & Isaf
Cwrdd / Meet 9:00am  Maes Parcio Pontarddulais Car Park  
 

AWST /  AUGUST
Sul  / Sun 5  6.5m (Cymhedrol - Moderate) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Pwllgwaleod
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)
  
Sul / Sun 12  11m   (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Lyn Davies
Pedwar Mynydd / Four Mountains: Y Garth - Penllerfedwen - Y Betws - Y Baran
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul/ Sun 19 10m (Cymhedrol /  Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Soar y Mynydd - Dolgoch - Gamallt
Cwrdd / Meet 8:30am  Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 26 12m (Egniol / Energetic) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Sant Illtyd 5/ St Illtyd's Way 5: Resolfen -Afan Argoed
Cwrdd / Meet 9:00 am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Bws mini wedi ei drefnu / Mini bus arranged)

MEDI / SEPTEMBER
Sul / Sun 2  10m (Egniol / Energetic ) Arweinydd / Leader Ann Chalk
Bannau Brycheiniog / Brecon Beacons
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park   

Sul  / Sun 9  6m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Solfach / Solva
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park     (Dim Cwn / No Dogs)

14 & 15 Medi / September 2018 Penwythnos Llwydlo / Ludlow Weekend

Sul / Sun 23  8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd
Trellech - Harold Stones - Llandogo
Cwrdd / Meet 8:30am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul /Sun 30 12-15m (Egniol / Energetic)  Arweinydd / Leader Adrian Williams
Cwm Doethїe / Soar y Mynydd
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

HYDREF / OCTOBER
Sul / Sun 7 8m  (Cymhedrol / Moderate)    Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Cwmparc (Rhondda)
Cwrdd / Meet: 9:00 am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 14 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Adrian Williams
Talyllychau / Talley - Cwmdu
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    

Sul / Sun 21 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Lyn Davies
Llangiwg / Mynydd Allt y Grug
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 28 12m (Egniol / Energetic) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Sant Illtyd 6 / St Illtyd's Way 6: Afan Argoed - Margam
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Bws mini wedi ei drefnu / Mini bus arranged)

TACHWEDD / NOVEMBER
Sul / Sun 4 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Mervyn Read
Gower
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 11 9m (Cymdedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Chris Davies
Rhossili - Portheinon / Porteynon
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul / Sun 18 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader  Alan Richards
Llanymddyfri / Llandovery - Mwmffri - Coed y Dan Tlawd
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 25 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Llanddarog
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)